Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz."— Zapis prezentacji:

1

2 Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz mogą rozwijać aspiracje zawodowe i intelektualne, uzdolnienia, a także dbać o swoje zdrowie i rozwój fizyczny Wizja

3 Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Cele strategiczne Cel 1. Rozwoju w obszarze polityki społecznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ogólnego i socjalnego Cel nr 2. Rozwoju infrastruktury technicznej Cel nr 3. Rozwój w obszarze oświaty i edukacji Cel nr 4. Rozwój w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Cel nr 5. Promocja powiatu oraz rozwoju turystyki i ochrony środowiska

4 Cel Aktualizacji Strategii

5 Wyznaczenie kierunków działań Powiatu do roku 2020 w obliczu nowej Perspektywy finansowej na lata 2014-2020

6 Cel 1 – Wsparcie Infrastruktury sfery B+R. Cel 2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Cel 3 – Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. Cel 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Cel 5 – Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem. Cel 6 – ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów. Cel 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych. Cel 8 – Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników. Cel 9 – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Cel 10 – Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Cel 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej. Cele Perspektyw y 2020

7 Strategie nadrzędne nad Strategią Rozwoju Powiatu Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskieg o do roku 2020

8 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Goleniów Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego gminy Goleniów do 2015 roku Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Goleniów na lata 2008-2015 Strategia rozwoju systemu edukacji w Gminie Goleniów 2009-2018

9 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Nowogard Wieloletni Plan Inwestycyjny Plany odnowy miejscowości opracowano na potrzeby związane z wdrażaniem programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nowogard na lata 2007 - 2015

10 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Maszewo Strategia Rozwoju Gminy Maszewo na lata 2007-2013 Plan Odnowy Miejscowości Maszewo na lata 2010 -2017 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Maszewo na lata 2007-2013 Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Maszewo na lata 2007 – 2013

11 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Stepnica Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do roku 2020 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

12 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Przybiernów Plan rozwoju lokalnego Gminy Przybiernów na lata 2007 - 2015 Plany odnowy miejscowości na lata 2007-2015

13 Strategie Gmin Powiatu Goleniowskiego – Gmina Osina Strategia Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Gminy Osina 2008-2015

14 Zespół ds. Aktualizacji Strategii

15 Skład Zespołu Przewodniczący Rady Powiatu Dyrektor WRIP Wicestarost a Sekretar z Skarbni k Powiat u Przewodnicząc y Komisji Pracowni cy WRIP

16 Harmonogram prac Zespołu

17 Zadania do realizacji 20132014 I kwartał III kwartał IV kwartał styczeńluty Powołanie zespołu ds. aktualizacji Strategii Diagnoza Opracowanie wizji SWOT Wyznaczenie celów Wdrażanie i monitorowanie Uchwalenie strategii Promocja i Uspołecznienie Strategii Harmonogram prac II kwartał

18 Udział Dyrektorów jednostek powiatowych i Pracowników Starostwa w etapach prac nad aktualizacją strategii

19 DIAGNOZA WDRAŻANIE I MONITOROWANIE SWOT PROMOCJA I USPOŁECZNIENIE Obszary współpracy

20


Pobierz ppt "Obowiązująca Strategia Rozwoju Powiatu Goleniowskiego na lata 2008-2013 Nowoczesny i bezpieczny Powiat, w którym mieszkańcy zaspokoją swoje potrzeby oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google