Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddziaływanie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych na rozwój zasobów ludzkich w kontekście tworzenia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddziaływanie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych na rozwój zasobów ludzkich w kontekście tworzenia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Oddziaływanie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych na rozwój zasobów ludzkich w kontekście tworzenia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Seminarium inaugurujące wdrażanie Funduszu Szkoleniowego Olsztyn, dn. 28. czerwiec 2007 r.

2 Czym są zasoby ludzkie? Zasoby ludzkie to pojęcie mające dwojakie znacznie. 1. wywodzące się z nauk społecznych - głównie z ekonomii oznaczające siłę roboczą, jako jeden z trzech środków produkcji. 2. bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem odnosi się do pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się zatrudnianiem i szkoleniem pracowników (czyli polityką personalną).

3 Czym jest kapitał społeczny?
Jest to ogół norm, sieci wzajemnego zaufania, lojalności, poziomych sieci zależności w danej grupie społecznej. Oznacza to umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji w celu realizacji własnych interesów. W tym paradygmacie kapitał społeczny jest niezbędnym elementem społeczeństwa obywatelskiego (samorządnego)

4 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
Czym są przemiany? WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY KULTUROWO-CYWILIZACYJNE ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH KAPITAŁ SPOŁECZNY DECENTRALIZACJA TRANSFORMACJA INTEGRACJA GLOBALIZACJA

5 Zasoby ludzkie a przemiany
Przemiany sprawiły, że zasoby ludzkie traktowane są w kategoriach: ekonomicznych zasobów wiedzy, umiejętności i zdolności do pracy, zdrowia i energii witalnej, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.

6 Zasoby ludzkie a infrastruktura społeczna
Inwestycje w zasoby ludzkie to usługi i udogodnienia związane z: ochroną zdrowia i pomocą społeczną, dostępem do kultury poprawą warunków wypoczynku, rozwiniętą oświatą i kształceniem ustawicznym.

7 Oddziaływanie zasobów ludzkich na rozwój gospodarki
Wzrost dochodu narodowego INNOWACYJNOŚĆ postęp naukowo-techniczny ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

8 Społeczeństwo Informacyjne
Charakteryzuje się zbiorem nowych technik służących gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, które ze względu na swoją specyfikę mają globalny charakter dominacja specjalistów i naukowców w strukturze zawodowej społeczeństwa; dążenie do kontroli społecznej nad rozwojem techniki; tworzenie „technologii intelektualnych”, jako podstawy podejmowania decyzji politycznych i społecznych.

9 SI warunkiem tworzenia Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW)
GOW jest wynikiem dematerializacji pracy powszechnej zmiany charakteru wykonywanych zawodów oraz wzrostu znaczenia wiedzy i informacji, jako czynnika przewagi konkurencyjnej. Czym jest wiedza? - wynikiem potencjału intelektualnego; - kreatorem rozwiązań innowacyjnych; - obejmuje praktyczne umiejętności osiągania pożądanych rezultatów - wyraża praktyczne rozeznanie w zasobach ludzkich umożliwiające współdziałanie

10 Elementy wspierające GOW
wsparcie przez państwo trudnych przedsięwzięć innowacyjnych, w szczególności o podwyższonym ryzyku finansowym; kształcenie w społeczeństwie postaw proinnowacyjnych drogą edukacji, ustawicznego kształcenia i doskonalenia kadr; tworzenie warunków politycznych, prawnych i ekonomicznych, sprzyjających importowi nowej myśli technicznej i nowoczesnych technologii; zwiększenie nakładów na prace badawcze i rozwojowe.

11 Jednostki badawczo-rozwojowe (podział na województwa)

12 SAMORZĄD LOKALNY I REGIONALNY
Integracja SI Globalizacja KAPITAŁ SPOŁECZNY Decentralizacja GOW SAMORZĄD LOKALNY I REGIONALNY Transformacja


Pobierz ppt "Oddziaływanie współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych na rozwój zasobów ludzkich w kontekście tworzenia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google