Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Plan warsztatów 2 Ministerstwo Środowiska 12 stycznia 2014 Przedstawienie studium przypadku Wykonanie analizy SWOT (dwie grupy) Identyfikacja problemów ekologicznych oraz gospodarczych Wybór jednego problemu środowiskowego oraz ekonomicznego, który może zostać rozwiązany za pomocą projektu zintegrowanego (wspólnie) Opracowanie projektu zintegrowanego Wybór celów projektu Wybór działań Identyfikacja barier (wspólnie) Projekt zintegrowany NOWA PERSPEKTYWA

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zadanie 1 - Studium przypadku Prosimy o zapoznanie się ze studium przypadku Prosimy zwrócić uwagę m. in. na: a)ogólną sytuację miasta b)zagadnienia związane z sytuacją gospodarczą c)zagadnienia związane z aspektami środowiskowymi d)jego sytuację względem innych małych miast w Polsce 3 Ministerstwo Środowiska

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Analiza SWOT – podstawowe informacje Mocne Strony -Czynniki wewnętrzne, które pozytywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; -Czynniki występujące obecnie; -Czynniki bezpośrednie. Słabe Strony -Czynniki wewnętrzne, które negatywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; -Czynniki występujące obecnie; -Czynniki bezpośrednie. Szanse -Czynniki zewnętrzne, które pozytywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; -Czynniki mogące wystąpić w przyszłości; -Czynniki pośrednie. Zagrożenia -Czynniki zewnętrzne, które negatywnie wpływają na rozwój miasta i gminy; -Czynniki mogące wystąpić w przyszłości; -Czynniki pośrednie. 4 Ministerstwo Środowiska

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zadanie 2 – częściowa analiza SWOT ŚrodowiskoGospodarka Mocne Strony 1.? 2.? 3.? Mocne Strony 1.? 2.? 3.? Słabe Strony 1.? 2.? 3.? Słabe Strony 1.? 2.? 3.? 5 Ministerstwo Środowiska

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Częściowa analiza SWOT – wykorzystanie wyników ŚrodowiskoGospodarka Mocne Strony 1.? 2.? 3.? Mocne Strony 1.? 2.? 3.? Słabe Strony 1.? 2.? 3.? Słabe Strony 1.? 2.? 3.? 6 Ministerstwo Środowiska 1. Jak wzmocnić? 2. Jak zniwelować 3. Jak wykorzystać wzajemne relacje?

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Problem środowiskowy Problem gospodarczy 7 Ministerstwo Środowiska Potrzeba Działanie Cel Projekt środowiskowy, który pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego oraz gospodarkę Bezpośredni efekt ekologiczny oraz pośredni efekt gospodarczy

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Ciekawe projekty (CKPŚ) Ochrona podkowca małego w Polsce Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura" czas realizacji: 2009-2013; wartość projektu: 9 mln zł; dofinansowanie UE: 8 mln zł KOMPLEKSOWA OCHRONA CAŁEJ KRAJOWEJ POPULACJI GATUNKU ORAZ ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW SAKRALNYCH W POŁUDNIOWEJ POLSCE Źródło: Prezentacja Power Point Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Finansowanie działań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej – autor: Radomir Dyjak

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Odtworzenie ekosystemów wydmowych oraz budowa małej infrastruktury turystycznej w Helu Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze – wzmocnienie potencjału turystycznego miasta Hel Źródło: Prezentacja Power Point Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Finansowanie działań dotyczących ochrony różnorodności biologicznej – autor: Radomir Dyjak

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zadanie 3 - opracowanie projektu zintegrowanego wybór jednego problemu ekologicznego i ekonomicznego, który mógłby zostać rozwiązany poprzez realizację projektu zintegrowanego; wybór celów projektu; wybór działań niezbędnych od realizacji celów; identyfikacja barier i zagrożeń; 10 Ministerstwo Środowiska

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękujemy za uwagę 11 Ministerstwo Środowiska Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 tel. 0-22 57-92-647, fax. 0-22 57-92-629


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 12 stycznia 2014 r. Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google