Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce? 23 listopada 2010 Warszawa prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce? 23 listopada 2010 Warszawa prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu."— Zapis prezentacji:

1 RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce? 23 listopada 2010 Warszawa prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

2 I.RYZYKO OPERACYJNE Obszar definicyjny © Krzysztof Opolski

3 straty procesu ludzkiegosystemówzewnętrznych 1.Ryzyko straty wynikające z nieadekwatnego lub błędnego procesu wewnętrznego, zachowania ludzkiego, zachowania systemów lub zewnętrznych okoliczności (def. Komitetu Bazylejskiego) I. RYZYKO OPERACYJNE obszar definicyjny © Krzysztof Opolski

4 niedostosowaniazawodności 2.Ryzyko operacyjne jest to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych, obejmująca również ryzyko prawne. © Krzysztof Opolski I. RYZYKO OPERACYJNE obszar definicyjny

5 Składniki ryzyka operacyjnego Ryzyko aktywów będących środkami trwałymi polega na uszkodzeniu lub stracie środka trwałego mającego wpływ na funkcjonowanie instytucji Ryzyko technologii spowodowane niesprawnością systemów, złą jakością danych, błędami w oprogramowaniu Ryzyko interakcji powstaje w wyniku współpracy instytucji z podmiotami w otoczeniu Ryzyko zasobów ludzkich polityka personalna, motywacja, podział odpowiedzialności, oszustwa (Jakóbczak, 2001) © Krzysztof Opolski

6 Identyfikacja ryzyk Wyszukiwanie obszarów, gdzie organizacja narażona jest na stratę (szkodę) Znalezienie możliwych zdarzeń prowadzących do występowania takiej straty (szkody) Opis konkretnych ryzyk Opis czynników wpływających na realizację ryzyk © Krzysztof Opolski

7 II.MIEJSCA POWSTAWANIA RYZYKA OPERACYJNEGO © Krzysztof Opolski

8 A ZATEM: II. Miejsca powstania RYZYKA OPERACYJNEGO PROCESY, STANDARDY, PROCEDURYPROCESY, STANDARDY, PROCEDURY Ludzie Przepisy Systemy Praktyka biznesowa Wewnątrz firmy ZDARZENIA LOSOWEZDARZENIA LOSOWE Napad Powódź Trzęsienie ziemi … Na zewnątrz firmy © Krzysztof Opolski

9 Rodzaje ryzyk 1.Ryzyko transakcji 2.Ryzyko procesu (organizacyjne) 3.Ryzyko podmiotu (personalne) 4.Ryzyko organizacyjne 5.Ryzyko infrastruktury 6.Ryzyko procedury, norm, standardów © Krzysztof Opolski

10 III.PROGRAMY REDUKCJI RYZYKA OPERACYJNEGO © Krzysztof Opolski

11 Program redukcji ryzyka 1.Minimalizacja zagrożenia 2.Prewencja 3.Wczesne odkrycie realizacji zagrożenia 4.Minimalizacja szkody (straty) © Krzysztof Opolski

12 Gdzie szukać źródeł ryzyka operacyjnego? 1.Przegląd struktury organizacyjnej, jej działów i departamentów 2.Analiza przepływów (procesów) w organizacji 3.Analiza księgowa 4.Lustracja obiektów 5.Analiza zdarzeń (wypadków), które spowodowały stratę (szkodę) 6.Analiza zdarzeń (wypadków) potencjalnych (które mogą spowodować stratę) 7.Analiza najsłabszych ogniw oraz przesłanej i odbioru ryzyka © Krzysztof Opolski

13 Metody ograniczenia ryzyka operacyjnego 1.Precyzyjne określenie kompetencji decyzyjnych poszczególnych pracowników z wyraźnym oddzieleniem funkcji wykonywanych i kontrolnych 2.Zbudowanie systemu oceny pracowników – uwzględniającego zarówno miary ilościowe, jak i jakościowe ich osiągnięcia 3.Zbudowanie jasnej i precyzyjnej ścieżki awansu i kariery zawodowej 4.Zbudowanie systemu motywacyjnego uwzględniającego również interesy właścicieli © Krzysztof Opolski

14 Analiza najsłabszych ogniw… … ma na celu wskazanie obszarów, gdzie realizacja jakiegoś zdarzenia może przynieść najdotkliwszą stratę. © Krzysztof Opolski

15 Procesowe podejście do organizacji jako warunek efektywnego zarządzania ryzykiem Jakie są podstawowe procesy zachodzą w firmie? W jaki sposób są one ze sobą powiązane? Co to jest efektywność procesu (miary)? W jaki sposób każdy z procesów przyczynia się do osiągnięcia celów firmy lub w osiągnięciu tych celów przeszkadza? Jacy ludzie są zaangażowani w dany proces? Jakie zasoby są potrzebne do realizacji każdego z procesów? Gdzie i kiedy każdy z procesów się zaczyna, a gdzie kończy? Które z procesów odbywają się w całości wewnątrz organizacji, a które wymagają udziału partnerów, takich, jak klienci czy dostawcy? Które z procesów dodają wartość do produktów/usług firmy, a które są procesami pracochłonnymi lub administracyjnymi? Które z procesów są najbardziej istotne z punktu widzenia strategii firmy? © Krzysztof Opolski

16 IV.PODSUMOWANIE © Krzysztof Opolski

17 IDENTYFIKACJA RYZYKA (określenie charakteru i miejsca powstawania) MONITORING I POMIAR RYZYKA (szacowanie ekspozycji na ryzyko) (siła wpływu i częstotliwość występowania) MAPOWANIE RYZYKA i jego segregowanie OKREŚLENIE PRZYCZYN POWSTAWANIA RYZYKA OKREŚLENIE METODY ZAPOBIEGANIA I WYBÓR WŁAŚCIWEJ Fazy procesu zarządzania ryzykiem © Krzysztof Opolski

18 OKREŚLENIE METODY KONTROLI I WYBÓR WŁAŚCIWEJ UDROŻNIENIE METOD KONTROLI - RAPORTOWANIE OCENA SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANEJ METODY Fazy procesu zarządzania ryzykiem – c.d. © Krzysztof Opolski

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski kopolski@wne.uw.edu.pl


Pobierz ppt "RYZYKO OPERACYJNE Jak przeciwdziałać mu w praktyce? 23 listopada 2010 Warszawa prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google