Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
„Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030” Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

2 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
PLAN PREZENTACJI: Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 Dokument Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

3 „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
PROJEKT „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

4 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Departament ds. Przedsiębiorczości – realizator projektu nadzór merytoryczny - Jacek Skwierczyński, z-ca Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Zespół projektowy*: Kierownik projektu: Łukasz Siekiera Kierownik Zespołu ds. Merytorycznych: Agata Sarzała Kierownik Zespołu ds. Promocji i Monitoringu: Beata Michalska-Dominiak * wg metodyki Prince 2 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

5 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Podstawowe informacje o projekcie Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki Działanie 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji Koszt realizacji projektu: ,00 zł Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2010 – 28 lutego 2013 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

6 dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
Cel główny projektu Poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

7 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Cele szczegółowe projektu: Opracowanie RSI dla WŁ LORIS 2030; Opracowanie modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie łódzkim; Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim; Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji RSI; Wdrożenie modelu transferu technologii w oparciu o Łódzką Platformę Transferu Wiedzy jako jedno z głównych narzędzi realizacji zapisów RSI. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

8 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Działania w ramach projektu: Zarządzanie projektem; Tworzenie dokumentu RSI dla WŁ LORIS 2030; Promocja i monitoring projektu; Administrowanie Łódzką Platformą Transferu Wiedzy. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

9 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Rezultaty i produkty projektu: Nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030; Zdobycie wiedzy na temat sytuacji technologicznej regionu łódzkiego; Wzrost poziomu świadomości przedstawicieli biznesu, nauki i jednostek samorządu terytorialnego na temat znaczenia innowacji w rozwoju gospodarczym. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

10 „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”
Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

11 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Skąd wynika potrzeba sformułowania nowej Regionalnej Strategii Innowacji? Dezaktualizacja dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS ; Zmieniająca się sytuacja gospodarcza regionu; Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii; Potrzeba jednoznacznej identyfikacji działań podejmowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

12 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Jakie informacje będą zawarte w RSI 2030? Diagnoza stanu innowacyjności regionu łódzkiego; 2. Analiza SWOT regionu łódzkiego pod kątem innowacyjności; 3. Prezentacja założeń Regionalnego Systemu Innowacji; 4. Założenia polityki innowacyjnej w regionie; 5. Scenariusze rozwoju innowacyjności województwa łódzkiego. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

13 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Korzyści dla nauki Korzyści dla biznesu Korzyści dla samorządu Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

14 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU: Poprawa wizerunku władz samorządowych województwa łódzkiego; Wzrost poziomu integracji gospodarczej regionu; Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczących innowacyjności regionu łódzkiego; Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przy formułowaniu kolejnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim; Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczych. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

15 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
KORZYŚCI DLA BIZNESU: Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczych; Wsparcie sieci powiązań i zaktywizowanie współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami B+R; Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przy formułowaniu kolejnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

16 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
KORZYŚCI DLA BIZNESU: Wzrost poziomu integracji gospodarczej regionu; Zwiększenie szans na rozwój przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego; Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości; Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczących innowacyjności regionu łódzkiego; Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu klastrów. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

17 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
KORZYŚCI DLA NAUKI: Wsparcie sieci powiązań i zaktywizowanie współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami B+R; Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przy formułowaniu kolejnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim; Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczących innowacyjności regionu łódzkiego; Ukierunkowanie badań naukowych na innowacyjne sektory gospodarki; Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu klastrów. Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

18 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
RSI dla WŁ LORIS 2030 – współpraca z partnerami: Deklaracja współpracy - 111 Ankieta początkowa dla Uczestników Projektu (dotycząca poziomu wiedzy nt. innowacyjności) – 124 Inwentaryzacja wiedzy – ok. 40 badań, publikacji, raportów, analiz Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

19 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Konsultacje społeczne – I kwartał 2013 r. Cel główny: Zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia RSI 2030, czyli włączenie do procesu najważniejszych podmiotów życia gospodarczego, takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie podmioty zainteresowane podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu. RSI – 2030 ma skutecznie budować przekonanie, że sytuacja regionu i jego mieszkańców zależy w największym stopniu od pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego. a) podregion centralny – Brzeziny/Pabianice/Zgierz, b) podregion zachodni – Sieradz/Poddębice/Zduńska Wola, c) podregion wschodni – Bełchatów/Piotrków Trybunalski/Radomsko, d) podregion północny – Skierniewice/Łowicz/Łęczyca, e) Łódź Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

20 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
V Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2012, 7-8 listopada 2012 I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii 9 listopada 2012 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

21 Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 zostanie opracowana przez Deloitte Business Consulting S. A Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,

22 „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel. 0 42  , fax 0 42  ,


Pobierz ppt "Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google