Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Koordynator M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Koordynator M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R."— Zapis prezentacji:

1 2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Koordynator M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J S T R U K T U R A O R G A N I Z A C Y J N A DYREKTOR GENERALNY MON DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOM. (wg stanu na 1 l ipca 2011 r.) PODSEKRETARZ STANU ds. Polityki Obronnej DEPARTAMENT STRATEGII i PLANOWANIA OBRONEGO DEPARTAMENT WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH DEPARTAMENT WYCHOWANIA i PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO DEPARTAMENT PRASOWO-INFORMACYJNY DEPARTAMENT BUDŻETOWY SEKRETARIAT MON GABINET POLIT. MINISTRA Radca generalny - rzecznik prasowy MON GABINET POLIT. MINISTRA Radca generalny - rzecznik prasowy MON DEPARTAMENT KONTROLI DEPARTAMENT KADR Biuro Pełnomoc. MON ds. Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego Biuro Skarg i Wniosków Biuro Procedur Antykorupcyjnych DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH DEPARTAMENT TRANSFORMACJI DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO *) SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO *) SZEF SZTABU GENERALNEGO WP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO - P3 ZARZĄD ORGANIZACJI i UZUPEŁNIEŃ - P1 ZARZĄD ANALIZ WYWIADOWCZYCH i ROZPOZNAWCZYCH - P2 ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5 ZARZĄD PLANOWANIA SYSTEMÓW DOWODZENIA i ŁĄCZNOŚCI - P6 ZARZĄD PLANOWANIA RZECZOWEGO - P8 ZARZĄD SZKOLENIA – P7 BIURO KOORDYNACYJNE Centralny Węzeł Łączności MON DEPARTAMENT NAUKI i SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH DEPARTAMENT PRAWNY Biuro Audytu Wewnętrznego KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Przewodnicząca Rady ds. Kobiet - Pełnomocnik MON ds. Wojsk. Służby Kobiet Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – CKRW DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Biuro Obrony Przeciwrakietowej SEKRETARZ STANU ds.Społecznych i Profesjonalizacji MINISTER OBRONY NARODOWEJ SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA SZEFOSTWO INŻYNIERII WOJSKOWEJ SZEFOSTWO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ *) na zasadach określonych w ustawie z dn r. (Dz.U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592) Dowództwo ŚOW Dowództwo POW Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi Biuro Pełnomocnika MON ds. Programu Wdrażania na Wyp osażenie SZ RP KTO, PPK Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP Zespół ds. Sytuacji Szczególnych PODSEKRETARZ STANU ds. Uzbrojenia i Modernizacji Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Wojskowy Dozór Techniczny Wojskowe Centrum Metrologii Wojskowa Inspekcja Gospod. Energet. Biuro Pełnomoc. MON ds. Budowy i Wdraż. Narodow. Centrum Wspomag. Operacji Powietrznych Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Warszawa Inspektorat Wojsk. Ochrony Ppoż. Biuro Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP INSPEKTORAT UZBROJENIA Centrum Doktryn i Szkolenia SZ


Pobierz ppt "2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Koordynator M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google