Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Administracja publiczna data: 29-9-13Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Administracja publiczna data: 29-9-13Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej."— Zapis prezentacji:

1 Administracja publiczna data: Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej

2 Państwo i interes publiczny Funkcje państwa: prawodawcza instytucje władzy politycznej porządkowa służby porządkowe administracyjna administracja publiczna

3 Administracja publiczna 1.podsystem systemu politycznego 2.stały status prawno-polityczny, powiązany z wykonywaniem władzy 3.realizacja polityki państwa 4.względna samodzielność 5.gwarancja trwałości, stabilności i ciągłości systemu politycznego 6.podejmowanie decyzji władczych 7.sprawność rządzenia 8.reprezentacja państwa wobec obywatela

4 Państwo i interes publiczny interes publiczny = dobro publiczne definiowane przez: obywateli elity intelektualne duchowe polityczneprawo wykonywane przez administrację swoboda decyzyjna

5 Służba cywilna aspekt: organizacyjny czynnościowy osobowy geneza: Francja porewolucyjna (Bonaparte) Wielka Brytania XIX w. ODDZIELENIE PROFESJONALNEJ KADRY URZĘDNICZEJ OD SFERY POLITYCZNEJ

6 Model biurokracji – Max Weber racjonalna i efektywna struktura układ racjonalnych zasad, praw i obowiązków poszczególnych instytucji rutynizacja zadań i procedur depersonalizacja (rola, a nie prestiż) hierarchizacja absolutna odrębność od sfery decyzji politycznych

7 Modele administracji Model karieryModel stanowisk szczeble hierarchii urzędniczej stabilizacja pracy urzędników i stabilny wzrost wynagrodzenia rekrutacja na najniższe stanowiska, potem stopniowy awans silna hierarchia determinanty postępu kariery wykształcenie staż pracy oceny obowiązki, zadania i wymogi definiowane odmienne niż w sektorze prywatnym sztywność systemu brak motywacji jakościowej powiązanie pracownika ze stanowiskiem kompetencje podporządkowane określonej pozycji i zadaniom, a nie zestandaryzowane rekrutacja na wszystkie szczeble elastyczność kształtowania awansu, wynagrodzenia, samego zatrudnienia służba publiczna traktowana analogicznie do sektora prywatnego niskie przywiązanie urzędnika do urzędu (niższy etos służby) większa podatność na konflikt interesów

8 Społeczeństwo: o system wartości o kapitał społeczny o odbiorcy (potrzeby, oceny) System polityczny: elity polityczne instytucje polityczne decyzje Otoczenie administracji publicznej System prawny: -procedury prawodawcze -prawo administracyjne -sądownictwo administracyjne -swoboda decyzyjna administracji Administracja publiczna Gospodarka: infrastruktura sytuacja materialna zasoby bogactwo społeczeństwa Otoczenie wewnętrzne

9 Społeczeństwo System polityczny Otoczenie administracji publicznej System prawny Administracja publiczna Gospodarka Otoczenie międzynarodowe: 1.prawo międzynarodowe 2.globalizacja społeczna 3.globalna gospodarka 4.organizacje międzynarodowe Unia Europejska i Rada Europy o zadania i funkcje o przepisy prawa i standardy o standardy etyczne o reprezentacja


Pobierz ppt "Administracja publiczna data: 29-9-13Katedra Nauk Społecznych wykładowca: dr Małgorzata Madej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google