Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach"— Zapis prezentacji:

0 Eksport polskich przedsiębiorstw wg
Eksport polskich przedsiębiorstw wg. Raportu Banku Pekao o sytuacji mikro i małych firm Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego, Bank Pekao Słupsk,

1 Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach
Mikro i małe firmy istotnym segmentem polskiej gospodarki Stanowią prawie 99% wszystkich firm 1,65 mln aktywnych firm 2,14 mln mikro i małych firm (wg danych ZUS z listopada 2011 roku) Wytwarzają 38,3% PKB, Zatrudniają 52% wszystkich pracujących w polskich firmach (4,6 mln osób), Generują 36% przychodów w sektorze przedsiębiorstw (1 116 mld zł), Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach Generują 53% zysku brutto w sektorze przedsiębiorstw (135 mld zł), Dysponują 21% wartości majątku trwałego sektora przedsiębiorstw (290 mld zł). Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku, GUS Uwaga: Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

2 Druga rozszerzona edycja raportu Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm
unikalna wiedza na temat mikro i małych przedsiębiorstw - wypełnianie luki informacyjnej – poznanie potencjalnych problemów i barier dla segmentu przedsiębiorstw mającego istotny udział w polskiej gospodarce, badania przeprowadzone przez PBS DGA na grupie 7 tysięcy właścicieli firm co zapewnia reprezentatywność wyników na poziomie kraju, 16 województw i 66 grup powiatów, aktualność badania - wywiady prowadzone w sierpniu i wrześniu 2011 roku, analiza w zależności od branży i wielkości firmy (małe i mikro), porównywanie i analiza trendów za 2011 rok w porównaniu do raportu za rok 2010, temat specjalny poświęcony funduszom pomocowym dla mikro i małych firm, raport udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Banku Pekao oraz 16 regionalnych prezentacji raportu w poszczególnych województwach.

3 Wyniki badania prezentowane w formie indeksów oraz wartości procentowych
Większość pytań dotyczyła oceny ostatnich 12 miesięcy oraz oceny perspektyw rozwoju w ciągu najbliższych 12 miesięcy, Każda odpowiedź na pytanie była kwantyfikowana od 50 do 150 Sytuacja Pani/Pana firmy jest obecnie / będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy: dużo lepsza niż rok temu/ niż obecnie 150 lepsza niż rok temu/ niż obecnie 125 taka sama jak rok temu/ niż obecnie 100 gorsza niż rok temu/ niż obecnie dużo gorsza niż rok temu/ niż obecnie 50 Indeks za ostatnie 12 miesięcy Indeks za przyszłe 12 miesięcy Im niższa (wyższa) od 100 wartość indeksu, tym gorsza (lepsza) ocena danego problemu

4 Mimo nieznacznego pogorszenia nastrojów w 2011 roku przedsiębiorcy z umiarkowanym optymizmem patrzą na rok 2012 Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm – syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm kalkulowana jako średnia indeksów dla 8 obszarów: sytuacja polskiej gospodarki, sytuacja branży, sytuacja firmy, przychody firmy, wynik finansowy firmy, okres oczekiwania na zapłatę, zatrudnienie, dostępność zewnętrznego finansowania. Ogólny Wskaźnik Koniunktury obniżył się o -1 punkt w porównaniu z poprzednim rokiem, Ocena perspektyw na 2012 rok jest o +6 punktów wyższa niż za ostatnie 12 miesięcy (95 vs. 89), jednak nadal wartość wskaźnika jest niższa od poziomu neutralnego (100).

5 Ogólny Wskaźnik Koniunktury na Pomorzu wyższy od średniej krajowej
Najlepsza ocena w podregionie gdańskim, Najniższe wartości Ogólnego Wskaźnika Koniunktury w podregionie starogardzkim.

6 Eksport mikro i małych firm Ocena przychodów z eksportu
90% mikro i małych firm działa na rynku wewnętrznym, a tylko 10% eksportuje swoje produkty i usługi Eksport mikro i małych firm Eksporterzy – 29% firm produkcyjnych, 10% budowlanych, 8% handlowych i 7% usługowych, Największy odsetek eksporterów w województwie opolskim (18%), podlaskim (14%) i dolnośląskim (13%), W zależności od wielkości: 27% małych firm i tylko 10% mikro firm, Wyraźna poprawa oceny przychodów z eksportu za 2011 roku i przewidywana kontynuacja w 2012 – wzrost opłacalności eksportu przy wyższych kursach walutowych, Firmy eksportowe znacznie lepiej oceniają sytuację swojej firmy – indeks ogólny na poziomie 95/100 w porównaniu z indeksem 87/95 dla całej badanej populacji. Ocena przychodów z eksportu

7 Ocena przychodów z eksportu wyrobów lub usług

8 Eksport wyrobów lub usług wg. województw, branży i wielkości firmy

9 Eksport pomorskich mikro i małych firm
9% pomorskich mikro i małych firm eksportowało swoje produkty i usługi w 2011 roku Eksport pomorskich mikro i małych firm w roku 2011 największa liczba eksporterów w podregionie gdańskim (12%), ale już w roku 2012 notuje się znaczny spadek deklaracji eksportowych w tym podregionie, w roku 2012 największa liczba eksporterów w Trójmieście.

10 Dziękuję za uwagę! Jakub Fulara Bank Pekao


Pobierz ppt "Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google