Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DORĘCZANIE DOKUMENTÓW POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DORĘCZANIE DOKUMENTÓW POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI."— Zapis prezentacji:

1 DORĘCZANIE DOKUMENTÓW POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

2 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /art.60-62/Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /art.60-62/ Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010r. W sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń /2010.145.972/Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010r. W sprawie określenia wzorów kart powołania i ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń /2010.145.972/ Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej /2002.122.1049 z późn.zmianami/Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej /2002.122.1049 z późn.zmianami/

3 OGÓLNE ZASADY POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ a) Sposoby powołania do czynnej służby wojskowej b) Organizacja doręczania kart powołania c) Warunki powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa d) Warunki powołania do okresowej służby wojskowej, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa

4 Karty powołania, określony wzór w załączniku nr 2 do rozporządzenia, która jest przeznaczona do powoływania osób do: Odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa; Pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; Okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

5 Wzór karty powołania – załącznik nr 2. przeznaczony dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień

6 Wzór obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji osób posiadający dany rodzaj karty mobilizacyjnej, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony – do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu. Wzór obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia powszechnej mobilizacji osób posiadający dany rodzaj karty mobilizacyjnej, żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz osób obowiązanych do świadczeń na rzecz obrony – do wykonania czynności określonych w obwieszczeniu.

7 a) Nr 4 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do wezwania w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony- do osobistego stawienia się w miejscu i czasie określonych w obwieszczeniu.

8 b) Nr 5 do rozporządzenia, które jest przeznaczone do powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny określonych osób oraz ich stawienia się do tej służby w miejscu i czasie określonych w obwieszczeniu.

9 MOBILIZACJA SIŁ ZBROJNYCH Mobilizacja częściowa Mobilizacja całkowita Mobilizacja powszechna Decyzję podejmuje PREZYDENT RP

10 SPOSOBY POWOŁYWANIA UZUPEŁNIEŃ MOBILIZACYJNYCH Powoływanie żołnierzy rezerwy oraz wzywanie pracowników wojska na uzupełnienie jednostek wojskowych może się odbywać w trybie zwykłym lub natychmiastowego stawiennictwa.Powoływanie żołnierzy rezerwy oraz wzywanie pracowników wojska na uzupełnienie jednostek wojskowych może się odbywać w trybie zwykłym lub natychmiastowego stawiennictwa. Tryb zwykły – polega na dostarczeniu żołnierzom rezerwy kart powołania, posiadaczom i innym osobom świadczeń na rzecz obrony ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do stawienia się w jednostce wojskowej ( wykonania świadczeń na rzecz obrony).Tryb zwykły – polega na dostarczeniu żołnierzom rezerwy kart powołania, posiadaczom i innym osobom świadczeń na rzecz obrony ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do stawienia się w jednostce wojskowej ( wykonania świadczeń na rzecz obrony). Tryb natychmiastowego stawiennictwa – polega na dostarczeniu żołnierzom rezerwy kart powołania, posiadaczom i innym osobom świadczeń na rzecz obrony, bezpośrednio przed terminem stawienia się w jednostce wojskowej ( wykonania świadczeń na rzecz obrony).Tryb natychmiastowego stawiennictwa – polega na dostarczeniu żołnierzom rezerwy kart powołania, posiadaczom i innym osobom świadczeń na rzecz obrony, bezpośrednio przed terminem stawienia się w jednostce wojskowej ( wykonania świadczeń na rzecz obrony).

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GDYNI Ul. Pułaskiego 7 81-912 Gdynia Tel. 58 6263 783 w. 232,248 Po godz. służbowych 603392575 FAX: 58 6263184 Mail: wkugdynia@pow.mil.pl


Pobierz ppt "DORĘCZANIE DOKUMENTÓW POWOŁANIA DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W TRYBIE NATYCHMIASTOWEGO STAWIENNICTWA DO SIŁ ZBROJNYCH W RAMACH AKCJI KURIERSKIEJ ADMINISTRACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google