Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Krużewski Pełnomocnik Marszałka ds. Koordynacji Programów Rozwojowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Krużewski Pełnomocnik Marszałka ds. Koordynacji Programów Rozwojowych."— Zapis prezentacji:

1 Maciej Krużewski Pełnomocnik Marszałka ds. Koordynacji Programów Rozwojowych

2 2001 –Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji 2003 - Regionalny System Proinnowacyjny WKP Kujawy-Pomorze RIS 2005 – Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Innowacji 2008 – Zakończenie projektu badawczego – KUJPOMRIS od 2008 – Prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji w ramach POKL i projektów międzynarodowych

3 AKTUALIZACJA REGIONALEJ STRATEGII INNOWACJI AKTUALIZACJA REGIONALEJ STRATEGII INNOWACJI –STYCZEŃ – OGŁOSZENIE PRZETARGU –KWIECIEŃ – PODPISANIE UMOWY –LISTOPAD – ZAKOŃCZENIE PRAC –GRUDZIEŃ– PRZYJĘCIE RIS I PLANU DZIAŁAŃ Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Przygotowanie do nowego okresu programowania 2014-2020 Dla celów RPO WK-P 2007-2013 – Plan Działań dla RSI WK-P na lata 2012-2015 Dla celów RPO WK-P 2007-2013 – Plan Działań dla RSI WK-P na lata 2012-2015

4 Cel główny stworzenie planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko- pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki, przy uwzględnianiu zasady smart specialisation

5 Osiągnięcie dynamicznego wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie Kujawsko- Pomorskiego w czołowej 5-tce województw w Polsce do 2020 r. Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego jako koordynator procesów innowacyjnych w regionie

6 Cele szczegółowe Etap 1: Aktualizacja RSI na lata 2014-2020, która będzie stanowić podstawę Regionalnego Programu Operacyjnego Konsultacje społeczne zaktualizowanej RSI WKP w 6 okręgach, Etap 2: Opracowanie Planu Działań do zaktualizowanej RSI WKP na lata 2013-2015, który będzie opisywał zadania w okresie przejściowym

7 Etap I Ewaluacja ex post RSI do 2015 r. Kompleksowa ocena realizacji Diagnoza Krytyczna analiza sytuacji w zakresie potencjału innowacyjnego regionu Etap II Programowanie Aktualizacja RSI – cele i kierunki System monitoringu i finansowania RPO Innowacyjny Region Etap III Budowa systemu Platforma współdziałania Innowacyjne instrumenty zarządzania rozwojem Instytucjonalizacja SCHEMAT REALIZACJI RIS EFEKT DOCELOWY: Stworzenie Platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji EFEKT DOCELOWY: Stworzenie Platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji ADMINISTRACJABIZNES NAUKA

8 Smart specialisation inteligentna specjalizacja regionów Sektory wiodące Analiza strategiczna SWOT System monitorowania Ewaluacja ex ante Zintegrowane pakiety projektów innowacyjnych w powiatach Strategia Modernizacji Regionu 2020 Priorytet: rozwój gospodarki opartej na wiedzy Regulacje krajowe Strategie krajowe Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Regulacje wspólnotowe UE

9


Pobierz ppt "Maciej Krużewski Pełnomocnik Marszałka ds. Koordynacji Programów Rozwojowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google