Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wspieranie inwestycji w Polsce. 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wspieranie inwestycji w Polsce. 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona."— Zapis prezentacji:

1 1 Wspieranie inwestycji w Polsce

2 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych

3 3

4 44 Specjalne strefy ekonomiczne Efekty na koniec 2012 r. strefy funkcjonują na terenach 146 miast i 210 gmin na terenach stref działa 1242 firm w oparciu o 1544 zezwoleń, w tym 50% to firmy z kapitałem polskim pracuje 250 tys. osób, w tym prawie 190 tys. to nowe miejsca pracy wartość zrealizowanych inwestycji to prawie 85 mld zł

5 5 Największe inwestycje w strefach Katowicka SSE General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach producent samochodów Opel Astra inwestycja – 2,96 mld zł miejsca pracy – 2 860

6 6 Największe inwestycje w strefach Wałbrzyska SSE Toyota Motor Manufacturing w Wałbrzychu skrzynie przekładowe do samochodów Toyota inwestycja – 2,12 mld zł miejsca pracy – 1 734

7 7 Największe inwestycje w strefach Legnicka SSE Sitech w Polkowicach producent siedzeń do samochodów inwestycja – 857 mln zł miejsca pracy – 1 470

8 8 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 – projekt nowelizacji Cel: zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów realizujących projekty o wysokich kosztach inwestycji lub tworzących znaczną liczbę nowych miejsc pracy Budżet Programu na lata 2011 – 2020 to 727 mln zł Program jest kontynuacją funkcjonujących w latach 2004 – 2011 systemów wspierania nowych inwestycji W ramach Programu w 2012 r. udzielono wsparcia 22 projektom inwestycyjnym na kwotę 80 mln zł. Oczekiwane efekty to 1,4 mld zł nakładów i 7,5 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie pracujemy nad zmianą Programu, która pozwoli na udzielanie wyższego wsparcia dla inwestycji o znacznych nakładach i tworzących znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Większe wsparcie będą mogły uzyskiwać także inwestycje realizowane w województwach Polski Wschodniej.

9 9 COIE inicjuje współpracę pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami poprzez: przekazywanie kontaktów do zagranicznych firm z wykorzystaniem dostępu do światowej bazy firm B2B, bazy danych o rynkach i branżach organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o charakterze branżowym i/lub geograficznym, tematycznym – zagadnienia związane z handlem zagranicznych i warunkami dostępu do rynków zagranicznych udostępnianie informacji o zagranicznych, branżowych imprezach targowo- wystawienniczych oraz o misjach gospodarczych organizowanych z Polski możliwość zamówienia przez min. 4 firmy specjalistycznej analizy rynkowej dla danej branży i konkretnego rynku z udziałem WPHI. Projekt finansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów – współpraca z Urzędami Marszałkowskimi i WPHI

10 10 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku propozycja wykorzystania środków z funduszy dostępnych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zarys programów operacyjnych oraz założenia finansowe i wdrożeniowe na nową perspektywę finansową baza do opracowania Umowy Partnerstwa, która po przyjęciu przez Rząd będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską podstawa rozpoczęcia prac nad przygotowaniem programów operacyjnych

11 11 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Środki unijne będą wspierać trzy główne cele rozwojowe (zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020) wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa Realizowanych będzie 11 celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń UE

12 12 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Cele tematyczne: 1.Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

13 13 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Cele tematyczne c.d.: 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

14 14 Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Programy operacyjne Program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw – PO INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR) Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia – PO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (PO WER) Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich Program pomocy technicznej Program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej - program ponadregionalny Programy dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej - programy ponadregionalne Regionalne Programy Operacyjne


Pobierz ppt "1 Wspieranie inwestycji w Polsce. 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google