Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007."— Zapis prezentacji:

1 Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007

2 1.Informacje wprowadzające dotyczące badania 2.Ocena Rezultatów Działanie 2.3 Profil Beneficjentów objętych badaniem Ocena współpracy z PARP/RIF Efekty programu Konkurencyjność i innowacyjność MSP Efekty programu a jego założone rezultaty Użyteczność i trwałość programu Plany inwestycyjne MSP 3.Ocena Rezultatów Działanie 2.1 Profil Beneficjentów objętych badaniem Ocena współpracy z PARP/RIF Efekty programu Konkurencyjność i innowacyjność MSP Efekty programu a jego założone rezultaty Użyteczność i trwałość programu Plany inwestycyjne MSP 4.Ocena porównawcza: Działania 2.1 Działanie 2.3 Struktura prezentacji

3 INFORMACJE O BADANIU (1/2) Niniejsza prezentacja przedstawia wyniki Oceny Rezultatów Projektów dwóch Działań SPO-WKP, po 18 miesiącach od zakończenia ich realizacji: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje Czas: Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2007 r. Objęło ono projekty, rozliczone w okresie dla Działania 2.1: przed 25 stycznia 2006 dla Działanie 2.3 przed 27 stycznia 2006 Plan badawczy: badanie składa się z 3 komponentów: Formularz szczegółowy – w którym Beneficjenci podawali wartości wskaźników (uprzednio założonych na etapie umowy o dofinansowanie), jakie udało im się osiągnąć dzięki realizacji projektu (wskaźniki unikalne dla projektu); Źródło: Baza Beneficjentów SPO-WKP Formularz ogólny – w którym Beneficjenci podawali wartości wskaźników potencjalnie wrażliwych na oddziaływanie zrealizowanego projektu (jeden zestaw wskaźników dla wszystkich BO); Źródło: Uzupełnienia SPO WKP Ankieta oceniająca – mierząca skuteczność realizacji Działań oraz ich efektywność, w subiektywnej ocenie Beneficjentów. © PARP 2007

4 Metodologia: Badanie przeprowadzono techniką ankiety internetowej (CAWI) Próba populacyjna: Nie losowano próby - zaproszenia do wypełnienia ankiety on-line wysłano do WSZYSTKICH Beneficjentów obu działań, jeśli w przypadku ich projektu(ów), od momentu rozliczenia upłynął okres około 18 miesięcy: Spośród 55 Beneficjentów Działania 2.1 na ankietę odpowiedziało 46 (84%) (błąd statystyczny* dla wyników z I rundy badania Działania 2.1 wyniósł  5,3% ) Spośród 242 Beneficjentów Działania 2.3 na ankietę odpowiedziało 222 (92%) (błąd statystyczny* dla wyników z I rundy badania Działania 2.3 wyniósł  1,8% ) Dane uzyskane z ankiet połączono z danymi z bazy Beneficjentów obu Działań. Jako zmienne kategorialne do porównań międzygrupowych potraktowano przede wszystkim informacje o: wysokości dotacji, województwie, w którym zrealizowano projekt, branży działalności, roku założenia oraz wielkości firmy. INFORMACJE O BADANIU (2/2) *) błąd losowy estymacji średniej wartości zmiennej dychotomicznej, na poziomie ufności 0,95, przy założeniu maksymalnej wariancji © PARP 2007

5 Narzędzie wykorzystane w badaniu

6 Screen 1/6 Panel logowania

7 Screen 2/6 Panel zarządzania ankietą

8 Screen 3/6 Pomoc

9 Screen 4/6 Formularz ogólny

10 Screen 5/6 Formularz szczegółowy

11 Screen 6/6 Ankieta oceniająca

12 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje © PARP 2007

13 Przedsiębiorstwa objęte badaniem Badanie objęło Projekty rozliczone przed 27 stycznia 2006 r. Spośród 242 Beneficjentów Działania 2.3 na ankietę odpowiedziało 222 (92%) (błąd statystyczny* dla wyników I rundy Oceny Rezultatów Działania 2.3 wyniósł  1,8%)

14 W Działaniu 2.3 SPO-WKP (wsparcie na inwestycje) wzięły udział: głównie przedsiębiorstwa przemysłowe (usługowa była tylko co szósta firma) firmy średnio 10-letnie nieco więcej małych (57%), niż średnich przedsiębiorstw (43%) Połowa przyznanych dotacji mieściła się w zakresie 100-500 tys. PLN. Średnia wysokość dotacji – ok. 460 tys. PLN na firmę Najczęściej projekty realizowano w województwach: wielkopolskim (15 %) oraz mazowieckim (11%), najrzadziej w województwach zachodniopomorskim (3%) oraz opolskim (2%). Duża część wspartych firm (30%) zlokalizowanych jest na wsi, ale aż połowa z nich działa na rynku ogólnokrajowym. © PARP 2007 DZIAŁANIE 2.3 (PROFIL BENEFICJENTÓW) źródło: baza Beneficjentów Działania 2.3 SPO-WKP Działanie 2.3

15 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (1/2) © PARP 2007 Wysokość udzielonej dotacji Wielkość przedsiębiorstwa Średnia wysokość dotacji: 462 300 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 256 000 PLN Działanie 2.3

16 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (2/2) © PARP 2007 Region, w którym zrealizowano projekt (siedziba RIF) Działanie 2.3

17 Ocena współpracy z PARP/RIF Opinie przedsiębiorców

18 © PARP 2007 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z... w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP średnia ocen na skali 1-6: 4,5 4,3 Działanie 2.3

19 © PARP 2007 P10.1. Co wzbudziło Państwa niezadowolenie w trakcie współpracy z RIF przy obsłudze Projektu(ów)? PYTANIE OTWARTE OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP P11.1. Co wzbudziło Państwa niezadowolenie w trakcie współpracy z PARP przy obsłudze Projektu(ów)? PYTANIE OTWARTE „Brak osób dobrze poinformowanych, które udzielałyby wyczerpujących konkretnych odpowiedzi, oraz bardzo długi czas oczekiwania na nie. Brak szczegółowych instrukcji dotyczących rozliczenia projektu.” „Niezadowolenie wzbudził fakt braku możliwości odpowiedzi na niektóre ważne pytania lub duża zwłoka w tychże odpowiedziach.” „Brak możliwości odpowiedzi na niektóre ważne pytania lub duża zwłoka w odpowiedziach.” „Wymóg rozpoczęcia realizacji projektu przed informacją o ewentualnej dotacji, co podnosiło ryzyko inwestycji. Brak jasnych informacji o problemach w PARP. Strasznie długi okres realizacji projektu od strony formalnej oraz duża zwłoka w wypłacaniu środków beneficjentom.” „Nigdy nie udało mi się skontaktować z nikim z Agencji, próbowałem wielokrotnie, telefon zawsze milczał lub był zajęty. Niektóre informacje udało mi się uzyskać dzięki pośrednictwu RIF (MARR), który zawsze stał na wysokości zadania.” „Współpraca z PARP odbywała się w ograniczonym zakresie, ale występowały problemy z dodzwonieniem się w celu uzyskania informacji. Rozpatrywanie wniosków bądź podpisywanie umowy przez PARP znacznie przekraczało z góry założone terminy. Zdecydowanie bardziej elastyczni i pomocni byli w tym zakresie pracownicy RIF.” Działanie 2.3

20 Efekty programu Wpływ na konkurencyjność i innowacyjność MSP

21 WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (1/3) © PARP 2007 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=193) Działanie 2.3

22 © PARP 2007 Średnia liczba innowacji produktowych, wdrożonych w wyniku realizacji dotowanego projektu Średnia liczba wszystkich wdrożonych innowacji produktowych INNOWACJE (2/3) Średnia liczba innowacji procesowych, wdrożonych w wyniku realizacji projektu Średnia liczba wszystkich wdrożonych innowacji procesowych (64%) (55% wszystkich innowacji produktowych) (77% projektów zakładało wdrożenie innowacji produktowej) (79% proj. zakładało wdrożenie innowacji procesowej) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

23 © PARP 2007 P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. INNOWACJE (3/3) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

24 WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=212) Działanie 2.3

25 WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

26 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU © PARP 2007 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? N=108 N=116 N=113 N=71 N=31 Działanie 2.3 P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - podniesienie konkurencyjności vs. uzyskanie przewagi nad konkurencją

27 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU © PARP 2007 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? N=108 N=116 N=113 N=71 N=31 Działanie 2.3 P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - zakres w jakim firma uzyskała przewagę nad konkurencją

28 Spodziewane rezultaty i efekty (Uzupełnienie SPO WKP) Realizacja Działania 2.3 przyczyni się m. in. do: - wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP, - unowocześnienia środków trwałych w MSP, - zwiększenia rentowności MSP, - wzrostu poziomu innowacyjności MSP, - stworzenia nowych miejsc pracy, w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki, - wzrostu współpracy pomiędzy sferą B+R a MSP, - wzrostu współpracy pomiędzy MSP, - zwiększenia dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on- line. Działanie 2.3

29 Spodziewane rezultaty i efekty (Uzupełnienie SPO WKP) Realizacja Działania 2.3 przyczyni się m. in. do: - wzrostu nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP, - unowocześnienia środków trwałych w MSP, - zwiększenia rentowności MSP, - wzrostu poziomu innowacyjności MSP, - stworzenia nowych miejsc pracy, w tym w innowacyjnych sektorach gospodarki, - wzrostu współpracy pomiędzy sferą B+R a MSP, - wzrostu współpracy pomiędzy MSP, - zwiększenia dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on- line. Działanie 2.3

30 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) INWESTYCJE (1/2) © PARP 2007 RAZEM (N=220) bez zmian (wzrost o 0,2%) zmiana wartości rocznych nakładów inwestycyjnych między 2005 a 2006 r. Działanie 2.3

31 © PARP 2007 Podstawa: Tylko firmy, w których nie jest spodziewany spadek wartości nakładów inwestycyjnych (N=149) P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego (2006), w przedsiębiorstwie...? P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) INWESTYCJE (2/2) Działanie 2.3

32 WPŁYW PROJEKTU NA POSZCZEGÓLNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY © PARP 2007 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? (maks. 5 odpowiedzi) P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

33 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/2) © PARP 2007 Średnia liczba pracowników- kobiet Średnia liczba wszystkich pracowników Odsetek kobiet wśród pracowników 25,4% 25,9% 26,7% Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

34 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/2) © PARP 2007 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,3 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 r. zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

35 Użyteczność projektu Czy program spełnił oczekiwania adresatów? Czy program przyczynił się do rozwiązania adresowanych problemów? Czy pojawiły się pozytywne/negatywne efekty uboczne? Trwałość projektu Czy efekty działania programu są długookresowe? Czy efekty są odczuwalne po zakończeniu interwencji?

36 OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? „Cała masa papierów i angażowania ludzi dla uzyskania niewielkich pieniędzy” „Udział środków pozyskanych z dotacji jest nieproporcjonalny do nakładów jakie trzeba było ponieść aby je uzyskać. Umowa o dotację zahamowała rozwój naszej firmy, ponieważ przez związanie się umową nie możemy się przenieść do nowej siedziby, która znajduje się w innej gminie, nie możemy zmienić formy prawnej, nie możemy oddać sprzętu, na który była przyznana dotacja w rozliczeniu za sprzęt nowszy, szybszy i tańszy w eksploatacji. A na dodatek jesteśmy ciągle sprawdzani i kontrolowani” „Wysokość otrzymanej dotacji a czas poświęcony na przygotowanie wniosku, oraz ogromna ilość dokumentacji nie są współmierne. Wymagania formalne wobec tak małych projektów powinny być mniejsze.” P15.1. Dlaczego efekty udziału Pana(i) firmy w Działaniu nie były warte poniesionych nakładów? PYTANIE OTWARTE Działanie 2.3

37 ZADOWOLENIE Z REALIZACJI PROJEKTU © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z realizacji Projektu inwestycyjnego ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3

38 EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) © PARP 2007 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

39 EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU © PARP 2007 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P 13.1. Jakie dokładnie były to (nieprzewidziane) efekty? Prosimy o krótki opis tych efektów. PYTANIE OTWARTE Tylko firmy, w których pojawiły się nieprzewidziane efekty projektu (N=27) Przykłady: „Długi okres do wypłaty dofinansowania doprowadził do zablokowania konta firmowego wskutek przekroczenia terminu kredytowania przez bank.” „Skomplikowany proces prowadzenia procedury zniechęcił firmę naszą do korzystania z dotacji w przyszłych latach.” Działanie 2.3

40 EFEKTY NEGATYWNE PROJEKTU © PARP 2007 P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P 14.1. Jakie to były czynniki (wpływające negatywnie na końcowy efekt projektu) i na czym polegał ich negatywny wpływ? Prosimy wyjaśnić w kilku krótkich zdaniach. czynniki związane z procedurą uzyskiwania dotacji czynniki nie związane z procedurą uzyskiwania dotacji Działanie 2.3

41 Plany inwestycyjne MSP

42 PLANY INWESTYCYJNE FIRM © PARP 2007 P19.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają państwo przeznaczyć środki finansowe na…. Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

43 Finansowanie inwestycji ze środków pomocy publicznej © PARP 2007 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

44 ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW © PARP 2007 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

45 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI © PARP 2007 P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) EFEKT DOTACJI zmiana % firm podejmujących działania związane z pozyskiwaniem dotacji Działanie 2.3

46 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo © PARP 2007

47 Przedsiębiorstwa objęte badaniem: Badanie objęło Projekty rozliczone przed 25 stycznia 2006 Spośród 55 beneficjentów Działania 2.1 na ankietę odpowiedziało 46 (84%) (błąd statystyczny* dla wyników I rundy Oceny Rezultatów Działania 2.1 wynosi  5,3%)

48 W Działaniu 2.1 SPO-WKP (wsparcie na doradztwo) brały udział: głównie (70%) małe przedsiębiorstwa firmy średnio 11-letnie dominują przedsiębiorstwa handlowo usługowe (48%), pozostałe przedsiębiorstwa sektora przemysłowego (stanowiły ponad 1/3 Beneficjentów) oraz firmy sektora budowlanego (17%) Średnia wysokość dotacji wyniosła ok. 20 tys. PLN na firmę Najczęściej projekty realizowano w województwach: mazowieckim(22%) oraz dolnośląskim(13%), najrzadziej w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 2%). Realizowane projekty obejmowały najczęściej doradztwo w zakresie jakości lub zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w UE, ew. innowacji i nowych technologii. Blisko połowa Beneficjentów pochodziła z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Firmy te działały głównie na rynkach: regionalnym i krajowym. © PARP 2007 Działanie 2.1 DZIAŁANIE 2.1 PROFIL BENEFICJENTÓW źródło: baza Beneficjentów Działania 2.1

49 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (1/2) © PARP 2007 Wysokość udzielonej dotacji Średnia wysokość dotacji: 20 360 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 13 750 PLN Typ projektu doradczego Działanie 2.1

50 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (2/2) © PARP 2007 Wielkość przedsiębiorstwa Region, w którym zrealizowano projekt (siedziba RIF) Działanie 2.1

51 Ocena współpracy z PARP/RIF Opinie przedsiębiorców

52 © PARP 2007 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z... w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP średnia ocen na skali 1-6: 4,0 4,2 Działanie 2.1

53 © PARP 2007 P10.1. Co wzbudziło Państwa niezadowolenie w trakcie współpracy z RIF przy obsłudze Projektu(ów)? PYTANIE OTWARTE OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP Działanie 2.1 P11.1. Co wzbudziło Państwa niezadowolenie w trakcie współpracy z PARP przy obsłudze Projektu(ów)? PYTANIE OTWARTE „Utrudniony kontakt, niskie kwalifikacje i mała wiedza w zakresie oferowanych usług. Mała pomoc przy wypełnianiu wniosku.” „Zbytnia biurokracja i zbyt długi okres oczekiwania na dotację.”; „Mała dotacja, duża biurokracja” „Część wniosku była zawiła i bez pomocy firmy doradczej wypełnienie go dla takiej firmy jak nasza było trudne. Obojętne podejście do interesantów.” „Biurokracja. Nadmierne sformalizowanie wymogów. Trudności w uzyskaniu informacji na etapie starania się o dotację.” „Rozliczenie umowy pochłonęło dużo czasu w związku z zawiłościami w wypełnianiu sprawozdania z realizacji projektu oraz wniosku o płatność. Instrukcja wypełniania, a nawet pomoc pracowników PARP okazały się niewystarczające i musieliśmy składać dodatkowe wyjaśnienia.”

54 Efekty programu Wpływ na konkurencyjność i innowacyjność MSP

55 WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=26) Działanie 2.1 Średnia liczba wszystkich wdrożonych innowacji produktowych Średnia liczba wszystkich wdrożonych innowacji procesowych

56 WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=33) Działanie 2.1

57 WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI MSP © PARP 2007 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

58 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU © PARP 2007 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? Działanie 2.1 P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - podniesienie konkurencyjności vs. uzyskanie przewagi nad konkurencją N=12 N=11 N=9 „Pozyskanie nowych kontrahentów, nowe rynki zbytu, zwiększona sprzedaż” „Dzięki sprawnemu działaniu i organizowaniu transportu o oparciu o standard UE potrafimy ten sam transport wykonać taniej” „Uzyskanie certyfikatu ISO wpłynęło pozytywnie na umocnienie wizerunku firmy jako ukierunkowanej na klienta, wzmocniło naszą siłę negocjacyjną, oraz umożliwiło nam udział w przetargach, w których jednym z podanych warunków jest jego posiadanie.”

59 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU © PARP 2007 P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? Działanie 2.1 P6.2a. W jakim zakresie firma uzyskała przewagę nad konkurencją na rynku...? PYTANIE OTWARTE - zakres w jakim firma uzyskała przewagę nad konkurencją N=12 N=11 N=9 „Pozyskanie nowych kontrahentów, nowe rynki zbytu, zwiększona sprzedaż” „Dzięki sprawnemu działaniu i organizowaniu transportu o oparciu o standard UE potrafimy ten sam transport wykonać taniej” „Uzyskanie certyfikatu ISO wpłynęło pozytywnie na umocnienie wizerunku firmy jako ukierunkowanej na klienta, wzmocniło naszą siłę negocjacyjną, oraz umożliwiło nam udział w przetargach, w których jednym z podanych warunków jest jego posiadanie.”

60 Spodziewane rezultaty i efekty (Uzupełnienie SPO WKP) W wyniku realizacji Działania 2.1 można oczekiwać następujących efektów: - zwiększenia liczby MSP korzystających ze specjalistycznych usług doradczych, - wzrostu udziału przedsiębiorstw posiadających certyfikaty jakości w całkowitej liczbie przedsiębiorstw, - wzrostu udziału sektora MSP w eksporcie ogółem, - wzrostu wskaźnika przedsiębiorstw innowacyjnych, - wzrostu liczby nowych miejsc pracy w firmach korzystających z doradztwa.

61 CERTYFIKATY © PARP 2007 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? rok założenia sektor wielkość firmy wys. dotacji średnia liczba uzyskanych certyfikatów (w tym znaków zgodności) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

62 DOKUMENTY STRATEGICZNE © PARP 2007 P40. Czy wykorzystują P. w praktyce opracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne? rok założenia sektor wielkość firmy wys. dotacji średnia liczba dokumentów strategicznych opracowanych w ramach projektu Podstawa: tylko firmy, które opracowały dokumenty strategiczne (N=20) Działanie 2.1

63 DOKUMENTY STRATEGICZNE © PARP 2007 Działanie 2.1 P40.1 W jakim zakresie wykorzystują Państwo opracowane dokumenty strategiczne? PYTANIE OTWARTE - ILUSTRACJA „Dokumenty są wykorzystywane w codziennej pracy przedsiębiorstwa. Pozostałe dokumenty opracowane z udziałem funduszy SPO WKP 2.1 zostały wykorzystane do podjęcia decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.” „Na podstawie wykonanych w ramach dotacji projektów technicznych zostały wykonane stosowne instalacje teletechniczne, a następnie wdrożone zostało działanie systemu informatycznego, kontroli dostępu oraz monitoringu elektronicznego. „Jest to Polityka Jakości, Księga Jakości oraz zbiór procedur - są one wyznacznikiem kierunku ciągłego doskonalenia firmy.” „Wprowadzono wszystkie procedury strategii organizacyjnej oraz analizy kosztowe, które spowodowały zmniejszenie kosztów a większy zysk w firmie.” „Opracowana strategia i studium wykonalności wykorzystywane były do bieżącej działalności firmy. Informacje z tych dokumentów były wykorzystywane przy przygotowywaniu dokumentacji projektowej na inwestycje w ramach SPO WKP 2.3, oraz były przekazywane mediom (TV, radio) w przypadku przygotowywania artykułów, przeprowadzania wywiadów itp.” „Została stworzona dokumentacja systemu zarządzania jakością z jej nadrzędnym dokumentem jakim jest Księga Jakości, która jest wykorzystywana i stosowana w funkcjonowaniu mojego przedsiębiorstwa.” „Firma prowadzi inwestycję związaną z budową nowej siedziby. Uzyskane w ramach programu SPO WKP 2.1 projekty techniczne stanowią podstawę działań inwestycyjnych w zakresie objętym projektami - instalacje teletechniczne.” „Wprowadzone procedury wprowadziły kontrolowany obieg dokumentów w firmie oraz określiły dokładny zakres obowiązków osób na nich pracujących”

64 ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) © PARP 2007 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=45) wzrost o 31% wzrost o 17% wzrost o 26% wzrost o 35% wzrost o 16% Działanie 2.1

65 WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/4) © PARP 2007 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 31% wzrost o 30% Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT Działanie 2.1

66 © PARP 2007 P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za rok 2007...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za rok 2007...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (2/4) Działanie 2.1

67 © PARP 2007 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji dotowanego projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (3/4) Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych (0,4%) (0,8% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) 28% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 22% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.1

68 © PARP 2007 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/4) P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Działanie 2.1

69 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA © PARP 2007 Średnia liczba pracowników- kobiet Średnia liczba wszystkich pracowników Odsetek kobiet wśród pracowników 27,1% 29,1% 29,4% Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

70 WPŁYW PROJEKTU NA POSZCZEGÓLNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY © PARP 2007 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

71 Użyteczność projektu Czy program spełnił oczekiwania adresatów? Czy program przyczynił się do rozwiązania adresowanych problemów? Czy pojawiły się pozytywne/negatywne efekty uboczne? Trwałość projektu Czy efekty działania programu są długookresowe? Czy efekty są odczuwalne po zakończeniu interwencji?

72 OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? Działanie 2.1 „Poniesione koszty zmniejszyły płynność finansową firmy.” „Otrzymane wsparcie (5 500 PLN) jest nieadekwatne do ilości dokumentów, które trzeba przygotować przed i po realizacji projektu” P15.1. Dlaczego efekty udziału Pana(i) firmy w Działaniu nie były warte poniesionych nakładów? PYTANIE OTWARTE

73 OCENA JAKOŚCI USŁUG DORADCZYCH © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z uzyskanych usług doradczych ? P12. Jak ocenia Pan(i) jakość usług doradczych uzyskanych od Wykonawcy w ramach Działania 2.1? Działanie 2.1

74 EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) © PARP 2007 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

75 EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE I NEGATYWNE PROJEKTU © PARP 2007 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1 „Zbyt długi okres oczekiwania na refundację (kilka miesięcy)”

76 EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE PROJEKTU © PARP 2007 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1 P 13.1. Jakie dokładnie były to nieprzewidziane efekty ? Prosimy o krótki opis tych efektów. PYTANIE OTWARTE 50% - efekty negatywne „W ramach działania zaistniała konieczność zakupu dodatkowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania nie objętego dotacją.” „Konieczność finansowania całości inwestycji, by po 3-4 miesiącach uzyskać dofinansowanie.” 50% - efekty pozytywne „Uporządkowanie obiegu dokumentów. Uściślenie i skatalogowanie procesów technologicznych.” „Po wdrożeniu ISO zauważono, że kierownictwo ma większą możliwość korygowania procesów zachodzących w firmie. Na niektóre sprawy zwrócono uwagę dopiero w trakcie opracowywania procedur ISO i podczas regularnie przeprowadzanych audytów ISO.”

77 INWESTYCJE (1/3) © PARP 2007 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=46) wzrost o 92% spadek o 26% wzrost o 67% wzrost o 186% wzrost o 39% Działanie 2.1 wielkość firmy wysokość dotacji

78 INWESTYCJE (2/3) © PARP 2007 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=46) wzrost o 20% wzrost o 67% wzrost o 225% wzrost o 53% Działanie 2.1 typ projektu doradczego

79 INWESTYCJE (3/3) © PARP 2007 Działanie 2.1 wielkość firmy wysokość dotacji typ projektu doradczego zmiana wartości rocznych nakładów inwestycyjnych między 2005 a 2006 r.

80 Plany inwestycyjne MSP

81 DZIAŁANIA INWESTYCYJNE FIRM © PARP 2007 P19.1. Czy od momentu rozliczenia Projektu(ów) w ramach Działania 2.1 SPOWKP przeznaczyli Państwo środki finansowe na… P19.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo przeznaczać środki finansowe na.. Działanie 2.1 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46)

82 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ © PARP 2007 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Działanie 2.1 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46)

83 ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW © PARP 2007 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

84 EFEKT DOTACJI zmiana % firm podejmujących działania związane z pozyskiwaniem dotacji DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI © PARP 2007 P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Działanie 2.1 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) h

85 OCENA PORÓWNAWCZA: Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje © PARP 2007

86 Dla potrzeb oceny porównawczej działań SPO WKP 2.1 i 2.3 zestawiono pary najważniejszych wskaźników efektywności, uzyskane dla obu Działań. Porównując efekty obu działań, należy pamiętać, że dotacje przyznawane w ramach Działania 2.3 były ponad 20-krotnie wyższe niż w ramach Działania 2.1 © PARP 2007 PORÓWNANIE DZIAŁAŃ 2.1 i 2.3 PODSUMOWANIE źródło: formularz ogólny Działanie 2.1 Działanie 2.3

87 © PARP 2007 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 zmiana poziomu zatrudnienia między 2005 r. a VI.2007 r. zmiana udziału % kobiet wśród pracowników między 2005 r. a VI.2007 r. zmiana wartości przychodów netto firmy między 2005 r. a 2006 r. zmiana wartości sprzedaży eksportowej między 2005 r. a 2006 r. średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji projektu zmiana wartości zakupów importowych między 2005 r. a 2006 r. średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu zmiana wartości nakładów inwestycyjnych między 2005 r. a 2006 r. średnia wysokość dotacji: wzrost o 42% wzrost o 2% wzrost o 26% wzrost o 31% 0,24 kontraktów wzrost o 30% 0,02 kontraktów wzrost o 67% 20 360 PLN / firmę wzrost o 16% wzrost o 1% wzrost o 29% wzrost o 41% 8,0 kontraktów wzrost o 18% 0,6 kontraktów brak zmian (0%) 462 300 PLN / firmę Działanie 2.1 Działanie 2.3

88 © PARP 2007 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 OPŁACALNOŚĆ: odsetek firm, w których program wart był poniesionych nakładów ZADOWOLENIE: odsetek przedsiębiorców bardzo zadowolonych z realizacji projektu WSPÓŁPRACA Z RIF: średnia ocena współpracy z RIF na skali od 1 do 6 WSPÓŁPRACA Z PARP: średnia ocena współpracy z PARP na skali od 1 do 6 WPŁYW NA ROZWÓJ FIRMY: % przypadków, w których projekt miał wpływ na rozwój firmy WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ: % p-ów mających wpływ na konkurencyjność firmy WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ: % p-ów mających wpływ na innowacyjność firmy średnia wysokość dotacji: 81% 26% 4,0 4,2 85% 72% 57% 20 360 PLN / firmę 99% 30% 4,5 4,3 99,5% 95% 87% 462 300 PLN / firmę Działanie 2.1 Działanie 2.3

89 © PARP 2007 wskaźnik SPO WKP 2.1 SPO WKP 2.3 odsetek projektów, które bez dotacji nie byłyby w ogóle zrealizowane odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w mniejszym zakresie odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w późniejszym terminie aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa, na który projekt miał największy wpływ czynnik wzrostu przedsiębiorstwa, na który projekt miał największy wpływ działania rozwojowe najczęściej podejmo- wane przez firmę po rozliczeniu dotacji odsetek przedsiębiorstw, śledzących na bieżąco ofertę dotacji dla przedsiębiorstw średnia wysokość dotacji: 9% 50% 65% Podniesienie jakości i efektywności zarządzania (67%) wzrost jakości produktów lub usług (74%) organizowanie szkoleń pracowników (91%) 17% 20 360 PLN / firmę 6% 71% 72% Unowocześnienie technologiczne firmy (91%) wzrost jakości produktów lub usług (96%) inwestycje w środki trwałe (98%) 8% 462 300 PLN / firmę Działanie 2.1 Działanie 2.3

90 Działanie SPO WKP 2.1 (wsparcie na doradztwo) miało większy wpływ na: – wzrost poziomu zatrudnienia i wzrost względnego zatrudnienia kobiet – wzrost wartości zakupów importowych – wzrost nakładów inwestycyjnych – efektywność: nieco większy odsetek projektów, które bez dotacji nie byłyby w ogóle zrealizowane – większy odsetek przedsiębiorców, śledzących obecnie ofertę dotacji unijnych PORÓWNANIE DZIAŁAŃ 2.1 i 2.3 PODSUMOWANIE Działanie 2.1 Działanie 2.3 źródło: formularz ogólny

91 Działanie SPO WKP 2.3 (wsparcie na inwestycje) silniej przełożyło się na: wzrost wartości łącznych przychodów netto firmy wzrost wartości sprzedaży eksportowej większa średnia liczba kontraktów eksportowych i importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu wyższa ogólna ocena opłacalności projektu wyższe zadowolenie przedsiębiorców z realizacji projektu wyższa ocena współpracy z RIF i PARP większy wpływ na rozwój firmy, jej konkurencyjność i innowacyjność większy odsetek projektów, które bez dotacji byłyby zrealizowane w mniejszym zakresie lub w późniejszym terminie © PARP 2007 PORÓWNANIE DZIAŁAŃ 2.1 i 2.3 PODSUMOWANIE źródło: formularz ogólny Działanie 2.1 Działanie 2.3

92 SPO WKP 2.1 i 2.3 PODSUMOWANIE (UWAGI) Większość uwag negatywnych zgłaszanych do obu działań dotyczyła: 1. Skomplikowanych i czasochłonnych procedur biurokratycznych związanych ze staraniem się o dotację (stosunek nakładu pracy do zysku z dofinansowania był dla niektórych przedsiębiorców niekorzystny) 2. Długiego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dotacji, nie dotrzymywania przez RIF i PARP ustalonych terminów Na przykład w przypadku jednej z firm opóźnienie wypłaty dofinansowania doprowadziło do zablokowania konta firmowego wskutek przekroczenia terminu kredytowania przez bank! 3. Trudności dodzwonienia się do PARP i uzyskania potrzebnych informacji © PARP 2007 źródło: ankieta oceniająca – pytania otwarte Działanie 2.1 Działanie 2.3

93 Dziękujemy za uwagę! Sekcja Ewaluacji Zespół WP


Pobierz ppt "Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google