Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RIS MAZOVIA Benchmarking Warszawa, 20 lutego 2007 dr Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RIS MAZOVIA Benchmarking Warszawa, 20 lutego 2007 dr Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN."— Zapis prezentacji:

1 RIS MAZOVIA Benchmarking Warszawa, 20 lutego 2007 dr Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

2  pokrycie najważniejszych obszarów, aspektów i powiązań (odwzorowanie schematu innowacyjności)  zgodność ze wskaźnikami unijnymi i krajowymi  łatwość pozyskania  adekwatność rzeczowa  eliminacja wskaźników skorelowanych  maksimum 20 wskaźników ?  adekwatność dla regionu i podregionów  Równowaga podejścia ilościowego i jakościowego J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 Kryteria doboru wskaźników

3  Gromadzenie informacji jakościowych  Monitoring wskaźników (ocena ilościowa)  Monitoring potrzeb i barier wśród przedsiębiorców i innych grup – każda grupa oczekuje na inne informacje ?  Syntetyczna ocena innowacyjności i benchmarkingu regionu Monitoring zasobów i procesów

4 UMBRIA – „Program rozwoju i dyfuzji innowacji„ J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 Syste m wspier ania zacho wań socjo- kultur owych Syste m transf ormac ji pomy słów do know- how  Syste m  przeks ztałca nia  know- how na  innow acje Syste m wprow adzani a  innow acji  na rynek Model: łańcucha innowacyjności

5 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 UMBRIA – ocena ilościowa WskaźnikiUmbriaWłochyPolskaEU 25 Nakłady publiczne na B+R (% PKB) 0,650,550,460,67 Nakłady przemysłu na B+R (% PKB) 0,160,550,131,27 Liczba patentów high-tech w EPO (na milion mieszkańców) 0,807,100,326,0 Innowacyjna działalność MŚP (% wszystkich MŚP) 0,7931,0012,531,7 Nakłady na innowacyjność (% obrotów całkowitych) 0,041,951,842,15 Nakłady na ICT (% PBK)--5,07,76,3

6 Porównanie Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

7 Policy targets Policy targets Wyzwania Policy objectives Ewaluacja Ocena wyzwań i określenie „misji” Indicators Przełożenie misji na bardziej konkretne działania i ustalenie wskaźników Policy objectives CeleWdrożenie Indicators Wskaźniki Ocena wyników Benchmarking: jaka jest obecna sytuacja? Benchmarking: czy osiągnęliśmy zakładane cele W przypadku nie osiągnięcia celów – podjecie działań zaradczych. Konkluzje J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 Rola benchmarkingu w procesie zwiększania innowacyjności regionu

8 REZULTATInnowacyjność Działalność B+R i PatentyDziałalność B+R i Patenty Produkty wysokiej technologiiProdukty wysokiej technologii Ulepszanie produktów i procesówUlepszanie produktów i procesów Usprawnienia organizacjiUsprawnienia organizacji Aspekty socjo-ekonomiczne Wzrost produkcji i jakość życiaWzrost produkcji i jakość życiaPROCES Innovation & performance drivers Zasoby ludzkieZasoby ludzkie FinanseFinanse InstytutcjeInstytutcjePolityka Polityka proinnowacyjnaPolityka proinnowacyjna Polityka finansowaPolityka finansowa J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 Benchmarking procesu i rezultatu

9 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 Przykład 1 – minimalizacja liczby wskaźników

10  połączenie monitoringu z benchmarkingiem,  nie ma dwóch identycznych systemów. Kopiowanie – NIE, Inspiracja - TAK  wskazany udział w sieciach tematycznych i budowanie systemu wraz z innymi regionami,  system monitoringu jako istotny i trwały element systemu innowacji,  system monitoringu powinien być tak skonstruowany, aby dawcy danych otrzymali korzyść zwrotną, uwzględniającą ich zróżnicowane potrzeby,  wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie zbierania danych. J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 Wnioski

11 Wskaźniki stosowane w UE

12 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007

13

14

15

16 Wskaźniki makrospołeczne i makroekonomiczne 1.Powierzchnia 2.Liczba mieszkańców 3.Liczba gospodarstw domowych 4.Liczba gmin 5.Liczba powiatów 6.PKB regionu +(PKB na jednego mieszkańca) Wskaźniki dotyczące nakładów finansowych i zaangażowania osobowego Nakłady na działalność B+R – wymiernie, w porównaniu do poprzednich lat oraz wyrażone jako % PKB regionu 1. Ogółem 2. W tym z budżetu państwa 3. Na 1 mieszkańca Zatrudnieni w działalności B+R Ogółem W tym pracownicy naukowo-badawczy Na 1000 aktywnych zawodowo 4. Ilość instytucji sektora B+R J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007

17 Wskaźniki dotyczące ochrony własności intelektualnej zgłoszenia wynalazku do opatentowania (w RP i UE) rejestracji wzoru przemysłowego rejestracji wzoru użytkowego rejestracji znaku towarowego zastrzeżenia praw autorskich (ochrona za pomocą prawa autorskiego Pozostałe wskaźniki odnoszące się do Regionalnego Systemu Innowacji i Regionalnych Strategii Innowacji Liczba firm ponoszących nakłady na B+R (w tym MŚP) oraz wielkość nakładu Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w RSI Liczba stworzonych struktur wspierających sieci współpracy (ZPORR) Liczba firm wprowadzających nowe, innowacyjne produkty i technologie Liczba firm uzyskujących patenty i wzory użytkowe Liczba gospodarstw domowych z dostępem do szerokopasmowego Internet J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 20 lutego 2007

18 Społeczeństwo Przemysł Wojsko Zagadnienia Główni odbiorcy Nauka Technika Gospodarka Zastosowane foresight’u J. Kuciński Warszawa, 2 lutego 2007 J. Kuciński Warszawa, 2 lutego 2007

19 Foresight technologiczny na świecie 19601970198019901994 19962002 USA 1,2,3,4,5 projekt w Japonii Niemcy 1993 Projekt Niemiecko -Japoński Francja Rep. Korei UK Niemcy „Mini-Delphi” 6-ty proj. w Japonii 1998 Niemcy Holandia Hiszpania Austria Indonezja RPA Tajlandia Brazylia Peru Węgry Rep. Czeska 2004 Polska Delphi – RAND Co., 1969 Cross-Impact –Anal. – O. Helmer, 1977 J. Kuciński Bełchatów, 23 września 2005 J. Kuciński Bełchatów, 23 września 2005 NPF zdrowie


Pobierz ppt "RIS MAZOVIA Benchmarking Warszawa, 20 lutego 2007 dr Jacek Kuciński Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google