Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Warszawa 2009 Departament Budżetowy MON.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Warszawa 2009 Departament Budżetowy MON."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Warszawa 2009 Departament Budżetowy MON

2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2009 rok Wydatki 321,2 mld zł Wydatki obronne Polski Polski 24,9 mld zł Produkt Krajowy Brutto – 1.278,9 mld zł (2008 r.) 1,95% PKB 2008 roku Budżet PaństwaDeficyt 18,2 mld zł Dochody 303,0 mld zł Średnioroczny wzrost : cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9 % Kursy walut: 1 USD = 2,21 PLN 1 EUR = 3,35 PLN Pozostałe resorty 0,4 mld zł Ministerstwo Obrony Narodowej 24,5 mld zł 2

3 Wydatki obronne ,5 mln zł Wydatki obronne ,5 mln zł (1,95 % PKB roku 2008 – 1.278,9 mld zł) Wysiłek obronny Polski w 2009 roku (wg ustawy budżetowej na 2009 r.) Część 29 - Obrona Narodowa ,6 mln zł (w tym: Program F ,6 mln zł (w tym: Program F ,6 mln zł Program Mobilizacji Gospodarki 32,0 mln zł) Program Mobilizacji Gospodarki 32,0 mln zł) część 28 Nauka 304,0 mln zł (projekty badawcze i celowe) część 20 Gospodarka 88,0 mln zł (Program Mobilizacji Gospodarki) inne niż ON części budżetu państwa 48,9 mln zł (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) Pozostałe części budżetu państwa Pozostałe części budżetu państwa 440,9 mln zł 3

4 Dodatkowe źródła finansowania obronności w 2009 roku zagraniczne 276,6 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP) 212,0 mln zł Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) 59,7 mln zł Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) 4,9 mln zł krajowe 325,9 mln zł Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 45,0 mln zł obsługa programu samolotowego 280,9 mln zł ŁĄCZNIE 602,5 mln zł ŁĄCZNIE 602,5 mln zł 4

5 Realizacja przedsięwzięć związanych z kontynuowaniem procesu profesjonalizacji sił zbrojnych RP Przygotowanie udziału wyznaczonych komponentów sił zbrojnych RP do realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych Zabezpieczenie funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych Przygotowanie sił i środków deklarowanych do Sił Odpowiedzi NATO i Grup Bojowych Unii Europejskiej oraz wydzielanych do osłony strategicznej i współpracy międzynarodowej Główne kierunki wydatków 5

6 Struktura budżetu MON w 2009 roku (wg rodzajów wydatków)* Emerytury 5.145, ,0 Pozostałe świadczenia 891,6 Wydatki majątkowe (CPR) 5.178,6 Wydatki bieżące (CPR) 2.058, ,7 Płace pracowników 2.016, ,7 Uposażenia żołnierzy 5.271,1 Dotacje 570,9 Podatki, odpisy, składki, itp. 469,5 Pozostałe wydatki 2.895, ,6 mln zł (w mln zł) 21,1%21,1% 8,4%8,4% 3,6%3,6% 21,0%21,0% 8,2%8,2% 21,5%21,5% 2,3%2,3% 1,9%1,9% 12,0%12,0% * - wg wielkości ujętych w decyzji budżetowej 6

7 (w tys. zł) Struktura budżetu MON na 2009 r. (wg działów) 7

8 (w tys. zł) Struktura działu 752 obrona narodowa na 2009 r. (wg rozdziałów) 8 (w tys. zł)

9 PLAN OSZCZĘDNOŚCIOWY RESORTU ON NA 2009 r. Wstrzymanie wydatków na kwotę: 1.947,0 mln zł Wstrzymanie wydatków na kwotę: 1.947,0 mln zł - Przegląd struktur organizacyjnych SZ RP oraz infrastruktury wojskowej - Stopniowe ograniczanie zaangażowania w misje pokojowe - Przegląd struktur organizacyjnych SZ RP oraz infrastruktury wojskowej - Stopniowe ograniczanie zaangażowania w misje pokojowe - Pokrycie zobowiązań z 2008 roku - Blokada decyzji generujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu - Ograniczenie liczby odpraw, narad i podróży służbowych - Przygotowanie nowych planów finansowych wraz z oceną skutków i zagrożeń - Pokrycie zobowiązań z 2008 roku - Blokada decyzji generujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu - Ograniczenie liczby odpraw, narad i podróży służbowych - Przygotowanie nowych planów finansowych wraz z oceną skutków i zagrożeń Działania doraźne Działania długofalowe 9

10 STRUKTURA WYDATKÓW ZABLOKOWANYCH W BUDŻECIE MON NA 2009 r. STRUKTURA WYDATKÓW ZABLOKOWANYCH W BUDŻECIE MON NA 2009 r. 10 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - 804,8 mln zł (38%) CENTRALNE PLANY RZECZOWE 1.142,2 mln zł (62%) BIEŻĄCE 732,8 mln zł (22%) OSOBOWE 230,7 mln zł (7%) MAJĄTKOWE 2.313,5 mln zł (71%) POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDŻETU

11 11 WYDATKI OSOBOWE W 2009 ROKU

12 12 Wyszczególnienie Żołnierze zawodowi Żołnierze nadterminowi Żołnierze ZSW (pobór) Kandydaci na żołnierzy zawodowych Pozostali (szkolenie rezerwy) Ogółem LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa)

13 żołnierzy żołnierzy żołnierzy żołnierzy LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu Obrona narodowa) 6,2%6,2% 46,6%46,6% 30,8%30,8% 16,4%16,4%

14 14 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO - RENTOWE

15 ceny bieżące Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2007, - dane dla Polski w latach oszacowanie własne POLSKA2008RAZEMNATOEUROPEJSKIEKRAJENATOKRAJE UE UE w NATO USAIKANADAPOLSKA2009 (w USD) WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) 15

16 ceny bieżące POLSKA2008*RAZEMNATOEUROPEJSKIEKRAJENATO KRAJE UE UE w NATO USAIKANADA POLSKA 2009 * (w tys. USD) WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza) 16 Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2007, - dane dla Polski w latach oszacowanie własne


Pobierz ppt "PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r. MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Warszawa 2009 Departament Budżetowy MON."

Podobne prezentacje


Reklamy Google