Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY STRATEGICZNE „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY STRATEGICZNE „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY."— Zapis prezentacji:

1 „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY STRATEGICZNE „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY STRATEGICZNE Przeworsk 13.06.2014 Monika Pudło Adam Tittinger Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

2 Plan warsztatu 1.Prezentacja wyników diagnozy rozwoju społeczno – gospodarczego PDOW wykonanej przez SWIG DELTA PARTNER 2.Prezentacja wstępnej eksperckiej analizy SWOT w 6 obszarach społecznych i gospodarczych 3.Dyskusja – propozycje uczestników 4.Wytyczenie obszarów strategicznych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

3 Analiza i diagnoza strategiczna Rejestracja czynników rozwojowych PDOW na matrycy SWOT pozwoli na uporządkowanie i dalsze wykorzystanie przetworzonej informacji. Matryca SWOT służy do identyfikacji czynników rozwojowych i badania wzajemnego wpływu tych czynników z perspektywy mocnych stron w kontekście wykorzystaniamocnych stron w kontekście wykorzystania rodzących się możliwości, rodzących się możliwości, słabych stron z punktu widzenia pojawiającychsłabych stron z punktu widzenia pojawiających się możliwości, się możliwości, analizy silnych stron w kontekście istniejących szans ianalizy silnych stron w kontekście istniejących szans i zagrożeń, zagrożeń, słabych stron w kontekście istniejących szans isłabych stron w kontekście istniejących szans i zagrożeń. zagrożeń. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

4 Analiza i diagnoza strategiczna Macierz SWOT Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

5 DEMOGRAFIA Oprac. SWIG DELTA PARTNER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

6 DEMOGRAFIA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

7 RYNEK PRACY Oprac. SWIG DELTA PARTNER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

8 RYNEK PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 W roku 2012 w PDOW odnotowano tylko 13 009 osób pracujących W roku 2012 w PDOW odnotowano tylko 13 009 osób pracujących Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrasta, z ponad 5 tys. w roku 2008 do ponad 8 tys. w 2012, co wskazuje na wysoki, blisko 14% poziom bezrobocia. Wskazuje to na małe zasoby miejsc pracy ogółem. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrasta, z ponad 5 tys. w roku 2008 do ponad 8 tys. w 2012, co wskazuje na wysoki, blisko 14% poziom bezrobocia. Wskazuje to na małe zasoby miejsc pracy ogółem. Najwyższy wskaźnik bezrobocia wykazuje grupa wiekowa 24- 35 lat. Młodzi ludzie wkraczający na ścieżkę zawodową, nie znajdują miejsca zatrudnienia, co powoduje zwiększanie się liczby osób pozostających bez pracy przez dłuższy czas Najwyższy wskaźnik bezrobocia wykazuje grupa wiekowa 24- 35 lat. Młodzi ludzie wkraczający na ścieżkę zawodową, nie znajdują miejsca zatrudnienia, co powoduje zwiększanie się liczby osób pozostających bez pracy przez dłuższy czas Najwyższy poziom bezrobocia wykazuje miasto Przeworsk i gmina wiejska Przeworsk oraz gmina miejsko-wiejska Kańczuga Najwyższy poziom bezrobocia wykazuje miasto Przeworsk i gmina wiejska Przeworsk oraz gmina miejsko-wiejska Kańczuga

9 RYNEK PRACY Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

10 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Od roku 2007 maleje liczba przychodni podległych samorządowi terytorialnemu. W roku 2012 odnotowano 12 takich przychodni na 53 przychodnie ogółem na terenie PDOW Od roku 2007 maleje liczba przychodni podległych samorządowi terytorialnemu. W roku 2012 odnotowano 12 takich przychodni na 53 przychodnie ogółem na terenie PDOW Rozmieszczenie placówek związanych z ochroną zdrowia jest równomierne dzięki placówkom niepublicznym. Rozmieszczenie placówek związanych z ochroną zdrowia jest równomierne dzięki placówkom niepublicznym. Dostępność do aptek na terenie PDOW jest dobra. Jedynie małe gminy wiejskie: Adamówka, Gać i Hyżne, nie posiadają apteki, natomiast mają punkty apteczne Dostępność do aptek na terenie PDOW jest dobra. Jedynie małe gminy wiejskie: Adamówka, Gać i Hyżne, nie posiadają apteki, natomiast mają punkty apteczne Z analizy liczby udzielanych porad medycznych na terenie obszaru wynika, że utrzymuje się on na optymalnym poziomie, co oznacza, że Z analizy liczby udzielanych porad medycznych na terenie obszaru wynika, że utrzymuje się on na optymalnym poziomie, co oznacza, że zapewniona jest dostępność do tego rodzaju usług Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

11 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

12 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

13 GOSPODARKA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oprac. SWIG DELTA PARTNER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

14 GOSPODARKA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

15 GOSPODARKA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

16 GOSPODARKA - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

17 INFRASTRUKTURA Na terenie PDOW w 2012 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 58 916 osób; wzrost liczby przyłączeń w porównaniu do 2002 roku wynosi 76% Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie PDOW wynosi 990,8 km Na terenie PDOW w 2012 roku z sieci gazowej korzystało 63 485 osób; zanotowano marginalny przyrost liczby przyłączy od 2002 roku Długość czynnej sieci gazowej na terenie PDOW wynosi 1 114,8 km Na terenie PDOW w 2012 roku z sieci wodociągowej korzystało 73 148 osób; wzrost o 8% w stosunku do 2002 roku Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie PDOW wynosi 853,1 km Oprac. Swig delta partner Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

18 INFRASTRUKTURA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

19 INFRASTRUKTURA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

20 TURYSTYKA Liczba osób korzystających z noclegów na terenie PDOW w latach 2004-2012 Zabytki najważniejsze: Bazylika p.w. Ducha Świętego w Przeworsku, Dworce kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów w gm. Jawornik Polski, Kańczuga, Przeworsk, Dynów, Hyżne, Zespoły pałacowo-parkowe m.in. w Przeworsku, Sieniawie, Zarzeczu, Żuklinie, Urzejowicach, Bachórzu, kościół parafialny pw. NMP z kryptą Czartoryskich w Sieniawie, gotycki kościół św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, żywy skansen Pastewnik w Przeworsku, dwór Trzecieskich w Dynowie, stary i nowy cmentarz żydowski w Dynowie Oprac. SWIG DELTA PARTNER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

21 TURYSTYKA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

22 TURYSTYKA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

23 TURYSTYKA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

24 TURYSTYKA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

25 TURYSTYKA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

26 KULTURA Oprac. własne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

27 OBSZARY STRATEGICZNE Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna (strefy i tereny inwestycyjne), innowacyjność, inteligentne powiązania gospodarcze (klastry) Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość, atrakcyjność inwestycyjna (strefy i tereny inwestycyjne), innowacyjność, inteligentne powiązania gospodarcze (klastry) Zrównoważony rozwój, przyjazne środowisko, gospodarka niskoemisyjna, gospodarka odpadami, gospodarka wodna (ochrona przeciwpowodziowa), rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych Zrównoważony rozwój, przyjazne środowisko, gospodarka niskoemisyjna, gospodarka odpadami, gospodarka wodna (ochrona przeciwpowodziowa), rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych Atrakcyjność turystyczna, wypromowanie marki turystycznej, infrastruktura, szlaki, dziedzictwo kulturowe (zabytki, rewaloryzacja), imprezy i obiekty kulturotwórcze Atrakcyjność turystyczna, wypromowanie marki turystycznej, infrastruktura, szlaki, dziedzictwo kulturowe (zabytki, rewaloryzacja), imprezy i obiekty kulturotwórcze Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013

28 PRZEWORSKO DYNOWSKI OBSZAR WSPARCIA DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013


Pobierz ppt "„Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY STRATEGICZNE „Zintegrowany Rozwój Przeworsko- Dynowskiego Obszaru Wsparcia” WARSZTATY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google