Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja wojewódzka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja wojewódzka"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja wojewódzka
maj 2012 rok PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH , zwany dalej „PPPO ” SZARLOTA, MAJ 2012 R.

2 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
PPPO jest: – to ustalenie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na sześcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo – finansowych, cd.

3 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania sił zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

4 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
Głównym celem opracowania PPPO było skoordynowanie nakładów - na pozamilitarne przygotowania obronne, realizowane w czasie pokoju, ukierunkowane na podniesienie zdolności administracji publicznej województwa i przedsiębiorców do realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania województwa.

5 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
Informację dotyczącą poziomu wydatkowania środków finansowych i realizację przedsięwzięć finansowych ujętych w PPPO na poszczególne lata okresu planistycznego, zamieszcza się corocznie w Narodowym Kwestionariuszu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

6 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
W PPPO zaplanowano wykonanie przedsięwzięć mających na celu sukcesywne doskonalenie systemu obronnego województwa, w tym : w zakresie organizacji szkolenia obronnego

7 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
Finansowanie szkolenia obronnego: Środki finansowe na szkolenie obronne będą przyznawane po uzgodnieniu planu szkolenia obronnego z Wojewodą Pomorskim. cd.

8 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH
Z planowanych środków finansowych pokryte zostaną tylko wydatki bezpośrednio związane ze szkoleniem obronnym, w tym: zakup publikacji o tematyce obronnej, opłacenie wykładowców, przygotowanie materiałów szkoleniowych, zabezpieczenie logistyczne zajęć itp.

9 PPPO Aneks na 2012 r. Tablica 3.5 – Organizacja szkolenia obronnego L.p. Przedsięwzięcie Część budżetu Rozdział budżetu Nakłady w tys. zł Zaplanowane na 2012 w (PPPO ) Kwota po zmianach na 2012 r. 1 2 3 4 6 7 12 Dotacje celowe na organizację szkolenia obronnego organizowanego przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego, w tym przedsięwzięcia cząstkowe: 57 39 a) szkolenia organizowane przez marszałka województwa b) szkolenia organizowane przez starostów 20 10 c) szkolenia organizowane przez wójtów d) szkolenia organizowane przez prezydentów miast e) szkolenia organizowane przez burmistrzów 5 f)  szkolenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

10 Proszę o pytania

11 10 minut przerwy


Pobierz ppt "Konferencja wojewódzka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google