Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI dr Kamilla Kurczewska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI dr Kamilla Kurczewska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI dr Kamilla Kurczewska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego

2 INFORMACJE NA TEMAT PRZEDMIOTU

3 wykład PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Zmiany społeczno- technologiczne

4 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Generowanie, gromadzenie, przechowywanie, interpretowanie informacji Koszt jednostki obliczeniowej pomiędzy 1997 – 2000 spadł x (1Mgh 7500 S – do 15 centów) Kost gromadzenia informacji objętości 1 megabitu – x Przesłanie biliona bitów - o x Spadek kosztów transakcyjnych (1860 koszt przesłania dwóch słów 40 S, obecnie za tyle można przesłać całą zawartość Library of Congress) Technologie informacyjne i komunikacyjne odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej. Źródło: komunikat Komisji Europejskiej. Generowanie, gromadzenie, przechowywanie, interpretowanie informacji Zmiany technologiczne Generowanie, gromadzenie, przechowywanie, interpretowanie informacji

5 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Społeczeństwo rolnicze /neolit/ ZMIANY TECHNOLOGICZNE/SPOŁECZNE Społeczeństwo przemysłowe /XVIII w./ Społeczeństwo informacyjne /lata 70 XX w./

6 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Społeczeństwo informacyjne SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo wiedzy Społeczeństwo sieciowe stwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf

7 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Obszar prawa cywilnego ZMIANY PRAWA Obszar prawa karnego Obszar prawa administracyjnego

8 wykład PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Dokumenty strategiczne

9 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

10 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie strategia

11 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie strategia

12 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Strategia długookresowa rozwoju Polski

13 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA

14 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Podstawowe zasady oraz postulaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Rozwojowi społeczeństwa informacyjnego w Polsce powinny trwale towarzyszyć: 1. Dostępność, bezpieczeństwo i zaufanie – możliwość uzyskania dostępu do rzetelnej informacji lub bezpiecznej usługi niezbędnej obywatelowi oraz przedsiębiorcy. 2. Otwartość i różnorodność – brak preferencji i brak dyskryminacji w dostępie do informacji, a w szczególności do informacji publicznej. 3. Powszechność i akceptowalność – dążenie, aby udział w dobrach społeczeństwa informacyjnego był oczywisty i jak najszerszy, a także by oferta produktów i usług społeczeństwa informacyjnego była maksymalnie szeroka. 4. Komunikacyjność i interoperacyjność – zapewnienie dotarcia do pożądanej informacji w sposób bezpieczny, szybki i prosty.

15 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Podstawowe zasady oraz postulaty rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Przeprowadzona analiza szans i zagrożeń oraz możliwości i ograniczeń w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce doprowadziła do sformułowania poniższego katalogu niezbędnych postulatów, których realizacja bezpośrednio warunkuje powodzenie realizacji Strategii I. Stworzenie warunków sprawnego rozwoju oraz funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego II. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług i treści w sieciach Informacyjnych III. Szersze wykorzystanie nowych technologii w celu podniesienia efektywności, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz współpracy firm IV. Stworzenie warunków prawno-ekonomicznych i organizacyjnych do zbudowania i powszechnego wykorzystania bezpiecznych sieci komunikacji cyfrowej

16 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

17 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa administracyjnego WSIiZ w Rzeszowie SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE 2013 OCENA REALIZACJI STRATEGII

18 Podstawowe zagadnienia Zasady gospodarowania informacją

19 1. Podstawy informacyjne demokratycznego państwa i gospodarki rynkowej 1.1. Społeczny ład informacyjny jako podstawa demokratycznego państwa i gospodarki rynkowej 1.2. Kształtowanie społecznego ładu informacyjnego jako proces społeczno-polityczny 1.3. Cywilizacyjne uwarunkowania społecznego ładu informacyjnego 1.4. Prawo do prawdy jako prawo człowieka i podstawa społecznego ładu informacyjnego 1.5. Prawo do informacji jako prawo obywatelskie 1.6. Obowiązki informacyjne państwa względem obywateli i sposoby ich realizacji 1.7. Społeczne bezpieczeństwo informacyjne 1.8. Społeczna luka informacyjna 1.9. Rola nauki w kształtowaniu społecznego ładu informacyjnego.. 60

20 2. Społeczne funkcje informacji 2.1. Pięć społecznych funkcji informacji 2.2. Hierarchia społecznych funkcji informacji 2.3. Funkcja odwzorowania rzeczywistooeci 2.4. Funkcja tworzenia zasobów wiedzy 2.5. Funkcja decyzyjna informacji 2.6. Funkcja sterująca informacji 2.7. Funkcja konsumpcyjna

21 3. Ekonomiczne funkcje informacji 3.1. Specyfikacja ekonomicznych funkcji informacji 3.2. Informacja jako zasób ekonomiczny 3.3. Informacja jako czynnik wytwórczy 3.4. Informacja jako produkt 3.5. Informacja jako wyrób 3.6. Informacja jako usługa 3.7. Informacja jako towar 3.8. Informacja jako dobro konsumpcyjne 3.9. Informacja jako dobro publiczne Informacja jako infrastruktura państwa i gospodarki

22 4. Modele państwa (w aspekcie gospodarowania informacją) 4.1. Cel i kryteria budowy modeli informacyjnych państwa 4.2. Specyfikacja modeli informacyjnych współczesnego państwa 4.3. Politokracja 4.4. Elitokracja 4.5. Biurokracja 4.6. Demagokracja 4.7. Ksenokracja

23 5. Definicja infrastruktury informacyjnej państwa 5.1. Pojęcie infrastruktury informacyjnej 5.2. Kryteria wyróżniające infrastrukturalne zasoby, procesy i systemy informacyjne państwa 5.3. Infrastruktura informacyjna państwa jako wyznacznik poziomu rozwoju kraju 5.4. Modele instytucjonalne infrastruktury informacyjnej państwa 5.5. Funkcje infrastruktury informacyjnej państwa 5.6. Obowiązki organów państwa względem infrastruktury Informacyjnej 5.7. Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na model infrastruktury informacyjnej państwa

24 6. Warstwy infrastruktury informacyjnej państwa 6.1. Potrzeba modelu infrastruktury informacyjnej państwa 6.2. Warstwy infrastruktury informacyjnej państwa 6.3. Ogólna charakterystyka warstw infrastruktury informacyjnej państwa 6.4. Powiązania między warstwami infrastruktury informacyjnej państwa

25 7. Język urzędowy 7.1. Język jako podstawowy system metainformacyjny 7.2. Język naturalny jako podstawa komunikacji społecznej 7.3. Modele języków urzędowych 7.4. Język urzędowy jako metasystem i metastandard 7.5. Funkcje języka ojczystego jako języka urzędowego w infrastrukturze informacyjnej państwa 7.6. Język urzędowy a języki etniczne 7.7. International English jako język komunikacji międzynarodowej

26 10. Bazowe standardy informacyjne Infrastrukturalny charakter standardów informacyjnych Pojęcie bazowego standardu informacyjnego Proces stanowienia bazowych standardów informacyjnych Uwarunkowania standaryzacji informacji w państwie Rodzaje bazowych standardów informacyjnych Granice standaryzacji infrastruktury informacyjnej państwa Priorytety standaryzacji infrastruktury informacyjnej państwa

27 11. Języki wyspecjalizowane Języki wyspecjalizowane jako standardy informacyjne Standardowe formy języków wyspecjalizowanych Nomenklatura Typologia Klasyfikacja Systematyka Skorowidz Tezaurus Słownik Obowiązki państwa w zakresie standaryzacji i koordynacji języków wyspecjalizowanych

28 12. Powszechne systemy identyfikacji Identyfikacja ludzi, jednostek organizacyjnych i terytorium podstawą społecznego ładu informacyjnego Podejoecia do identyfikacji osób, jednostek organizacyjnych i terytorium Rodzaje powszechnych systemów identyfikacji Powszechne systemy identyfikacji osób fizycznych Powszechne systemy identyfikacji jednostek organizacyjnych Problemy harmonizacji identyfikacji jednostek organizacyjnych w skali globalnej Identyfikacja terytorium Harmonizacja pierwotnych systemów identyfikacji jako warunek efektywnej informatyzacji w sektorze publicznym

29 13. Systemy informacji publicznej Pojęcie, rodzaje i funkcje systemów informacji publicznej w infrastrukturze informacyjnej Publiczna informacja prawno-organizacyjna Publiczna informacja naukowo-techniczna Publiczny system informacji bibliotecznej Publiczna informacja statystyczna Publiczne systemy monitoringu oerodowiska naturalnego, społecznego i ekonomicznego Publiczna informacja lokalna

30 14. Infrastrukturalne systemy informacyjne organów państwa Infrastrukturalny charakter systemów informacyjnych organów państwa Klasyfikacje infrastrukturalnych systemów informacyjnych organów państwa Otwarte i zamknięte systemy informacyjne organów państwa Rodzaje ogólnokrajowych informacyjnych systemów infrastrukturalnych organów państwa Ogólnokrajowe rejestry administracyjne Ewidencje administracyjne Wpływ technologii teleinformatycznych na rejestry i ewidencje administracyjne Administracyjne systemy informacyjne o zasięgu powszechnym Wewnętrzne systemy informacyjne organów władzy i administracji publicznej

31 18. Infrastrukturalne zasoby informacyjne państwa Pojęcie infrastrukturalnego zasobu informacyjnego państwa Systemy przechowywania infrastrukturalnych zasobów informacyjnych państwa Kryteria identyfikacji infrastrukturalnych zasobów informacyjnych Metainformacja i parainformacja jako zasób infrastrukturalny Państwa Zarządzanie infrastrukturalnymi zasobami informacyjnymi w warunkach technologii teleinformatycznych

32 19. Zewnętrzna infrastruktura informacyjna państwa Pojęcie zewnętrznej infrastruktury informacyjnej państwa Zewnętrzne zasoby i systemy zintegrowane i autonomiczne Międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa Obszary infrastruktury informacyjnej państwa a procesy integracji ekonomicznej i politycznej Rola państwa w kształtowaniu zewnętrznej warstwy infrastruktury informacyjnej 20. Strategie rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa w warunkach globalizacji

33 Podstawowe zagadnienia Komputeryzacja systemów informacyjnych System informacyjny System informatyczny Standardy systemów informatycznych dla administracji

34 Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI dr Kamilla Kurczewska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google