Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Założenia projektu systemowego Ministra Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Założenia projektu systemowego Ministra Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Założenia projektu systemowego Ministra Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Gospodarki Poznań, 21 listopada 2011 r.

2 Projekt 6.2.1 to nowe rozwiązanie systemowe w obszarze zagadnienia eksportowo- inwestycyjnego, dotychczas nie funkcjonujące na rynku polskim. 2Ministerstwo Gospodarki

3 Funkcjonowanie w województwach po jednym punkcie informacyjnym zwanym Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w oparciu o jednolite standardy świadczenia usługi informacyjnej. 3

4 Zakres usługi COIE usługa pro-eksport obejmuje m.in: identyfikację rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym. 4Ministerstwo Gospodarki

5 z usługi pro-eksport mogą korzystać przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże, mający siedzibę na terenie RP, a w przypadku osób fizycznych, posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP. Ministerstwo Gospodarki5 Grupa docelowa usługi pro-eksport

6 Zakres usługi COIE usługa pro-biz obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje 6Ministerstwo Gospodarki

7 grupą docelową usługi pro-biz są inwestorzy zagraniczni zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Ministerstwo Gospodarki7 Grupa docelowa usługi pro-biz

8 8 Rola COIE w instytucjonalnym systemie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw: Udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorcami, samorządem województwa a Ministerstwem Gospodarki, w tym Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP i umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw z poszczególnych regionów na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą.

9 9 WPHI w sieci COIE – www.trade.gov.pl

10 10 WPHI w sieci COIE www.trade.gov.pl

11 11 Sieć COIE – www.coie.gov.pl 11Ministerstwo Gospodarki

12 12 Sieć COIE - www.coie.gov.plwww.coie.gov.pl 12Ministerstwo Gospodarki

13 13 Przedsiębiorcy zainteresowani korzystaniem z usługi informacyjnej pro-eksport mają możliwość swobodnego wyboru COIE, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 13

14 Ministerstwo Gospodarki14 Co jest ważne dla Ministra Gospodarki: ograniczanie kosztów wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne zwiększeniu udziału firm aktywnych na rynku międzynarodowym zapewnienie większej efektywności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. 14

15 Ministerstwo Gospodarki 15 Jakie są pozytywne aspekty wdrożenia projektu na poziomie regionu ?

16 16 Wdrożenie projektu jest szansą aktywnego włączenia się regionów w kształtowanie i realizację współpracy gospodarczej z zagranicą. 16Ministerstwo Gospodarki

17 17 Zapewnia bliższą współpracę regionów z placówkami zagranicznymi Ministra Gospodarki. 17Ministerstwo Gospodarki

18 18 Umożliwia kształtowanie w regionie kadry w obszarze eksportu i polskich inwestycji za granicą. 18Ministerstwo Gospodarki

19 19 Budżet projektu na lata 2009-2015 wynosi 77,8 mln zł 19 Środki finansowe

20 20 Dostępne broszury informacyjne w zakresie prowadzenia eksportu / działalności gospodarczej na 42 rynkach zagranicznych obejmująca informacje dotyczące: specyfiki rynku, wymiany handlowej, możliwości eksportowych branż i towarów, dostępu do rynku, kwestii celnych, zamówień publicznych, ochrony własności przemysłowej, rozstrzygania sporów, windykacji należności. www.trade.gov.pl /COIE Ministerstwo Gospodarki

21 21 Kompendium wiedzy o dostępnych instrumentach wsparcia przedsiębiorców oraz instytucji ich wspierających.

22 Ministerstwo Gospodarki22 Publikacja, która w sposób syntetyczny prezentuje informacje w zakresie wsparcia eksportu w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z województwami.

23 Ministerstwo Gospodarki23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Założenia projektu systemowego Ministra Gospodarki realizowanego w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google