Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat Budżetu Państwa oraz wydatków obronnych Polski, budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat Budżetu Państwa oraz wydatków obronnych Polski, budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, środków."— Zapis prezentacji:

1

2 Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat Budżetu Państwa oraz wydatków obronnych Polski, budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, środków pozabudżetowych, planowanej liczebność sił zbrojnych, a także porównania do nakładów obronnych innych państwa NATO. Zaplanowane na 2007 rok wydatki zostaną skierowane m.in. na realizację Celów SZ NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC), utrzymanie gotowości sił wydzielonych do udziału w operacjach NATO, ONZ i koalicyjnych, a także przeznaczonych do zwalczania terroryzmu, zapewnienie pełnego przygotowania jednostek wydzielonych do udziału w operacji ISAF w Afganistanie, zapewnienie płynnego wdrożenia do eksploatacji nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, i udziału w misjach międzynarodowych. Ponadto umożliwią uczestnictwo w budowie sojuszniczego systemu rozpoznania obiektów naziemnych (AGS) oraz w systemie wczesnego ostrzegania i naprowadzania NAPMO. Polska na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju przeznaczy w 2007 roku środki w wysokości ,0 mln zł. W ramach tej kwoty ,0 mln zł zaplanowano w części 29 Obrona narodowa, a 46,0 mln zł w dziale 752 Obrona narodowa w pozostałych częściach budżetu państwa na realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Wydatki obronne Polski w 2007 roku ukształtowane zostały zgodnie z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP. Oznacza to, iż wydatki obronne w roku bieżącym osiągną poziom nie niższy niż 1,95% produktu krajowego brutto roku poprzedniego (tj.2006 r.). Dodatkowo zwiększone będą środkami finansowymi w kwocie 1.376,9 mln zł które, zostały ujęte w innych częściach budżetu państwa (Ministra Finansów oraz w rezerwach celowych) przeznaczonymi na zabezpieczenie realizacji Programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe. Niezależnie od środków budżetowych, na finansowanie zadań obronnych wykorzystane zostaną środki pochodzące ze źródeł pozabudżetowych (krajowych i zagranicznych), wyszczególnionych w dalszej części publikacji. Niezależnie od wielu pozytywnych tendencji w budżecie, nie można jednoznacznie stwierdzić, że wszystkie potrzeby sił zbrojnych będą zaspokojone w 2007 roku. Pomimo realnego wzrostu wydatków obronnych w 2006 roku, poziom szkolenia wojsk będzie zróżnicowany w zależności od przeznaczenia i gotowości jednostek wojskowych. Resort obrony narodowej ma nadzieję, iż polska gospodarka rozwijać się będzie w dotychczasowym tempie, pozwalającym Rządowi RP na zwiększenie alokacji budżetowych dla sfinansowania misji i zadań obronnych. 2

3 3

4 10,5 % *) wzrost realny w stosunku do 2006 r. 10,5 % *) 4 * - w stosunku do wydatków ujętych w Ustawie budżetowej na 2006 r.

5 Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 62,7 mln zł prywatyzacja przemysłu obronnego 9,8 mln zł badania obronne w Min. Edukacji i Nauki 121,0 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP) 333,1 mln zł Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) 91,2 mln zł Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) 6,1 mln zł Program Walki z Terroryzmem (CTFP) 0,5 mln zł 5

6 6 Zaplanowane na 2007 rok wydatki zostaną skierowane na: realizację Celów SZ NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC), utrzymanie gotowości sił wydzielonych do udziału w operacjach NATO, ONZ i koalicyjnych, utrzymanie sił przeznaczonych do zwalczania terroryzmu, zapewnienie pełnego przygotowania jednostek wydzielanych do udziału w operacji ISAF w Afganistanie, zapewnienie płynnego wdrożenia do eksploatacji nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, uczestnictwo w budowie sojuszniczego systemu rozpoznania obiektów naziemnych (AGS) oraz w systemie wczesnego ostrzegania i naprowadzania NAPMO

7 Wydatki osobowe 28,2% Emerytury 24,0% Wydatki majątkowe 20,0% Rok ,8% Pozostałe wydatki Rok 2007 Wydatki osobowe 26,7% Emerytury 22,0% Wydatki majątkowe 23,3% 28,0% Pozostałe wydatki 7

8 8 w tys. zł *) z uwzględnieniem części środków z program samolotowy – tys. zł) *)

9 9 w tys. zł *) *) z uwzględnieniem części środków z program samolotowy – tys. zł)

10 10

11 11 Wyszczególnienie Żołnierze zawodowi - w tym: - szeregowi zawodowi Żołnierze nadterminowi5 045 Żołnierze ZSW (pobór) Kandydaci na żołnierzy zawodowych Pozostali (szkolenie rezerwy) Ogółem

12 żołnierzy żołnierzy żołnierzy żołnierzy

13 13

14 14 (w %)

15 ceny bieżące Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2005, *dane dla Polski w roku oszacowanie własne POLSKA2006* RAZEMNATO EUROPEJSKIEKRAJENATOKRAJE UE UE w NATO USAiKANADAPOLSKA 2007 * (w USD) 15

16 ceny bieżące Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2005, *dane dla Polski w roku oszacowanie własne POLSKA2006* RAZEMNATO EUROPEJSKIEKRAJENATOKRAJE UE UE w NATO USAiKANADAPOLSKA 2007 * (w tys. USD) 16

17 17 Wielkość wydatków obronnych w 2007 pozwoli na realizację zadań priorytetowych przedstawionych na slajdzie Nr 6.0 W 2007 r. kontynuowany będzie proces uzawodowienia SZ RP, z jednoczesną restrukturyzacją uposażeń. Rok 2007 będzie kolejnym, w którym finansowanie wydatków obronnych Polski zostanie wsparte znaczącymi funduszami pochodzącymi z NATO (przeznaczonymi na realizację inwestycji wynikających z Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w dziedzinie Bezpieczeństwa), a także z pomocy zagranicznej rządu Stanów Zjednoczonych.


Pobierz ppt "Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat Budżetu Państwa oraz wydatków obronnych Polski, budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google