Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrożenia osi 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrożenia osi 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej."— Zapis prezentacji:

1

2 Stan wdrożenia osi 4 PO RYBY w Polsce

3 Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Oś 4 ogółem Na poziomie umów o dofinansowanie 17,48% (+1,6%) * 4,64% (+0,4%) 16,20% (+1,5%) Na poziomie zrealizowanych płatności 7,57% (+0,86%) 3,03% (+0,07%) 7,12% (+0,79%) Wykorzystanie alokowanych środków w ramach osi 4 PO RYBY ( ) * wzrost w porównaniu do lipca

4 Złożone wnioski w ramach osi 4 PO RYBY ( ) Środki/Operacje Wnioski o dofinansowanie liczba kwota dofinansowania w PLN Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 2520 (w tym 97 funkcjonowanie LGR) ,23 zł ( ,39 zł) Operacja realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa ,36 zł Operacje reaizowane w celu restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem ,79 zł Operacje realizowane celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa ,43 zł Operacje realizowane w celu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku ,26 zł Dotychczas najwięcej wniosków o dofinansowanie zostało złożonych na operacje realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Przewaga w ilości składanych wniosków w tej kategorii występuje w 14 na 16 województw. Tylko w województwie Wielkopolskim i Mazowieckim więcej wniosków wpłynęło na realizację operacji w celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Przy realizacji operacji w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Beneficjenci mogą liczyć na pomoc w wysokości zwrotu kosztów kwalifikowalnych do 85% tych kosztów. Pomoc dla jednego beneficjenta przyznawana jest do 3 mln zł z tym, że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1,5 mln zł.

5 Podpisane umowy w ramach osi 4 PO RYBY ( ) Środki/Operacje Podpisane umowy liczba kwota dofinansowania w PLN Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 730 (w tym 81 funkcjonowanie LGR) ,11 zł ( ,26 zł) Operacja realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa ,71 zł Operacje reaizowane w celu restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem ,92 zł Operacje realizowane celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa ,88 zł Operacje realizowane w celu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku ,34 zł Dotychczas najwięcej umów o dofinansowanie zostało podpisanych na operacje realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Przewaga w ilości podpisanych umów w tej kategorii występuje w 12 na 16 województw. W województwie Podlaskim, Warmińsko- mazurskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim więcej umów podpisano na realizację operacji w celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Umowy podpisane w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmują prawie 45% środków finansowych dotychczas zawartych umów w ramach osi 4 PO RYBY

6

7 Stan wdrożenia według województw na dzień 11 września 2012 r

8

9

10 Urząd Marszałkowski % wykorzystanek kwoty przyznanej dla woj. 1 Dolnośląski UM15% 2 Kujawsko-Pomorski UM13% 3 Lubelski UM4% 4 Lubuski UM19% 5 Łódzki UM9% 6 Małopolski UM32% 7 Mazowiecki UM9% 8 Opolski UM17% 9 Podkarpacki UM5% 10 Podlaski UM11% 11 Pomorski UM20% 12 Śląski UM29% 13 Świętokrzyski UM15% 14 Warmińsko-Mazurski UM13% 15 Wielkopolski UM44% 16 Zachodniopomorski UM15% Średnia16%

11 Porównanie Ilość podpisanych umów w województwie Ilość podpisanych umów na jeden LGR w województwie % wykorzystanych środków Najwięcej 1. Pomorski UM (225) Wielkopolski UM (45) Wielkopolski UM (44%) 2. Wielkopolski UM (134) Pomorski UM (28) Małopolski UM (32%) Zachodniopom. UM (122) Lubuski UM (87) Śląski UM (27) Małopolski UM (23) Śląski UM (29%) Pomorski UM (20%) Najmniej 1. Lubelski UM (2) Lubelski UM (2) Lubelskie UM (4%) 2. Łódzki UM (5) Łódzkie UM/ Podkarpacki UM (5) Podkarpacki UM (5%) 3.Podkarpacki UM (10) Kujawsko-pomorski UM (10) Łódzkie UM/Mazowiecki UM (9%)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrożenia osi 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google