Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego, Bank Pekao Słupsk, 24.07.2012 Eksport polskich przedsiębiorstw wg. Raportu Banku Pekao o sytuacji mikro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego, Bank Pekao Słupsk, 24.07.2012 Eksport polskich przedsiębiorstw wg. Raportu Banku Pekao o sytuacji mikro."— Zapis prezentacji:

1 Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego, Bank Pekao Słupsk, 24.07.2012 Eksport polskich przedsiębiorstw wg. Raportu Banku Pekao o sytuacji mikro i małych firm

2 1 Departament Klienta Biznesowego Stanowią prawie 99% wszystkich firm 1,65 mln aktywnych firm 2,14 mln mikro i małych firm (wg danych ZUS z listopada 2011 roku) Wytwarzają 38,3% PKB, Zatrudniają 52% wszystkich pracujących w polskich firmach (4,6 mln osób), Generują 36% przychodów w sektorze przedsiębiorstw (1 116 mld zł), Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach Generują 53% zysku brutto w sektorze przedsiębiorstw (135 mld zł), Dysponują 21% wartości majątku trwałego sektora przedsiębiorstw (290 mld zł). Mikro i małe firmy istotnym segmentem polskiej gospodarki Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS Uwaga:Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

3 2 Departament Klienta Biznesowego unikalna wiedza na temat mikro i małych przedsiębiorstw - wypełnianie luki informacyjnej – poznanie potencjalnych problemów i barier dla segmentu przedsiębiorstw mającego istotny udział w polskiej gospodarce, badania przeprowadzone przez PBS DGA na grupie 7 tysięcy właścicieli firm co zapewnia reprezentatywność wyników na poziomie kraju, 16 województw i 66 grup powiatów, aktualność badania - wywiady prowadzone w sierpniu i wrześniu 2011 roku, analiza w zależności od branży i wielkości firmy (małe i mikro), porównywanie i analiza trendów za 2011 rok w porównaniu do raportu za rok 2010, temat specjalny poświęcony funduszom pomocowym dla mikro i małych firm, raport udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Banku Pekao oraz 16 regionalnych prezentacji raportu w poszczególnych województwach. Druga rozszerzona edycja raportu Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm

4 3 Departament Klienta Biznesowego Wyniki badania prezentowane w formie indeksów oraz wartości procentowych Sytuacja Pani/Pana firmy jest obecnie / będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy: dużo lepsza niż rok temu/ niż obecnie150 lepsza niż rok temu/ niż obecnie125 taka sama jak rok temu/ niż obecnie100 gorsza niż rok temu/ niż obecnie 75 dużo gorsza niż rok temu/ niż obecnie 50 Indeks za ostatnie 12 miesięcyIndeks za przyszłe 12 miesięcy Im niższa (wyższa) od 100 wartość indeksu, tym gorsza (lepsza) ocena danego problemu Większość pytań dotyczyła oceny ostatnich 12 miesięcy oraz oceny perspektyw rozwoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy, Każda odpowiedź na pytanie była kwantyfikowana od 50 do 150

5 4 Departament Klienta Biznesowego Mimo nieznacznego pogorszenia nastrojów w 2011 roku przedsiębiorcy z umiarkowanym optymizmem patrzą na rok 2012 Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm kalkulowana jako średnia indeksów dla 8 obszarów: sytuacja polskiej gospodarki, sytuacja branży, sytuacja firmy, przychody firmy, wynik finansowy firmy, okres oczekiwania na zapłatę, zatrudnienie, dostępność zewnętrznego finansowania. Ogólny Wskaźnik Koniunktury obniżył się o -1 punkt w porównaniu z poprzednim rokiem, Ocena perspektyw na 2012 rok jest o +6 punktów wyższa niż za ostatnie 12 miesięcy (95 vs. 89), jednak nadal wartość wskaźnika jest niższa od poziomu neutralnego (100).

6 5 Departament Klienta Biznesowego Ogólny Wskaźnik Koniunktury na Pomorzu wyższy od średniej krajowej Najlepsza ocena w podregionie gdańskim, Najniższe wartości Ogólnego Wskaźnika Koniunktury w podregionie starogardzkim.

7 6 Departament Klienta Biznesowego 90% mikro i małych firm działa na rynku wewnętrznym, a tylko 10% eksportuje swoje produkty i usługi Eksporterzy – 29% firm produkcyjnych, 10% budowlanych, 8% handlowych i 7% usługowych, Największy odsetek eksporterów w województwie opolskim (18%), podlaskim (14%) i dolnośląskim (13%), W zależności od wielkości: 27% małych firm i tylko 10% mikro firm, Wyraźna poprawa oceny przychodów z eksportu za 2011 roku i przewidywana kontynuacja w 2012 – wzrost opłacalności eksportu przy wyższych kursach walutowych, Firmy eksportowe znacznie lepiej oceniają sytuację swojej firmy – indeks ogólny na poziomie 95/100 w porównaniu z indeksem 87/95 dla całej badanej populacji. Eksport mikro i małych firm Ocena przychodów z eksportu

8 7 Departament Klienta Biznesowego Ocena przychodów z eksportu wyrobów lub usług

9 8 Departament Klienta Biznesowego Eksport wyrobów lub usług wg. województw, branży i wielkości firmy

10 9 Departament Klienta Biznesowego 9% pomorskich mikro i małych firm eksportowało swoje produkty i usługi w 2011 roku w roku 2011 największa liczba eksporterów w podregionie gdańskim (12%), ale już w roku 2012 notuje się znaczny spadek deklaracji eksportowych w tym podregionie, w roku 2012 największa liczba eksporterów w Trójmieście. Eksport pomorskich mikro i małych firm

11 10 Departament Klienta Biznesowego Dziękuję za uwagę! Jakub Fulara Bank Pekao


Pobierz ppt "Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego, Bank Pekao Słupsk, 24.07.2012 Eksport polskich przedsiębiorstw wg. Raportu Banku Pekao o sytuacji mikro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google