Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój społeczeństwa informacyjnego – współpraca rządu i samorządu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego – współpraca rządu i samorządu"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – współpraca rządu i samorządu
Witold Drożdż Podsekretarz Stanu MSWiA Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa”

2 Wspólne inicjatywy Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program „Polska Cyfrowa” Koordynacja Zmiany legislacyjne e-Administracja Fundusze UE

3 Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Przygotowana w 2008 r. we współpracy ze środowiskiem samorządowym, naukowym, biznesowym badania internautów konsultacje z Komisją Europejską Przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2008 r. Synergia z regionalnymi strategiami rozwoju społeczeństwa informacyjnego Określa kluczowe pola aktywności władz publicznych oraz wskazuje działania niezbędne do zdynamizowania procesu rozwoju SI Realizacja poprzez konkretne inicjatywy i projekty np. program „Polska Cyfrowa”

4 Polska Cyfrowa Wnioski ze Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Rządowy Pakt Stabilności i Rozwoju – październik 2008 r. Międzyresortowy Zespół ds. Realizacji Programu „Polska Cyfrowa” powołany w grudniu 2008 r. Pierwszy Raport – 31 marca 2009 Dwa gotowe projekty ustaw – o informatyzacji i o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych Otwarcie administracji na komunikację elektroniczną (ujednolicenie zasad komunikacji z podmiotami publicznymi w Polsce; uregulowanie ePUAPu jako najważniejszej, lecz nie jedynej platformy komunikacji z podmiotami publicznymi – tak w zakresie komunikacji B2A i C2A jak i A2A, neutralność technologiczna Państwa, Krajowe Ramy Interoperacyjności, ujednolicenia zasad wymiany dokumentów w e-administracji, wspólna ramowa instrukcja kancelaryjna dla organów samorządu terytorialnego i dla administracji rządowej w województwie, nie tylko podpis kwalifikowany, elektroniczne postępowania administracyjne) Stymulacja inwestycji w sieci szerokopasmowe (otwarty dostęp do gruntów i budynków (prawo drogi), sprawny proces inwestycyjny, otwarty dostęp do infrastruktury i konkurencja infrastrukturalna operatorów, aktywny samorząd, otwarty dostęp do informacji o infrastrukturze) Pakiet rekomendacji dotyczących koordynacji działań, platformy szerokich, stałych konsultacji społecznych – Krajowe Forum szerokopasmowe, stworzenia centrum kompetencji, realizacji inicjatyw społecznych np. Solidarność Pokoleń, Komputer dla Ucznia Zielone światło dla internetu (w przygotowaniu)

5 Koordynacja Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności
Współpraca międzyresortowa przy tworzeniu modelu infrastruktury informacyjnej Państwa usługowy Plan Informatyzacji Państwa Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Komitecie Koordynacyjnym NSRO Komisja Wspólna Rządu i Samorządu – Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego Rada Konwentu Marszałków ds. Społeczeństwa Informacyjnego

6 Zmiany legislacyjne Nowa ustawa o ewidencji ludności (w Sejmie)
Nowelizacja ustawy o informatyzacji i zmiany w kpa (w połowie kwietnia na Radzie Ministrów) Nowa ustawa o podpisach elektronicznych (w kwietniu na Radzie Ministrów) Nowa ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji (gotowy projekt) Nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej (trwają prace) Nowa ustawa o usługach audiowizualnych (trwają prace) Nowa ustawa o dowodach osobistych (trwają prace)

7 e-Administracja Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Skrzynki podawcze Integracja z rozwiązaniami lokalnymi pl.id – dowód z podpisem elektronicznym od 1 stycznia sukcesywnie wprowadzane nowe dowody bezpłatny podpis elektroniczny w bezpłatnym dowodzie Integracja rejestrów Usługi e-administracji zakładanie działalności gospodarczej usługi podatkowe (PIT-37) dostęp do ksiąg wieczystych

8 Fundusze UE Regionalne Programy Operacyjne (RPO) w 16 RPO w sumie na społeczeństwo informacyjne EUR 1,2 mld, w tym EUR 0,58 mld na budowę sieci szerokopasmowych Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) – w tym EUR 306 mln na sieć szerokopasmową Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, EUR 364 mln Nowe propozycje Działanie 8.4 – tzw. „ostatnia mila”, EUR 200 mln Mapy dostępu Koordynacja z inwestycjami regionalnymi w ramach RPO i PORPW

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój społeczeństwa informacyjnego – współpraca rządu i samorządu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google