Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz."— Zapis prezentacji:

1

2 Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz mogą rozwijać aspiracje zawodowe i intelektualne, uzdolnienia, a także dbać o swoje zdrowie i rozwój fizyczny Wizja

3 Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata Cele strategiczne Cel 1. Rozwoju w obszarze polityki społecznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ogólnego i socjalnego Cel nr 2. Rozwoju infrastruktury technicznej Cel nr 3. Rozwój w obszarze oświaty i edukacji Cel nr 4. Rozwój w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Cel nr 5. Promocja powiatu oraz rozwoju turystyki i ochrony środowiska

4 Cel Aktualizacji Strategii

5 Wyznaczenie kierunków działań Powiatu do roku 2020 w obliczu nowej Perspektywy finansowej na lata

6 Cel 1 – Wsparcie Infrastruktury sfery B+R. Cel 2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel 3 – Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Cel 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Cel 5 – Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Cel 6 – ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. Cel 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. Cel 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Cel 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Cel 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Cel 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej. Cele Perspektyw y 2020

7 Strategie nadrzędne nad Strategią Rozwoju Powiatu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskieg o do roku 2020

8 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Goleniów Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego gminy Goleniów do 2015 roku Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Goleniów na lata Strategia rozwoju systemu edukacji w Gminie Goleniów

9 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Nowogard Wieloletni Plan Inwestycyjny Plany odnowy miejscowości opracowano na potrzeby związane z wdrażaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata

10 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Maszewo Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata Plan Odnowy Miejscowości Maszewo na lata Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Maszewo na lata Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Maszewo na lata 2007 – 2013

11 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Stepnica Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2020 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

12 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Przybiernów Plan rozwoju lokalnego Gminy Przybiernów na lata Plany odnowy miejscowości na lata

13 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Osina Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Osina

14 Zespół ds. Aktualizacji Strategii

15 Skład Zespołu Przewodniczący Rady Powiatu Dyrektor WRIP Wicestarost a Sekretar z Skarbni k Powiat u Przewodnicząc y Komisji Pracowni cy WRIP

16 Harmonogram prac Zespołu

17 Zadania do realizacji I kwartał III kwartał IV kwartał styczeńluty Powołanie zespołu ds. aktualizacji Strategii Diagnoza Opracowanie wizji SWOT Wyznaczenie celów Wdrażanie i monitorowanie Uchwalenie strategii Promocja i Uspołecznienie Strategii Harmonogram prac II kwartał

18 Udział Dyrektorów jednostek powiatowych i Pracowników Starostwa w etapach prac nad aktualizacją strategii

19 DIAGNOZA WDRAŻANIE I MONITOROWANIE SWOT PROMOCJA I USPOŁECZNIENIE Obszary współpracy

20


Pobierz ppt "Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google