Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁADU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁADU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1

2 ZAKŁADU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI

3 I. Misja II. Obszary badawcze w szerokim ujęciu III. Główne obszary badawcze IV. Profil badawczy V. Współpraca z przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi) VI. Profil dydaktyczny Układ prezentacji

4 I. Misja Zakładu: Metodyczne, informacyjne i organizacyjne wspomaganie procesów: Metodyczne, informacyjne i organizacyjne wspomaganie procesów: tworzenia, wdrażania, transferu i oceny innowacji, w tym szczególnie podlegających ochronie prawnej - tworzących własność przemysłową, intelektualną i handlową (wiedzę chronioną). Otwarcie się na szeroką współpracę z przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi) Otwarcie się na szeroką współpracę z przedsiębiorcami (podmiotami gospodarczymi)

5 WIEDZA O ZARZĄDZANIU WIEDZĄ WIEDZA CHRONIONA WIEDZA II. OBSZARY BADAWCZE W SZEROKIM UJĘCIU

6

7 IV. Profil badawczy 1/6 Procesy innowacyjne, zarządzanie innowacjami. Procesy innowacyjne, zarządzanie innowacjami. Procesy tworzenia wiedzy. Procesy tworzenia wiedzy. Modele, metody, narzędzia zarządzania wiedzą. Modele, metody, narzędzia zarządzania wiedzą. Przedsiębiorczość – kreowanie, mechanizmy motywacyjne, zarządzanie kadrami. Przedsiębiorczość – kreowanie, mechanizmy motywacyjne, zarządzanie kadrami. Ochrona wiedzy a marketing. Ochrona wiedzy a marketing. Identyfikacja narzędzi, strategii, polityk ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie – rodzaje, zakres występowania, efektywność. Identyfikacja narzędzi, strategii, polityk ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie – rodzaje, zakres występowania, efektywność. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie. Analiza i formułowanie metod kwalifikowania wiedzy do ochrony. Analiza i formułowanie metod kwalifikowania wiedzy do ochrony.

8 Profil badawczy 2/6 Analizy i oceny efektywności ekonomicznej innowacji, w tym w aspekcie marketingowym. Analizy i oceny efektywności ekonomicznej innowacji, w tym w aspekcie marketingowym. Metody oceny efektywności ochrony wiedzy. Metody oceny efektywności ochrony wiedzy. Wpływ zmian organizacji i zarządzania na innowacje oraz innowacji na zmiany w organizacji i zarządzaniu. Wpływ zmian organizacji i zarządzania na innowacje oraz innowacji na zmiany w organizacji i zarządzaniu. Przekształcenia własnościowe, a ochrona wiedzy. Przekształcenia własnościowe, a ochrona wiedzy. Badanie form korzystania z wiedzy chronionej i ich efektywności. Badanie form korzystania z wiedzy chronionej i ich efektywności. Teoria i praktyka negocjacji. Teoria i praktyka negocjacji. Badanie i projektowanie systemów zabezpieczania wiedzy chronionej. Badanie i projektowanie systemów zabezpieczania wiedzy chronionej. Wpływ ochrony wiedzy na konkurencję i monopolizację przedsiębiorstw. Wpływ ochrony wiedzy na konkurencję i monopolizację przedsiębiorstw. Wizualizacja firmy, wzornictwo, kształtowanie i ochrona marki. Wizualizacja firmy, wzornictwo, kształtowanie i ochrona marki.

9 Profil badawczy 3/6 Prowadzenie analiz stanu i rozwoju wiedzy chronionej na poziomie przedsiębiorstwa, regionu, kraju, świata. Prowadzenie analiz stanu i rozwoju wiedzy chronionej na poziomie przedsiębiorstwa, regionu, kraju, świata. Analizy ilościowe i jakościowe naruszeń praw wyłącznych. Analizy ilościowe i jakościowe naruszeń praw wyłącznych. Ekonomiczne aspekty wyczerpania praw wyłącznych Ekonomiczne aspekty wyczerpania praw wyłącznych Badania w zakresie przestrzegania praw twórców własności intelektualnej. Badania w zakresie przestrzegania praw twórców własności intelektualnej. Badanie wpływu ochrony własności przemysłowej na obrót chronionymi rozwiązaniami. Badanie wpływu ochrony własności przemysłowej na obrót chronionymi rozwiązaniami. Badanie wpływu wiedzy chronionej na efektywność przedsiębiorstwa. Badanie wpływu wiedzy chronionej na efektywność przedsiębiorstwa.

10 Profil badawczy 4/6 Rola wywiadu gospodarczego w ochronie wiedzy. Rola wywiadu gospodarczego w ochronie wiedzy. Prowadzenie ocen, obowiązujących, systemów ochrony wiedzy (wynalazków, wzorów, znaków towarowych, utworów itd.) i proponowanie ich usprawnień. Prowadzenie ocen, obowiązujących, systemów ochrony wiedzy (wynalazków, wzorów, znaków towarowych, utworów itd.) i proponowanie ich usprawnień. Systemy ochrony wiedzy w procedurach regionalnych i międzynarodowych. Systemy ochrony wiedzy w procedurach regionalnych i międzynarodowych. Prace nad nowymi rodzajami systemów ochrony wiedzy, w tym nad takimi, które powinny zastąpić istniejące (np. w zakresie ochrony znaków towarowych). Prace nad nowymi rodzajami systemów ochrony wiedzy, w tym nad takimi, które powinny zastąpić istniejące (np. w zakresie ochrony znaków towarowych). Badanie wpływu procesów globalizacji gospodarki światowej na rozwój ochrony wiedzy i na skutki ekonomiczne z tym związane. Badanie wpływu procesów globalizacji gospodarki światowej na rozwój ochrony wiedzy i na skutki ekonomiczne z tym związane.

11 Profil badawczy 5/6 Identyfikacja i ocena systemów informacji o wiedzy chronionej. Identyfikacja i ocena systemów informacji o wiedzy chronionej. Doskonalenie metod badania czystości i zdolności ochronnej wiedzy. Doskonalenie metod badania czystości i zdolności ochronnej wiedzy. Organizacja w Polsce i w świecie ośrodków informacji o wiedzy chronionej. Organizacja w Polsce i w świecie ośrodków informacji o wiedzy chronionej. Organizacja w Polsce i w świecie ośrodków transferu wiedzy chronionej. Organizacja w Polsce i w świecie ośrodków transferu wiedzy chronionej. Projektowanie systemów informacji o wiedzy chronionej. Projektowanie systemów informacji o wiedzy chronionej. Projektowanie informatycznych systemów dla potrzeb zarządzania wiedzą chronioną. Projektowanie informatycznych systemów dla potrzeb zarządzania wiedzą chronioną.

12 Profil badawczy 6/6 Doskonalenie procesów dydaktycznych w zakresie ochrony wiedzy (przede wszystkim na wyższych uczelniach). Doskonalenie procesów dydaktycznych w zakresie ochrony wiedzy (przede wszystkim na wyższych uczelniach). Organizacja ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Organizacja ochrony własności intelektualnej w szkołach wyższych. Rola Państwa w zarządzaniu wiedzą chronioną - określanie kierunków zmian w tym zakresie. Rola Państwa w zarządzaniu wiedzą chronioną - określanie kierunków zmian w tym zakresie. Realizacja prac badawczych na zlecenie podmiotów gospodarczych, Urzędu Patentowego R. P., Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Europejskiej Organizacji Patentowej. Realizacja prac badawczych na zlecenie podmiotów gospodarczych, Urzędu Patentowego R. P., Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Europejskiej Organizacji Patentowej.

13 V. UTRZYMYWANIE ŚCISŁEGO KONTAKTU Z PRAKTYKĄ poprzez: badanie systemów zarządzania innowacjami oraz projektowanie i wdrażanie zmian tych systemów, badanie systemów zarządzania innowacjami oraz projektowanie i wdrażanie zmian tych systemów, badanie efektywności ekonomicznej innowacji, w tym szczególnie projektów wynalazczych, badanie efektywności ekonomicznej innowacji, w tym szczególnie projektów wynalazczych, projektowanie i wdrażanie regulaminów wynalazczości i racjonalizacji, projektowanie i wdrażanie regulaminów wynalazczości i racjonalizacji, badanie, projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania wiedzą chronioną badanie, projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania wiedzą chronioną 1/2

14 kojarzenie potrzeb w zakresie rozwiązań organizacyjnych i technicznych z możliwościami ich zaspokajania, kojarzenie potrzeb w zakresie rozwiązań organizacyjnych i technicznych z możliwościami ich zaspokajania, organizowanie GIEŁD INNOWACJI – prezentacja ofert i potrzeb, organizowanie GIEŁD INNOWACJI – prezentacja ofert i potrzeb, koordynację przygotowania i wdrażania innowacji, koordynację przygotowania i wdrażania innowacji, poradnictwo w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (ochrona wynalazków, wzorów, znaków itd.) poradnictwo w dziedzinie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (ochrona wynalazków, wzorów, znaków itd.) doprowadzanie do ugody w sprawach uznawania projektów za wynalazcze i ustalania wysokości wynagrodzeń za te projekty - Powołanie Komisji Pojednawczej w sprawach projektów wynalazczych. doprowadzanie do ugody w sprawach uznawania projektów za wynalazcze i ustalania wysokości wynagrodzeń za te projekty - Powołanie Komisji Pojednawczej w sprawach projektów wynalazczych. 2/2

15 VI. Profil dydaktyczny 1/3 WYKŁADY PODSTAWOWE Zarządzanie innowacjami. Zarządzanie innowacjami. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie. Kreatywność i przedsiębiorczość. Kreatywność i przedsiębiorczość. Rachunek efektywności innowacji. Rachunek efektywności innowacji. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Zarządzanie wiedzą w organizacji.

16 2/3 WYKŁADY SPECJALISTYCZNE: Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie (30 godz.). Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie (30 godz.). Transfer wiedzy chronionej – wykład 15 godz. Transfer wiedzy chronionej – wykład 15 godz. Polityka patentowa – wykład 15 godz. Polityka patentowa – wykład 15 godz. Ochrona własności przemysłowej, intelektualnej i handlowej (15, 30 godz.). Ochrona własności przemysłowej, intelektualnej i handlowej (15, 30 godz.). Organizacja wynalazczości i racjonalizacji w firmie (15 godz.). Organizacja wynalazczości i racjonalizacji w firmie (15 godz.).

17 Laboratorium (komputerowe) - Informacja patentowa (15 godz.). Laboratorium (komputerowe) - Informacja patentowa (15 godz.). Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji oraz studiów podyplomowych zgodnie z profilem badawczym. Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji oraz studiów podyplomowych zgodnie z profilem badawczym. 3/3


Pobierz ppt "ZAKŁADU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej KONCEPCJA DZIAŁALNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google