Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI."— Zapis prezentacji:

1

2 ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI

3 2001 –Przyjęcie Regionalnej Strategii Innowacji 2003 - Regionalny System Proinnowacyjny WKP Kujawy-Pomorze RIS 2005 – Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Innowacji 2008 – Zakończenie projektu badawczego – KUJPOMRIS od 2008 – Prace nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji

4 Podstawą aktualizacji jest opracowany w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej, projekt Regionalnej Strategii Innowacji

5 ETAPY ROZWOJU INNOWACJI W KUJAWSKO - POMORSKIM I ETAP – BUDOWA INSTYTUCJI ZWIĘKSZAJCYCH POTENCJAŁ INNOWACYJNY REGIONU

6 1. Regionalne Centrum Innowacji w Bydgoszczy 2. Toruński Park Technologiczny 3. Bydgoski Park Przemysłowy 4. Centrum projektowania Narzędzi i Technologii Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (Branżowe Centrum Innowacji) 5. INFOBIBNET – Informacja – Biblioteka – Sieć 6. Regionalne Laboratoria Techniczne i Rolnicze – Centra Rozwoju Innowacyjności 7. Kujawsko-Pomorskie Fundusz Pożyczkowy 8. Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych 9. Park Naukowo – Badawczy – Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej UMK 10. Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa PRZYKŁADY

7 II ETAP Budowa powiązań pomiędzy instytucjami ETAPY ROZWOJU INNOWACJI W KUJAWSKO - POMORSKIM ADMINISTRACJA BIZNES NAUKA

8 PROJEKT SYSTEMOWY: REGIONALNY OŚRODEK ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO CELE : –realizacja założeń strategii innowacji –budowa platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu –centrum kreowania postaw proinnowacyjnych, wymiany doświadczeń, inspirowania transferu rozwiązań innowacyjnych –wypracowanie nowych metod zarządzania publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik przepływu informacji

9 Etap I Diagnoza Analizowanie sytuacji w zakresie uwarunkowań kształtowania potencjału innowacyjnego Etap II Programowanie Aktualizacja RSI Scenariusze rozwoju RPO IR Etap III Budowa systemu Platforma współdziałania Innowacyjne instrumenty zarządzania rozwojem Instytucjonalizacja SCHEMAT REALIZACJI PROJEKTU DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO EFEKT DOCELOWY: Stworzenie Platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji EFEKT DOCELOWY: Stworzenie Platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz samorządowych w zakresie zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji

10 TWORZENIE SYSTEMU INNOWACJI W OPRACIU O: PARTNERSTWO MECHANIZMY FINANSOWANIA

11 ETAPY ROZWOJU INNOWACJI W KUJAWSKO - POMORSKIM III ETAP –REGIONALNY SYSTEM WDRAŻANIA INNOWACJI

12 Etap I Diagnoza Analizowanie sytuacji w zakresie uwarunkowań kształtowania potencjału innowacyjnego Etap II Programowanie Aktualizacja RSI Scenariusze rozwoju RPO IR Etap III Budowa systemu Platforma współdziałania Innowacyjne instrumenty zarządzania rozwojem Instytucjonalizacja Kompleksowy system zarządzania zmianą społeczno-gospodarczą oraz regionalny system innowacji Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji Instrumenty Finansowe RORIiSI e-usługi Centrum GIS Schemat realizacji projektu

13 SYSTEM MONITOROWANIA REALIZACJI STRATEGIISYSTEM MONITOROWANIA REALIZACJI STRATEGII Źródło: GUS

14 Jednostki w działalności badawczo rozwojowej w 2007 r. – 9 pozycja w kraju Źródło: GUS

15 Nakłady na działalność B+R w 2007r. – 11 pozycja w kraju Źródło: GUS

16 Zatrudnieni w jednostkach rozwojowych w 2007 r. – 9 pozycja w kraju Źródło: GUS

17 Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w 2007r. – 12 pozycja w kraju Źródło: GUS

18 Przedsiębiorstwa przemysłowe, które wprowadziły innowacje w % ogółu przedsiębiorstw w 2007r. – 10 pozycja w kraju Źródło: GUS

19 Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2007r. – 7 pozycja w kraju Źródło: GUS

20 Liczba opatentowanych wynalazków w 2007r. - 10 pozycja w kraju Źródło: GUS

21


Pobierz ppt "ROLĄ SAMORZĄDU JEST INTEGRACJA DZIAŁAŃ I STWORZENIE WARUNKÓW DO BUDOWY SYSTEMU INNOWACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google