Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030

2 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , PLAN PREZENTACJI: 1.Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI Dokument Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

3 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , PROJEKT Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030

4 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Departament ds. Przedsiębiorczości – realizator projektu nadzór merytoryczny - Jacek Skwierczyński, z-ca Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości Zespół projektowy*: Kierownik projektu: Łukasz Siekiera Kierownik Zespołu ds. Merytorycznych: Agata Sarzała Kierownik Zespołu ds. Promocji i Monitoringu: Beata Michalska-Dominiak * wg metodyki Prince 2

5 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Podstawowe informacje o projekcie Projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki Działanie 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.2: Regionalne Strategie Innowacji Koszt realizacji projektu: ,00 zł Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2010 – 28 lutego 2013

6 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Cel główny projektu Poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

7 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Cele szczegółowe projektu: 1.Opracowanie RSI dla WŁ LORIS 2030; 2.Opracowanie modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie łódzkim; 3.Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim; 4.Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji RSI; 5.Wdrożenie modelu transferu technologii w oparciu o Łódzką Platformę Transferu Wiedzy jako jedno z głównych narzędzi realizacji zapisów RSI.

8 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Działania w ramach projektu: 1.Zarządzanie projektem; 2.Tworzenie dokumentu RSI dla WŁ LORIS 2030; 3.Promocja i monitoring projektu; 4.Administrowanie Łódzką Platformą Transferu Wiedzy.

9 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Rezultaty i produkty projektu: 1.Nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030; 2.Zdobycie wiedzy na temat sytuacji technologicznej regionu łódzkiego; 3.Wzrost poziomu świadomości przedstawicieli biznesu, nauki i jednostek samorządu terytorialnego na temat znaczenia innowacji w rozwoju gospodarczym.

10 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

11 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Skąd wynika potrzeba sformułowania nowej Regionalnej Strategii Innowacji? 1.Dezaktualizacja dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS ; 2.Zmieniająca się sytuacja gospodarcza regionu; 3.Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii; 4.Potrzeba jednoznacznej identyfikacji działań podejmowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

12 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Jakie informacje będą zawarte w RSI 2030? 1.Diagnoza stanu innowacyjności regionu łódzkiego; 2.Analiza SWOT regionu łódzkiego pod kątem innowacyjności; 3.Prezentacja założeń Regionalnego Systemu Innowacji; 4.Założenia polityki innowacyjnej w regionie; 5.Scenariusze rozwoju innowacyjności województwa łódzkiego.

13 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , RSI 2030 Korzyści dla nauki Korzyści dla biznesu Korzyści dla samorządu

14 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , KORZYŚCI DLA SAMORZĄDU: 1.Poprawa wizerunku władz samorządowych województwa łódzkiego; 2.Wzrost poziomu integracji gospodarczej regionu; 3.Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczących innowacyjności regionu łódzkiego; 4.Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przy formułowaniu kolejnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim; 5.Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczych.

15 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , KORZYŚCI DLA BIZNESU: 1.Ułatwienie dostępu do informacji gospodarczych; 2.Wsparcie sieci powiązań i zaktywizowanie współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami B+R; 3.Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przy formułowaniu kolejnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim.

16 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , KORZYŚCI DLA BIZNESU: 1.Wzrost poziomu integracji gospodarczej regionu; 2.Zwiększenie szans na rozwój przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego; 3.Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości; 4.Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczących innowacyjności regionu łódzkiego; 5.Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu klastrów.

17 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , KORZYŚCI DLA NAUKI: 1.Wsparcie sieci powiązań i zaktywizowanie współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami B+R; 2.Możliwość wykorzystania Regionalnej Strategii Innowacji przy formułowaniu kolejnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w województwie łódzkim; 3.Upowszechnienie centralnego dostępu do baz danych dotyczących innowacyjności regionu łódzkiego; 4.Ukierunkowanie badań naukowych na innowacyjne sektory gospodarki; 5.Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i funkcjonowaniu klastrów.

18 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , RSI dla WŁ LORIS 2030 – współpraca z partnerami: Deklaracja współpracy Ankieta początkowa dla Uczestników Projektu (dotycząca poziomu wiedzy nt. innowacyjności) – 124 Inwentaryzacja wiedzy – ok. 40 badań, publikacji, raportów, analiz

19 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Konsultacje społeczne – I kwartał 2013 r. Cel główny: Zapewnienie wysokiego poziomu uspołecznienia procesu tworzenia RSI 2030, czyli włączenie do procesu najważniejszych podmiotów życia gospodarczego, takich jak: przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu oraz wszystkie podmioty zainteresowane podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu. RSI – 2030 ma skutecznie budować przekonanie, że sytuacja regionu i jego mieszkańców zależy w największym stopniu od pozycji konkurencyjnej województwa łódzkiego. a) podregion centralny – Brzeziny/Pabianice/Zgierz, b) podregion zachodni – Sieradz/Poddębice/Zduńska Wola, c) podregion wschodni – Bełchatów/Piotrków Trybunalski/Radomsko, d) podregion północny – Skierniewice/Łowicz/Łęczyca, e) Łódź

20 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , V Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2012, 7-8 listopada 2012 I Międzynarodowy Kongres Bioekonomii 9 listopada 2012

21 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax , Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 zostanie opracowana przez Deloitte Business Consulting S. A

22 Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tel , fax ,


Pobierz ppt "Województwo Łódzkie – Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski w Łodzi Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google