Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDROŻENIA OSI 4 PO RYBY :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDROŻENIA OSI 4 PO RYBY :"— Zapis prezentacji:

1 STAN WDROŻENIA OSI 4 PO RYBY 2007-2013:

2 Stan wdrożenia osi 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce

3 Wykorzystanie alokowanych środków w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 (31
Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Oś 4 ogółem Na poziomie umów o dofinansowanie 17,48% (+1,6%)* 4,64% (+0,4%) 16,20% (+1,5%) Na poziomie zrealizowanych płatności 7,57% (+0,86%) 3,03% (+0,07%) 7,12% (+0,79%) *wzrost w porównaniu do lipca

4 Złożone wnioski w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 (31.08.2012)
Dotychczas najwięcej wniosków o dofinansowanie zostało złożonych na operacje realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Przewaga w ilości składanych wniosków w tej kategorii występuje w 14 na 16 województw. Tylko w województwie Wielkopolskim i Mazowieckim więcej wniosków wpłynęło na realizację operacji w celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Przy realizacji operacji w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Beneficjenci mogą liczyć na pomoc w wysokości zwrotu kosztów kwalifikowalnych do 85% tych kosztów. Pomoc dla jednego beneficjenta przyznawana jest do 3 mln zł z tym, że pomoc na jedną operację nie może przekroczyć 1,5 mln zł. Środki/Operacje Wnioski o dofinansowanie liczba kwota dofinansowania w PLN Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 2520 (w tym 97 funkcjonowanieLGR) ,23 zł ( ,39 zł) Operacja realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 979 ,36 zł Operacje reaizowane w celu restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 284 ,79 zł Operacje realizowane celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 842 ,43 zł Operacje realizowane w celu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku 318 ,26 zł

5 Podpisane umowy w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 (31.08.2012)
Środki/Operacje Podpisane umowy liczba kwota dofinansowania w PLN Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa 730 (w tym 81 funkcjonowanieLGR) ,11 zł ( ,26 zł) Operacja realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa 271 ,71 zł Operacje reaizowane w celu restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem 87 ,92 zł Operacje realizowane celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa 217 ,88 zł Operacje realizowane w celu ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku 74 ,34 zł Dotychczas najwięcej umów o dofinansowanie zostało podpisanych na operacje realizowane w celu wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Przewaga w ilości podpisanych umów w tej kategorii występuje w 12 na 16 województw. W województwie Podlaskim, Warmińsko-mazurskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim więcej umów podpisano na realizację operacji w celu podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Umowy podpisane w ramach wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa obejmują prawie 45% środków finansowych dotychczas zawartych umów w ramach osi 4 PO RYBY

6

7 Stan wdrożenia według województw na dzień 11 września 2012 r

8

9

10 Warmińsko-Mazurski UM 15 Wielkopolski UM 44% 16 Zachodniopomorski UM
Urząd Marszałkowski % wykorzystanek kwoty przyznanej dla woj. 1 Dolnośląski UM 15% 2 Kujawsko-Pomorski UM 13% 3 Lubelski UM 4% 4 Lubuski UM 19% 5 Łódzki UM 9% 6 Małopolski UM 32% 7 Mazowiecki UM 8 Opolski UM 17% 9 Podkarpacki UM 5% 10 Podlaski UM 11% 11 Pomorski UM 20% 12 Śląski UM 29% 13 Świętokrzyski UM 14 Warmińsko-Mazurski UM 15 Wielkopolski UM 44% 16 Zachodniopomorski UM Średnia 16%

11 Porównanie Ilość podpisanych umów w województwie
Ilość podpisanych umów na jeden LGR w województwie % wykorzystanych środków Najwięcej 1. Pomorski UM (225) Wielkopolski UM (45) (44%) 2. (134) (28) Małopolski UM (32%) 3. 4. Zachodniopom. UM (122) Lubuski UM (87) Śląski UM (27) Małopolski UM (23) Śląski UM (29%) Pomorski UM (20%) Najmniej Lubelski UM (2) Lubelskie UM (4%) Łódzki UM (5) Łódzkie UM/ Podkarpacki UM (5%) (10) Kujawsko-pomorski UM Łódzkie UM/Mazowiecki UM (9%)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAN WDROŻENIA OSI 4 PO RYBY :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google