Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 SŁUŻBA KANDYDACKA www.dkadr.wp.mil.pl. 2 PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r.,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 SŁUŻBA KANDYDACKA www.dkadr.wp.mil.pl. 2 PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r.,"— Zapis prezentacji:

1 1 SŁUŻBA KANDYDACKA www.dkadr.wp.mil.pl

2 2 PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 12 MARCA 2010 R. W SPRAWIE SŁUŻBY WOJSKOWEJ KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. Nr 61 poz. 382, z późn. zm.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE LIMITÓW MIEJSC NA KIERUNKI STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH WOJSKOWYCH (Dz. U. Nr 226 poz. 1363) DECYZJA NR 301/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Z DNIA 10 SIERPNIA 2011 R. W SPRAWIE NABORU NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2012 R. (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 241, z późn. zm.)

3 3 UCZELNIA WOJSKOWA PODCHORĄŻY OŚRODEK SZKOLENIA ELEW SZKOŁA PODOFICERSKA KADET KSZTAŁCENIE SZKOLENIE ZADANIA SŁUŻBOWE TYTUŁY SŁUCHACZY SŁUŻBA KANDYDACKA

4 4 FORMY KSZTAŁCENIA ORAZ SZKOLENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI (§ 1 ust. 2 pkt 2 nowelizacji rozporządzenia) WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ STUDENT INNEJ UCZELNI NIŻ WOJSKOWEJ (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) STUDIA II STOPNIA lub SZKOLENIE WOJSKOWE ( § 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) SZKOŁA PODOFICERSKA (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) OŚRODEK SZKOLENIA (§ 1 ust. 2 pkt 3 nowelizacji rozporządzenia) DYREKTOR DEPARTAMENTU KADR MON STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA lub JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (§ 1 ust. 2 pkt 2 nowelizacji rozporządzenia) CYWILNY STUDENT UCZELNI WOJSKOWEJ (§ 1 ust. 2 pkt 1 nowelizacji rozporządzenia) REKTOR- KOMENDANT UCZELNI WOJSKOWEJ 31.III, 30 IX * * * * * 31.III FORMA MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMINY * Nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej

5 FORMY KSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW cd. Lp. FORMA KSZTAŁCENIA KANDYDATA NA OFICERA TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW* 1. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA lub JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE 31.03.2012 r. 2. UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI – I ROK (limit Ministra Obrony Narodowej) 15.05.2012 r. 3. 3 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE 31.01.2012 r. 4. 6 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE (dla podoficerów) 10.11.2011 r. 5. 8,5 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE 30.09.2011 r. 6. 12 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE 15.05.2012 r. 7. 24 – MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE 15.05.2012 r. * - terminy dotyczą naboru w 2012 r.

6 6 ZASADY PRZEJŚCIA DO KORPUSU PODOFICERSKIEGO SZEREGOWY ZAWODOWY PODOFICER ZAWODOWY WNIOSEK SZEREGOWEGO DO DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR O ZGODĘ NA EGZAMIN (skierowany drogą służbową) świadectwo ukończenia szkoły średniej opinia służbowa pozytywna opinia przełożonych ZGODA / BRAK ZGODY NA EGZAMIN PODOFICERSKI - SPEŁNIENIE WYMOGÓW USTAWOWYCH - POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH WYMOGI USTAWOWE: - świadectwo ukończenia szkoły średniej - ocena 5 w ostatniej opinii służbowej PODSTAWY PRAWNE: Art. 29 oraz art. 126 ustawy pragmatycznej § 7 rozporządzenia w sprawie trybu wyznaczania… KURS PODOFICERSKI PRIORYTET: SZEREGOWI ZAWODOWI pełnienie zawodowej służby wojskowej przez co najmniej 5 lat

7 7 PODOFICER ZAWODOWY OFICER ZAWODOWY WNIOSEK PODOFICERA DO DYREKTORA DEPARTAMENTU KADR O ZAKWALIFIKOWANIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO (skierowany drogą służbową) dyplom ukończenia szkoły wyższej opinia służbowa pozytywna opinia przełożonych ZGODA / BRAK ZGODY NA ZAKWALIFIKOWANIE DO STUDIUM OFICERSKIEGO WYMOGI USTAWOWE: - dyplom ukończenia szkoły wyższej - ocena 5 w ostatniej opinii służbowej PODSTAWY PRAWNE: Art. 28 ustawy pragmatycznej § 6 rozporządzenia w sprawie trybu wyznaczania… STUDIUM OFICERSKIE ZASADY PRZEJŚCIA DO KORPUSU OFICERSKIEGO - SPEŁNIENIE WYMOGÓW USTAWOWYCH - POTRZEBY SIŁ ZBROJNYCH wykształcenie albo doświadczenie zawodowe, przydatne w określonym korpusie osobowym

8 8 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – SZKOŁA PODOFICERSKA I OŚRODEK SZKOLENIA SZKOŁA PODOFICERSKA OŚRODEK SZKOLENIA TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANGIELSKIEGO TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ANGIELSKIEGO ANALIZA OCEN NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ ANALIZA OCEN NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY ŚREDNIEJ SPRAWDZIAN WIEDZY OGÓLNEJ WARTOŚCI PUNKTOWE SKALA 1-10 WARTOŚCI PUNKTOWE SKALA 1-10 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA ANALIZA OCEN NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

9 9 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE- UCZELNIE STUDIA I° STOPNIA LUB JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ( jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego) TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ( jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego) ANALIZA WYNIKÓW NA ŚWIADECTWIE DOJRZAŁOŚCI STUDIA II° STOPNIA LUB STUDIUM OFICERSKIE UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA JĘZYKAANGIELSKIEGO TEST ZNAJOMOŚCI JĘZYKA JĘZYKAANGIELSKIEGO ROZMOWAKWALIFIKACYJNAROZMOWAKWALIFIKACYJNA USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2005 r. PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ROZMOWAKWALIFIKACYJNAROZMOWAKWALIFIKACYJNA ROZMOWAKWALIFIKACYJNAROZMOWAKWALIFIKACYJNA

10 UCZELNIA WOJSKOWA (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) 100% 10 OPŁATA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OŚRODEK SZKOLENIA 7 DNI PRZED TERMINEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA KONTO UCZELNI LUB SZKOŁY PODOFICERSKIEJ ZWOLNIONY Z OPŁAT 50% SZKOŁA PODOFICERSKA (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych) CYWILNY STUDENT UCZELNI WOJSKOWEJ, STUDENT UCZELNI NIEWOJSKOWEJ POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE ZAWIERAJĄCE SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia (§ 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych)


Pobierz ppt "1 SŁUŻBA KANDYDACKA www.dkadr.wp.mil.pl. 2 PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2003 r. O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH (Dz. U. z 2010 r.,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google