Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wspieranie inwestycji w Polsce. 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wspieranie inwestycji w Polsce. 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona."— Zapis prezentacji:

1 1 Wspieranie inwestycji w Polsce

2 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych

3 3

4 44 Specjalne strefy ekonomiczne Efekty na koniec 2012 r. strefy funkcjonują na terenach 146 miast i 210 gmin na terenach stref działa 1242 firm w oparciu o 1544 zezwoleń, w tym 50% to firmy z kapitałem polskim pracuje 250 tys. osób, w tym prawie 190 tys. to nowe miejsca pracy wartość zrealizowanych inwestycji to prawie 85 mld zł

5 5 Największe inwestycje w strefach Katowicka SSE General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach producent samochodów Opel Astra inwestycja – 2,96 mld zł miejsca pracy – 2 860

6 6 Największe inwestycje w strefach Wałbrzyska SSE Toyota Motor Manufacturing w Wałbrzychu skrzynie przekładowe do samochodów Toyota inwestycja – 2,12 mld zł miejsca pracy – 1 734

7 7 Największe inwestycje w strefach Legnicka SSE Sitech w Polkowicach producent siedzeń do samochodów inwestycja – 857 mln zł miejsca pracy – 1 470

8 8 Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata – projekt nowelizacji Cel: zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów realizujących projekty o wysokich kosztach inwestycji lub tworzących znaczną liczbę nowych miejsc pracy Budżet Programu na lata 2011 – 2020 to 727 mln zł Program jest kontynuacją funkcjonujących w latach 2004 – 2011 systemów wspierania nowych inwestycji W ramach Programu w 2012 r. udzielono wsparcia 22 projektom inwestycyjnym na kwotę 80 mln zł. Oczekiwane efekty to 1,4 mld zł nakładów i 7,5 tys. nowych miejsc pracy. Obecnie pracujemy nad zmianą Programu, która pozwoli na udzielanie wyższego wsparcia dla inwestycji o znacznych nakładach i tworzących znaczącą liczbę nowych miejsc pracy. Większe wsparcie będą mogły uzyskiwać także inwestycje realizowane w województwach Polski Wschodniej.

9 9 COIE inicjuje współpracę pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami poprzez: przekazywanie kontaktów do zagranicznych firm z wykorzystaniem dostępu do światowej bazy firm B2B, bazy danych o rynkach i branżach organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o charakterze branżowym i/lub geograficznym, tematycznym – zagadnienia związane z handlem zagranicznych i warunkami dostępu do rynków zagranicznych udostępnianie informacji o zagranicznych, branżowych imprezach targowo- wystawienniczych oraz o misjach gospodarczych organizowanych z Polski możliwość zamówienia przez min. 4 firmy specjalistycznej analizy rynkowej dla danej branży i konkretnego rynku z udziałem WPHI. Projekt finansowany ze środków Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pt: Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów – współpraca z Urzędami Marszałkowskimi i WPHI

10 10 Założenia Umowy Partnerstwa przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku propozycja wykorzystania środków z funduszy dostępnych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej zarys programów operacyjnych oraz założenia finansowe i wdrożeniowe na nową perspektywę finansową baza do opracowania Umowy Partnerstwa, która po przyjęciu przez Rząd będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską podstawa rozpoczęcia prac nad przygotowaniem programów operacyjnych

11 11 Założenia Umowy Partnerstwa Środki unijne będą wspierać trzy główne cele rozwojowe (zgodnie ze Strategią Rozwoju Kraju 2020) wsparcie dla zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprawa spójności społecznej i terytorialnej podnoszenie sprawności i efektywności państwa Realizowanych będzie 11 celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń UE

12 12 Założenia Umowy Partnerstwa Cele tematyczne: 1.Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2.Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4.Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5.Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

13 13 Założenia Umowy Partnerstwa Cele tematyczne c.d.: 6.Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów 7.Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8.Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników 9.Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10.Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11.Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

14 14 Założenia Umowy Partnerstwa Programy operacyjne Program operacyjny dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw – PO INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR) Program operacyjny dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego Program operacyjny dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia – PO WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (PO WER) Program operacyjny dotyczący rozwoju cyfrowego Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich Program pomocy technicznej Program operacyjny dotyczący Polski Wschodniej - program ponadregionalny Programy dotyczące europejskiej współpracy terytorialnej - programy ponadregionalne Regionalne Programy Operacyjne


Pobierz ppt "1 Wspieranie inwestycji w Polsce. 2 Specjalne strefy ekonomiczne To wyodrębniona, niezamieszkała część terytorium RP, na której terenie może być prowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google