Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata"— Zapis prezentacji:

1

2 Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013
Wizja Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz mogą rozwijać aspiracje zawodowe i intelektualne, uzdolnienia, a także dbać o swoje zdrowie i rozwój fizyczny

3 Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013
Cele strategiczne Cel 1. Rozwoju w obszarze polityki społecznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ogólnego i socjalnego Cel nr 2. Rozwoju infrastruktury technicznej Cel nr 3. Rozwój w obszarze oświaty i edukacji Cel nr 4. Rozwój w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Cel nr 5. Promocja powiatu oraz rozwoju turystyki i ochrony środowiska

4 Cel Aktualizacji Strategii

5 Wyznaczenie kierunków działań Powiatu do roku 2020 w obliczu nowej Perspektywy finansowej na lata

6 Cel 1 – Wsparcie Infrastruktury sfery B+R
Cel 1 – Wsparcie Infrastruktury sfery B+R. Cel 2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel 3 – Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Cel 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Cel 5 – Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Cel 6 – ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. Cel 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. Cel 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Cel 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Cel 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Cel 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej.   Cele Perspektywy 2020

7 Strategie nadrzędne nad Strategią Rozwoju Powiatu
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju 2020  Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020

8 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Goleniów
Strategia Rozwoju Społeczno -Gospodarczego gminy Goleniów do 2015 roku Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Goleniów na lata Strategia rozwoju systemu edukacji w Gminie Goleniów

9 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Nowogard
Wieloletni Plan Inwestycyjny Plany odnowy miejscowości opracowano na potrzeby związane z wdrażaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata

10 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Maszewo
Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata Plan Odnowy Miejscowości Maszewo na lata Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Maszewo na lata Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Maszewo na lata 2007 – 2013

11 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Stepnica
Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2020 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

12 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Przybiernów
Plan rozwoju lokalnego Gminy Przybiernów na lata Plany odnowy miejscowości na lata

13 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Osina
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Osina

14 Zespół ds. Aktualizacji Strategii

15 Przewodniczący Rady Powiatu Przewodniczący Komisji
Skład Zespołu Przewodniczący Rady Powiatu Dyrektor WRIP Wicestarosta Sekretarz Skarbnik Powiatu Przewodniczący Komisji Pracownicy WRIP

16 Harmonogram prac Zespołu

17 Harmonogram prac Zadania do realizacji 2013 2014
kwartał III IV styczeń luty Powołanie zespołu ds. aktualizacji Strategii Diagnoza Opracowanie wizji SWOT Wyznaczenie celów Wdrażanie i monitorowanie Uchwalenie strategii Promocja i Uspołecznienie Strategii II kwartał

18 Udział Dyrektorów jednostek powiatowych i Pracowników Starostwa w etapach prac nad aktualizacją strategii

19 WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PROMOCJA I USPOŁECZNIENIE
Obszary współpracy DIAGNOZA SWOT WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PROMOCJA I USPOŁECZNIENIE

20


Pobierz ppt "Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google