Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 21 czerwca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 21 czerwca."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 21 czerwca 2007 r.

2 Ministerstwo Gospodarki 2 Wyzwania przemysłu w UE i w Polsce Wykorzystanie potencjału wiedzy do wprowadzania istotnych zmian technologicznych i organizacyjnych Wykorzystanie potencjału wiedzy do wprowadzania istotnych zmian technologicznych i organizacyjnych Wzrost udziału produktów innowacyjnych w ofercie przedsiębiorstw Wzrost udziału produktów innowacyjnych w ofercie przedsiębiorstw Zdobywanie nowych rynków zbytu Zdobywanie nowych rynków zbytu Rozwój kapitału ludzkiego Rozwój kapitału ludzkiego Dostosowanie do wymogów środowiskowych Dostosowanie do wymogów środowiskowych

3 Ministerstwo Gospodarki 3 Założenia polityki przemysłowej w UE wyznaczają Strategia Lizbońska Strategia Lizbońska Komunikat Komisji Europejskiej z 5 października 2005 r.: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (COM(2005)474) Komunikat Komisji Europejskiej z 5 października 2005 r.: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (COM(2005)474) Rezolucje, komunikaty, raporty i inne dokumenty określające założenia horyzontalne i sektorowe Rezolucje, komunikaty, raporty i inne dokumenty określające założenia horyzontalne i sektorowe

4 Ministerstwo Gospodarki 4 Polityka przemysłowa w UE Podkreślenie roli polityk horyzontalnych w takich obszarach jak B+R, ochrona środowiska, dostęp do rynków państw trzecich, kapitał ludzki i uproszczenie prawodawstwa Podkreślenie roli polityk horyzontalnych w takich obszarach jak B+R, ochrona środowiska, dostęp do rynków państw trzecich, kapitał ludzki i uproszczenie prawodawstwa Ocena uwarunkowań i możliwości rozwojowych poszczególnych sektorów w oparciu o wspólne kryteria i polityki horyzontalne Ocena uwarunkowań i możliwości rozwojowych poszczególnych sektorów w oparciu o wspólne kryteria i polityki horyzontalne Inicjatywy horyzontalne i sektorowe w kluczowych obszarach, w tym Star 21 i GMES Inicjatywy horyzontalne i sektorowe w kluczowych obszarach, w tym Star 21 i GMES

5 Ministerstwo Gospodarki 5 Polityka przemysłowa w Polsce Globalizacja i obecność w Unii Europejskiej Globalizacja i obecność w Unii Europejskiej Pomyślne zakończenie restrukturyzacji wielu sektorów przemysłowych np. hutniczego, motoryzacyjnego, lekkiego, drzewnego Pomyślne zakończenie restrukturyzacji wielu sektorów przemysłowych np. hutniczego, motoryzacyjnego, lekkiego, drzewnego Kontynuowanie restrukturyzacji w sektorze stoczniowym Kontynuowanie restrukturyzacji w sektorze stoczniowym Zachowanie silnej pozycji państwa w sektorach decydujących o bezpieczeństwie państwa i obywateli (energetyczny, gazowniczy, obronny) Zachowanie silnej pozycji państwa w sektorach decydujących o bezpieczeństwie państwa i obywateli (energetyczny, gazowniczy, obronny) Podkreślenie roli sektorów najnowszych technologii, w tym sektora kosmicznego Podkreślenie roli sektorów najnowszych technologii, w tym sektora kosmicznego

6 Ministerstwo Gospodarki 6 Horyzontalna polityka przemysłowa w Polsce Tworzenie środowiska sprzyjającego zdobywaniu przez firmy przewag konkurencyjnych zamiast bezpośredniego zaangażowania państwa w ten proces Tworzenie środowiska sprzyjającego zdobywaniu przez firmy przewag konkurencyjnych zamiast bezpośredniego zaangażowania państwa w ten proces Zintegrowanie polityk horyzontalnych oddziałujących na przemysł (innowacyjna, handlowa, rozwoju zasobów ludzkich, własności przemysłowej, ochrony środowiska) Zintegrowanie polityk horyzontalnych oddziałujących na przemysł (innowacyjna, handlowa, rozwoju zasobów ludzkich, własności przemysłowej, ochrony środowiska) Powiązanie rozwoju sektorów przemysłowych z instrumentami wsparcia przedsiębiorstw na poziomie krajowym i unijnym Powiązanie rozwoju sektorów przemysłowych z instrumentami wsparcia przedsiębiorstw na poziomie krajowym i unijnym

7 Ministerstwo Gospodarki 7 Implementacja horyzontalnej polityki przemysłowej Analizy konkurencyjności sektorów przemysłowych Analizy konkurencyjności sektorów przemysłowych (perspektywa krótko i średnioterminowa): - badanie makrootoczenia i otocznia konkurencyjnego - ocena pozycji konkurencyjnej na tle UE i świata - wskazanie dostępnych instrumentów wsparcia Foresight technologiczny (perspektywa długookresowa) Foresight technologiczny (perspektywa długookresowa) - kierunki długofalowego rozwoju przemysłu na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej i ich wzajemnych powiązań Strategia Rozwoju Przemysłu Strategia Rozwoju Przemysłu

8 Ministerstwo Gospodarki 8 Polityka przemysłowa wobec sektora kosmicznego Członkostwo Polski w ESA i PECS Członkostwo Polski w ESA i PECS Opracowanie analizy konkurencyjności sektora oraz instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w tym sektorze Opracowanie analizy konkurencyjności sektora oraz instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w tym sektorze Objęcie sektora foresightem technologicznym przemysłu i strategią jego rozwoju Objęcie sektora foresightem technologicznym przemysłu i strategią jego rozwoju Wspieranie rozwoju klastrów kosmicznych w Polsce Wspieranie rozwoju klastrów kosmicznych w Polsce

9 Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 21 czerwca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google