Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie inwestycji w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie inwestycji w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie inwestycji w Polsce

2 Specjalne strefy ekonomiczne
To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych

3

4 Specjalne strefy ekonomiczne
4 Specjalne strefy ekonomiczne Efekty na koniec 2012 r. strefy funkcjonują na terenach 146 miast i 210 gmin na terenach stref działa 1242 firm w oparciu o zezwoleń, w tym 50% to firmy z kapitałem polskim pracuje 250 tys. osób, w tym prawie 190 tys. to nowe miejsca pracy wartość zrealizowanych inwestycji to prawie 85 mld zł

5 Największe inwestycje w strefach
Katowicka SSE General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach producent samochodów Opel Astra inwestycja – 2,96 mld zł miejsca pracy – 2 860

6 Największe inwestycje w strefach
Wałbrzyska SSE Toyota Motor Manufacturing w Wałbrzychu skrzynie przekładowe do samochodów Toyota inwestycja – 2,12 mld zł miejsca pracy – 1 734

7 Największe inwestycje w strefach
Legnicka SSE Sitech w Polkowicach producent siedzeń do samochodów inwestycja – 857 mln zł miejsca pracy – 1 470

8 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata – projekt nowelizacji Cel: zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów realizujących projekty o wysokich kosztach inwestycji lub tworzących znaczną liczbę nowych miejsc pracy Budżet Programu na lata 2011 – 2020 to 727 mln zł Program jest kontynuacją funkcjonujących w latach 2004 – 2011 systemów wspierania nowych inwestycji W ramach Programu w 2012 r. udzielono wsparcia 22 projektom inwestycyjnym na kwotę 80 mln zł. Oczekiwane efekty to 1,4 mld zł nakładów i 7,5 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie pracujemy nad zmianą Programu, która pozwoli na udzielanie wyższego wsparcia dla inwestycji o znacznych nakładach i tworzących znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Większe wsparcie będą mogły uzyskiwać także inwestycje realizowane w województwach Polski Wschodniej.

9 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów – współpraca z Urzędami Marszałkowskimi i WPHI
COIE inicjuje współpracę pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami poprzez: przekazywanie kontaktów do zagranicznych firm z wykorzystaniem dostępu do światowej bazy firm B2B, bazy danych o rynkach i branżach organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o charakterze branżowym i/lub geograficznym, tematycznym – zagadnienia związane z handlem zagranicznych i warunkami dostępu do rynków zagranicznych udostępnianie informacji o zagranicznych, branżowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz o misjach gospodarczych organizowanych z Polski możliwość zamówienia przez min. 4 firmy specjalistycznej analizy rynkowej dla danej branży i konkretnego rynku z udziałem WPHI. Projekt finansowany ze środków Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pt: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

10 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku propozycja wykorzystania środków z funduszy dostępnych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zarys programów operacyjnych oraz założenia finansowe i wdrożeniowe na nową perspektywę finansową baza do opracowania Umowy Partnerstwa, która po przyjęciu przez Rząd będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską podstawa rozpoczęcia prac nad przygotowaniem programów operacyjnych 10

11 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Środki unijne będą wspierać trzy główne cele rozwojowe (zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020) wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa Realizowanych będzie 11 celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń UE 11

12 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Cele tematyczne: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 12

13 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Cele tematyczne c.d.: Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej 13

14 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Programy operacyjne Program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw – PO INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR) Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia – PO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (PO WER) Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich Program pomocy technicznej Program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej - program ponadregionalny Programy dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej - programy ponadregionalne Regionalne Programy Operacyjne 14


Pobierz ppt "Wspieranie inwestycji w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google