Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2009-2018, zwany dalej PPPO 2009-2018 SZARLOTA, MAJ 2012 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2009-2018, zwany dalej PPPO 2009-2018 SZARLOTA, MAJ 2012 R."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2009-2018, zwany dalej PPPO 2009-2018 SZARLOTA, MAJ 2012 R.

2 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH PPPO jest: – to ustalenie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na sześcioletni okres planistyczny, rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo – finansowych, cd.

3 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania sił zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

4 Głównym celem opracowania PPPO 2009-2018 było skoordynowanie nakładów - na pozamilitarne przygotowania obronne, realizowane w czasie pokoju, ukierunkowane na podniesienie zdolności administracji publicznej województwa i przedsiębiorców do realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania województwa. PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH

5 Informację dotyczącą poziomu wydatkowania środków finansowych i realizację przedsięwzięć finansowych ujętych w PPPO 2009-2018 na poszczególne lata okresu planistycznego, zamieszcza się corocznie w Narodowym Kwestionariuszu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH

6 W PPPO zaplanowano wykonanie przedsięwzięć mających na celu sukcesywne doskonalenie systemu obronnego województwa, w tym : w zakresie organizacji szkolenia obronnego

7 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH Finansowanie szkolenia obronnego: Środki finansowe na szkolenie obronne będą przyznawane po uzgodnieniu planu szkolenia obronnego z Wojewodą Pomorskim. cd.

8 PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH Z planowanych środków finansowych pokryte zostaną tylko wydatki bezpośrednio związane ze szkoleniem obronnym, w tym: zakup publikacji o tematyce obronnej, opłacenie wykładowców, przygotowanie materiałów szkoleniowych, zabezpieczenie logistyczne zajęć itp.

9 PPPO 2009-2014 Aneks na 2012 r. Tablica 3.5 – Organizacja szkolenia obronnego L.p.Przedsięwzięcie Część budżetu Rozdział budżetu Nakłady w tys. zł Zaplanowane na 2012 w (PPPO 2009-2018) Kwota po zmianach na 2012 r. 123467 12 Dotacje celowe na organizację szkolenia obronnego organizowanego przez organy wykonawcze samorządu terytorialnego, w tym przedsięwzięcia cząstkowe: 5739 a) szkolenia organizowane przez marszałka województwa 37 b) szkolenia organizowane przez starostów 2010 c) szkolenia organizowane przez wójtów 2010 d) szkolenia organizowane przez prezydentów miast 77 e) szkolenia organizowane przez burmistrzów 55 f) szkolenie organizowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 20

10 Proszę o pytania

11 10 minut przerwy


Pobierz ppt "PROGRAM POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W LATACH 2009-2018, zwany dalej PPPO 2009-2018 SZARLOTA, MAJ 2012 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google