Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

system zarządzania zasobami ludzkimi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "system zarządzania zasobami ludzkimi"— Zapis prezentacji:

1 system zarządzania zasobami ludzkimi

2 Plan prezentacji Określenie celu systemu mHR
Prezentacja funkcjonalności Obszary zastosowania Korzyści

3 Struktura organizacyjna Efektywność organizacyjna
Misja firmy Strategie rozwojowe Realizacja strategii Zarządzanie zasobami Struktura organizacyjna KAPITAŁ LUDZKI Efektywność organizacyjna

4 Cel systemu Określenie potencjału i zarządzanie zasobami ludzkimi, które dzięki mHR można: definiować oraz mierzyć

5 Predyspozycje psychologiczne Oczekiwana efektywność
Profil stanowiska Kwalifikacje STANOWISKO Kompetencje Predyspozycje psychologiczne Oczekiwana efektywność

6 Predyspozycje osobowościowe Efektywność zadaniowa
Profil pracownika Kwalifikacje PRACOWNIK Kompetencje Predyspozycje osobowościowe Efektywność zadaniowa

7 Organizacja Wyniki uzyskane w procesie oceny pracownika to:
odpowiedź na konkretne problemy biznesowe firmy dane wejściowe do planowania, realizacji i oceny efektywności procesów kadrowych

8 Procesy kadrowe Planowanie zatrudnienia Rekrutacja i selekcja
Rozwój zasobów ludzkich – szkolenia Zarządzania karierą Wynagradzania pracowników

9 Funkcjonalność mHR Podstawowa funkcjonalność
Zarządzanie bazami danych i słownikami Przeprowadzanie testów, ocen i badań w sieci (lokalnej i Internecie) Raportowanie (sieć lokalna i Internet) Tworzenie i zarządzanie strukturą organizacyjną Tworzenie i zarządzanie stanowiskami Dane pracowników / kandydatów Dostęp do większości funkcjonalności on-line

10 Procesy ZZL w mHR Zarządzanie kompetencjami
Dobór kompetencji dla organizacji Opis stanowisk przez zadania Budowanie profili kompetencyjnych dla poszczególnych stanowisk Ocena kompetencji metodą 360 stopni Analiza luk kompetencyjnych Selekcja pracowników/kandydatów

11 Procesy ZZL w mHR Zarządzanie kwalifikacjami
Budowanie profili kwalifikacyjnych wykształcenie doświadczenie zawodowe szkolenia / uprawnienia zawodowe dodatkowe wymagania (języki, certyfikaty itp.) Przegląd kwalifikacji (ocena) Luki kwalifikacyjne Selekcja pracowników / kandydatów

12 Procesy ZZL w mHR Ocena wykonania zadań
Budowanie profilu zadaniowego do oceny okresowej wg kryterium efektywnościowego Kryteria oceny: ilościowe i jakościowe Dobór zadań do oceny Nadawania wag zadaniom i kryteriom oceny Proces oceny wykonania zadań Samoocena Ocena przyłożonego Ocena uzgodniona

13 Procesy ZZL w mHR Zarządzanie szkoleniami
Diagnoza potrzeb szkoleniowych Planowanie szkoleń Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Harmonogramowanie szkoleń Realizacja harmonogramu Organizowanie szkoleń Zarządzanie zasobami, kosztami, informacjami w procesie realizacji szkoleń Ocena efektywności szkoleń Raporty z realizacji szkoleń

14 Procesy ZZL w mHR Ocena predyspozycji psychospołecznych
Tworzenie profili psychologicznych dla poszczególnych stanowisk Ocena predyspozycji psychologicznych – testowanie MultiSelect (uniwersalna metoda selekcyjna, mini assessment centre) ProSelect (badanie predyspozycji kierowniczych) WIS (badanie wartości, motywacji i zaangażowania w pełnienie roli zawodowej) Raporty ilościowe i jakościowe z wybranych metod Selekcja pracowników / kandydatów

15 Korzyści Uporządkowane i wystandaryzowane procesy kadrowe
Szybki i przyjazny dla użytkowników sposób opisu w systemie osób i stanowisk Możliwość planowania i organizowania procesów kadrowych skierowanych do wybranych grup pracowników  Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich na podstawie szerokiej wiedzy zawartej w raportach ilościowych i jakościowych Podejmowanie trafnych działań usprawniających organizację w obszarach o niskim poziomie efektywności pracy Projektowanie indywidualnych planów rozwoju, w oparciu o szeroki zakres wiedzy o pracowniku i realne możliwości firmy

16 Korzyści Pracownicy obiektywne procesy oceny
zmniejszanie kosztów psychospołecznych poprzez możliwość jak najlepszego dopasowanie pracowników do wymagań stanowisk i możliwość modelowania środowiska pracy zgodnie z ich preferencjami Organizacja wspieranie realizacji celów długofalowych firmy poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii personalnej opartej o rzetelne dane zwiększenie zaangażowania i motywacji wszystkich pracowników organizacji poprzez jasne określenie wymagań i oczekiwań co do ich kwalifikacji, zachowań, efektów pracy

17

18 Kontakt ALTA SP. Z O.O. UL. KOŚCIUSZKI 63 41-503 CHORÓW www.alta.pl
Maciej Kotynia tel Dział Sprzedaży i Marketingu

19 Zapraszamy na www.mHR.pl
Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na


Pobierz ppt "system zarządzania zasobami ludzkimi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google