Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
Założenia projektu systemowego Ministra Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 21 listopada 2011 r. Ministerstwo Gospodarki

2 to nowe rozwiązanie systemowe
Projekt 6.2.1 to nowe rozwiązanie systemowe w obszarze zagadnienia eksportowo-inwestycyjnego, dotychczas nie funkcjonujące na rynku polskim. Ministerstwo Gospodarki

3 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów,
Funkcjonowanie w województwach po jednym punkcie informacyjnym zwanym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej. Ministerstwo Gospodarki

4 Ministerstwo Gospodarki
Zakres usługi COIE usługa „pro-eksport” obejmuje m.in: identyfikację rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym. Ministerstwo Gospodarki

5 Grupa docelowa usługi pro-eksport
z usługi pro-eksport mogą korzystać przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie RP, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP. Ministerstwo Gospodarki

6 Ministerstwo Gospodarki
Zakres usługi COIE usługa „pro-biz” obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje Ministerstwo Gospodarki

7 Grupa docelowa usługi pro-biz
grupą docelową usługi pro-biz są inwestorzy zagraniczni zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ministerstwo Gospodarki

8 Rola COIE w instytucjonalnym systemie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:
„Udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki, w tym Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP i umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw z poszczególnych regionów na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą”. 8

9 WPHI w sieci COIE – www.trade.gov.pl

10 WPHI w sieci COIE 10 10

11 Sieć COIE – www.coie.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki 11 11 11

12 Sieć COIE - www.coie.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki 12 12 12

13 Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usługi informacyjnej pro-eksport mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 13 13 13

14 Co jest ważne dla Ministra Gospodarki:
ograniczanie kosztów wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne zwiększeniu udziału firm aktywnych na rynku międzynarodowym zapewnienie większej efektywności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. Ministerstwo Gospodarki 14

15 Jakie są pozytywne aspekty wdrożenia projektu
na poziomie regionu ? Ministerstwo Gospodarki

16 Wdrożenie projektu jest szansą aktywnego włączenia się regionów
w kształtowanie i realizację współpracy gospodarczej z zagranicą. Ministerstwo Gospodarki 16

17 Zapewnia bliższą współpracę regionów
z placówkami zagranicznymi Ministra Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki 17

18 Umożliwia kształtowanie w regionie kadry
w obszarze eksportu i polskich inwestycji za granicą. Ministerstwo Gospodarki 18

19 Środki finansowe Budżet projektu na lata 2009-2015 wynosi 77,8 mln zł
Ministerstwo Gospodarki 19

20 Ministerstwo Gospodarki
Dostępne broszury informacyjne w zakresie prowadzenia eksportu / działalności gospodarczej na 42 rynkach zagranicznych obejmująca informacje dotyczące: specyfiki rynku, wymiany handlowej, możliwości eksportowych branż i towarów, dostępu do rynku, kwestii celnych, zamówień publicznych, ochrony własności przemysłowej, rozstrzygania sporów, windykacji należności. Ministerstwo Gospodarki 20

21 Ministerstwo Gospodarki
Kompendium wiedzy o dostępnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców oraz instytucji ich wspierających. Ministerstwo Gospodarki 21 21

22 Ministerstwo Gospodarki
Publikacja, która w sposób syntetyczny prezentuje informacje w zakresie wsparcia eksportu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z województwami. Ministerstwo Gospodarki 22 22

23 Ministerstwo Gospodarki
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ministerstwo Gospodarki 23 23


Pobierz ppt "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google