Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

system zarządzania zasobami ludzkimi Plan prezentacji 1.Określenie celu systemu mHR 2.Prezentacja funkcjonalności 3.Obszary zastosowania 4.Korzyści.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "system zarządzania zasobami ludzkimi Plan prezentacji 1.Określenie celu systemu mHR 2.Prezentacja funkcjonalności 3.Obszary zastosowania 4.Korzyści."— Zapis prezentacji:

1

2 system zarządzania zasobami ludzkimi

3 Plan prezentacji 1.Określenie celu systemu mHR 2.Prezentacja funkcjonalności 3.Obszary zastosowania 4.Korzyści

4 Misja firmy Strategie rozwojowe KAPITAŁ LUDZKI Efektywność organizacyjna Struktura organizacyjna Zarządzanie zasobami Realizacja strategii

5 Określenie potencjału i zarządzanie zasobami ludzkimi, które dzięki mHR można: definiować oraz mierzyć Cel systemu

6 Profil stanowiska Oczekiwana efektywność Kompetencje Kwalifikacje Predyspozycje psychologiczne STANOWISKO

7 Profil pracownika Efektywność zadaniowa Kompetencje Kwalifikacje Predyspozycje osobowościowe PRACOWNIK

8 Organizacja Wyniki uzyskane w procesie oceny pracownika to: odpowiedź na konkretne problemy biznesowe firmy dane wejściowe do planowania, realizacji i oceny efektywności procesów kadrowych

9 Procesy kadrowe Planowanie zatrudnienia Rekrutacja i selekcja Rozwój zasobów ludzkich – szkolenia Zarządzania karierą Wynagradzania pracowników

10 Funkcjonalność mHR Podstawowa funkcjonalność 1.Zarządzanie bazami danych i słownikami 2.Przeprowadzanie testów, ocen i badań w sieci (lokalnej i Internecie) 3.Raportowanie (sieć lokalna i Internet) 4.Tworzenie i zarządzanie strukturą organizacyjną 5.Tworzenie i zarządzanie stanowiskami 6.Dane pracowników / kandydatów 7.Dostęp do większości funkcjonalności on-line

11 Procesy ZZL w mHR Zarządzanie kompetencjami 1.Dobór kompetencji dla organizacji 2.Opis stanowisk przez zadania 3.Budowanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk 4.Ocena kompetencji metodą 360 stopni 5.Analiza luk kompetencyjnych 6.Selekcja pracowników/kandydatów

12 Procesy ZZL w mHR Zarządzanie kwalifikacjami 1.Budowanie profili kwalifikacyjnych wykształcenie doświadczenie zawodowe szkolenia / uprawnienia zawodowe dodatkowe wymagania (języki, certyfikaty itp.) 2.Przegląd kwalifikacji (ocena) 3.Luki kwalifikacyjne 4.Selekcja pracowników / kandydatów

13 Procesy ZZL w mHR Ocena wykonania zadań 1.Budowanie profilu zadaniowego do oceny okresowej wg kryterium efektywnościowego Kryteria oceny: ilościowe i jakościowe Dobór zadań do oceny Nadawania wag zadaniom i kryteriom oceny 2.Proces oceny wykonania zadań Samoocena Ocena przyłożonego Ocena uzgodniona

14 Procesy ZZL w mHR Zarządzanie szkoleniami 1.Diagnoza potrzeb szkoleniowych 2.Planowanie szkoleń Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Harmonogramowanie szkoleń 3.Realizacja harmonogramu Organizowanie szkoleń Zarządzanie zasobami, kosztami, informacjami w procesie realizacji szkoleń 4.Ocena efektywności szkoleń 5.Raporty z realizacji szkoleń

15 Procesy ZZL w mHR Ocena predyspozycji psychospołecznych 1.Tworzenie profili psychologicznych dla poszczególnych stanowisk 2.Ocena predyspozycji psychologicznych – testowanie –MultiSelect (uniwersalna metoda selekcyjna, mini assessment centre) –ProSelect (badanie predyspozycji kierowniczych) –WIS (badanie wartości, motywacji i zaangażowania w pełnienie roli zawodowej) 3.Raporty ilościowe i jakościowe z wybranych metod 4.Selekcja pracowników / kandydatów

16 Korzyści Uporządkowane i wystandaryzowane procesy kadrowe Szybki i przyjazny dla użytkowników sposób opisu w systemie osób i stanowisk Możliwość planowania i organizowania procesów kadrowych skierowanych do wybranych grup pracowników Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich na podstawie szerokiej wiedzy zawartej w raportach ilościowych i jakościowych Podejmowanie trafnych działań usprawniających organizację w obszarach o niskim poziomie efektywności pracy Projektowanie indywidualnych planów rozwoju, w oparciu o szeroki zakres wiedzy o pracowniku i realne możliwości firmy

17 Korzyści Pracownicy obiektywne procesy oceny zmniejszanie kosztów psychospołecznych poprzez możliwość jak najlepszego dopasowanie pracowników do wymagań stanowisk i możliwość modelowania środowiska pracy zgodnie z ich preferencjami Organizacja wspieranie realizacji celów długofalowych firmy poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii personalnej opartej o rzetelne dane zwiększenie zaangażowania i motywacji wszystkich pracowników organizacji poprzez jasne określenie wymagań i oczekiwań co do ich kwalifikacji, zachowań, efektów pracy

18

19 Kontakt ALTA SP. Z O.O. UL. KOŚCIUSZKI 63 41-503 CHORÓW www.alta.pl Kontakt: Maciej Kotynia e-mail: maciek@alta.pl tel. 032 249 50 40 Dział Sprzedaży i Marketingu

20 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na www. mHR. pl


Pobierz ppt "system zarządzania zasobami ludzkimi Plan prezentacji 1.Określenie celu systemu mHR 2.Prezentacja funkcjonalności 3.Obszary zastosowania 4.Korzyści."

Podobne prezentacje


Reklamy Google