Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ankietowe Szacunek planowanych wydatków majątkowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2014-2020. .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ankietowe Szacunek planowanych wydatków majątkowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2014-2020. ."— Zapis prezentacji:

1 Badanie ankietowe Szacunek planowanych wydatków majątkowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach

2 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Cel badania - oszacowanie wartości planowanych wydatków majątkowych i spodziewanych kwot środków zewnętrznych na współfinansowanie nakładów inwestycyjnych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce w ramach perspektywy lat Badane kierunki wydatków majątkowych: gospodarka wodno-ściekowa, infrastruktura drogowa, oświata i wychowanie, infrastruktura sportowa i turystyczna, kultura i dziedzictwo narodowe, szerokopasmowe sieci teleinformatyczne i usługi „e_urząd”. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

3 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Liczba gmin wiejskich, których dane ankiet zostały uwzględnione w analizie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

4 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Liczba gmin miejsko-wiejskich, których dane ankiet zostały uwzględnione w analizie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

5 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

6 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

7 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Struktura planowanych wydatków gmin wiejskich wg kategorii. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

8 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Tendencje realizowanych w latach wydatków majątkowych i nadwyżki operacyjnej gmin wiejskich. Wydatki majątkowe (49,3 mld zł) Nadwyżka operacyjna (21,9 mld zł) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

9 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Podstawy szacunku wydatków majątkowych w latach gmin wiejskich W gminach wiejskich szacuję się na ok. 57 mld zł wydatków majątkowych, w tym 37 mld zł (65,2%) dofinansowania zewnętrznego. Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową i drogi to ponad 70% (40,5 mld zł) planowanych wydatków majątkowych gmin wiejskich w latach Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

10 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Tendencje realizowanych w latach wydatków majątkowych i nadwyżki operacyjnej gmin miejsko-wiejskich. Wydatki majątkowe (35,9 mld zł) Nadwyżka operacyjna (12,9 mld zł) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

11 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Podstawy szacunku wydatków majątkowych w latach gmin wiejskich W gminach miejsko-wiejskich szacuję się na ok. 39 mld zł wydatków majątkowych, w tym ponad 26 mld zł (67,5%) dofinansowania zewnętrznego. Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową drogi to ponad 60% planowanych wydatków majątkowych gmin wiejskich w latach Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

12 Badanie ankietowe jst planowanych wydatków majątkowych 2014-2020
Wg szacunków ZGW RP, na postawie badania ankietowego oraz historycznych danych, gminy wiejskie i miejsko wiejskie planują łącznie 96 mld zł wydatków majątkowych przy oczekiwanym współfinansowaniu inwestycji gminnych środkami zewnętrznymi na poziomie 64 mld zł. Zapraszamy przedstawicieli gmin, którzy wypełnili ankietę, do zapoznania się stronie z interaktywnymi analizami wyników ankietyzacji. Pozostałe gminy również zapraszamy do uzupełnienia danych ankietowych. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


Pobierz ppt "Badanie ankietowe Szacunek planowanych wydatków majątkowych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w latach 2014-2020. ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google