Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT KADR SŁUŻBA KANDYDACKA

2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 12 MARCA 2010 R.
PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 12 MARCA 2010 R. W SPRAWIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. Nr 61 poz. 382, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH (Dz. U. Nr 226 poz. 1363) DECYZJA NR 301/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 SIERPNIA 2011 R. W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 241, z późn. zm.)

3 TYTUŁY SŁUCHACZY OŚRODEK SZKOLENIA UCZELNIA WOJSKOWA
SŁUŻBA KANDYDACKA KSZTAŁCENIE ZADANIA SŁUŻBOWE SZKOLENIE UCZELNIA WOJSKOWA PODCHORĄŻY OŚRODEK SZKOLENIA ELEW SZKOŁA PODOFICERSKA KADET

4 FORMY KSZTAŁCENIA ORAZ SZKOLENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW FORMA TERMINY MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU OŚRODEK SZKOLENIA (§ 1 ust. 2 pkt 3 nowelizacji rozporządzenia) 31.III, 30 IX SZKOŁA PODOFICERSKA (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) * WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ DYREKTOR DEPARTAMENTU KADR MON STUDIA II STOPNIA lub SZKOLENIE WOJSKOWE (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) * STUDENT INNEJ UCZELNI NIŻ WOJSKOWEJ (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) * UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI (§ 1 ust. 2 pkt 2 nowelizacji rozporządzenia) * CYWILNY STUDENT UCZELNI WOJSKOWEJ (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) * REKTOR-KOMENDANT UCZELNI WOJSKOWEJ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA lub JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (§ 1 ust. 2 pkt 2 nowelizacji rozporządzenia) 31.III 4 * Nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej 4

5 FORMA KSZTAŁCENIA KANDYDATA NA OFICERA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW*
FORMY KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW cd. Lp. FORMA KSZTAŁCENIA KANDYDATA NA OFICERA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW* 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA lub JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE r. 2. UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI – I ROK (limit Ministra Obrony Narodowej) r. 3. 3 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE r. 4. 6 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE (dla podoficerów) r. 5. 8,5 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE r. 6. 12 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE 7. 24 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE * - terminy dotyczą naboru w 2012 r.

6 ZASADY PRZEJŚCIA DO KORPUSU PODOFICERSKIEGO
PRIORYTET: SZEREGOWI ZAWODOWI pełnienie zawodowej służby wojskowej przez co najmniej 5 lat PODSTAWY PRAWNE: Art. 29 oraz art. 126 ustawy pragmatycznej § 7 rozporządzenia w sprawie trybu wyznaczania… WYMOGI USTAWOWE: świadectwo ukończenia szkoły średniej - ocena 5 w ostatniej opinii służbowej SZEREGOWY ZAWODOWY PODOFICER ZAWODOWY KURS PODOFICERSKI WNIOSEK SZEREGOWEGO DO DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR O ZGODĘ NA EGZAMIN (skierowany drogą służbową) - SPEŁNIENIE WYMOGÓW USTAWOWYCH - POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH świadectwo ukończenia szkoły średniej opinia służbowa pozytywna opinia przełożonych ZGODA / BRAK ZGODY NA EGZAMIN PODOFICERSKI

7 ZASADY PRZEJŚCIA DO KORPUSU OFICERSKIEGO
PODSTAWY PRAWNE: Art. 28 ustawy pragmatycznej § 6 rozporządzenia w sprawie trybu wyznaczania… WYMOGI USTAWOWE: dyplom ukończenia szkoły wyższej ocena 5 w ostatniej opinii służbowej PODOFICER ZAWODOWY OFICER ZAWODOWY STUDIUM OFICERSKIE WNIOSEK PODOFICERA DO DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR O ZAKWALIFIKOWANIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO (skierowany drogą służbową) - SPEŁNIENIE WYMOGÓW USTAWOWYCH - POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH dyplom ukończenia szkoły wyższej opinia służbowa pozytywna opinia przełożonych wykształcenie albo doświadczenie zawodowe, przydatne w określonym korpusie osobowym ZGODA / BRAK ZGODY NA ZAKWALIFIKOWANIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO

8 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – SZKOŁA PODOFICERSKA I OŚRODEK SZKOLENIA
SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ WARTOŚCI PUNKTOWE SKALA 1-10 SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ANALIZA OCEN NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANALIZA OCEN NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA SPRAWDZIAN WIEDZY OGÓLNEJ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

9 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE- UCZELNIE
STUDIA I° STOPNIA LUB JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STUDIA II° STOPNIA LUB STUDIUM OFICERSKIE UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2005 r. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO (jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego) TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ANALIZA WYNIKÓW NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

10 100% 50% UCZELNIA WOJSKOWA OPŁATA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
OŚRODEK SZKOLENIA 7 DNI PRZED TERMINEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA KONTO UCZELNI LUB SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ZWOLNIONY Z OPŁAT UCZELNIA WOJSKOWA (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) 100% SZKOŁA PODOFICERSKA (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) 50% POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ZAWIERAJĄCE SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia CYWILNY STUDENT UCZELNI WOJSKOWEJ, STUDENT UCZELNI NIEWOJSKOWEJ (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) 10


Pobierz ppt "MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google