Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

2 CO TO JEST STRATEGIA ROZWOJU?
Strategia rozwoju miasta jest to dokument, w którym analizowany jest stan miasta, następnie planuje się i wybiera najważniejsze kierunki działania samorządu terytorialnego. Strategia bada możliwości wykonania określonych celów lub zadań pod względem posiadanych zasobów ludzkich, technicznych, organizacyjnych i finansowych. Wyznacza najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej lub dalszej przyszłości. Zadania te będą realizowane przez lokalne władze w najbliższych latach. PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

3 DLACZEGO AKTUALIZUJEMY STRATEGIĘ?
Obecnie obowiązująca „Strategia Rozwoju Gospodarczego miasta Pabianice” powstała w 2000 r. Uzupełnienie i uaktualnienie dokumentu strategicznego ze względu na zmiany uwarunkowań zewnętrznych (np. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) oraz czynników wewnętrznych (zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej kraju) Ponowne zidentyfikowanie możliwości oraz kierunków rozwoju. Zaktualizowana strategia jest niezbędna w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

4 PROCES OPRACOWYWANIA STRATEGII
Analiza stanu realizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Analiza posiadanych zasobów Identyfikacja najważniejszych obszarów wsparcia Wyznaczenie obszarów kluczowych Określenie celów i działań PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

5 Jak Pan/Pani ocenia miasto Pabianice ze względu na:
B.dobrze Dobrze Dostatecznie Źle 5 4 3 2 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

6 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
Jak Pan/Pani ocenia miasto Pabianice? NAJLEPSZE OCENY 1. poziom szkolnictwa 3,32 2. komunikacja miejską 3,22 3. dostępność parkingów 3,20 4. dostępność do obiektów sportowych i rekreacyjnych 3,11 5. stan środowiska naturalnego 3,10 B.dobrze Dobrze Dostatecznie Źle 5 4 3 2 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

7 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
Jak Pan/Pani ocenia miasto Pabianice? NAJGORSZE OCENY 1. stan dróg 2,23 2. możliwość znalezienia zatrudnienia w Pabianicach 2,66 3. dostępność zasobów mieszkaniowych 2,67 4. opiekę zdrowotną 2,69 5. bezpieczeństwo w mieście 2,78 B.dobrze Dobrze Dostatecznie Źle 5 4 3 2 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

8 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW
Jakie zadania są najważniejsze do zrealizowania dla miasta Pabianice? 1. poprawa infrastruktury drogowej (budowa, remont dróg) 15,0 % 2. zwiększanie estetyki i atrakcyjności miasta 9,2 % 3. poszukiwanie nowych inwestorów 8,8 % 4. poprawa stanu i budowa nowych chodników, parkingów, oświetlenia 8,5 % 5. wsparcie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego (nowe osiedla) 7,6 % PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

9 ZASADNICZE OBSZARY PROBLEMOWE ZGODNIE Z DOTYCHCZASOWĄ STRATEGIĄ:
Obszar 1: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Obszar 2: Rozwój miejskiej infrastruktury technicznej Obszar 3: System wspierania inwestorów Obszar 4: Rozwój sektora usług komunalnych PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

10 PROPONOWANE OBSZARY KLUCZOWE DLA AKTUALIZACJI STRATEGII:
OBSZAR KLUCZOWY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY (w tym: m. in. rozwój MŚP, w tym z sektora turystyki i rekreacji, wspieranie inwestorów zewnętrznych , budowa społeczeństwa informacyjnego, zwiększanie zatrudnienia, promocja miasta) OBSZAR KLUCZOWY 2: POZIOM ŻYCIA (w tym m. in. edukacja, zdrowie, kultura, rozrywka, rekreacja, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka mieszkaniowa) OBSZAR KLUCZOWY 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (w tym m.in. gospodarka przestrzenna, komunikacja, ochrona środowiska, zaopatrzenie w energię i media) PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

11 OBSZAR KLUCZOWY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY
Identyfikacja problemów: Zbyt małe wsparcie lokalnej przedsiębiorczości Zbyt mało inwestorów zewnętrznych Za słabo rozwinięty sektor turystyczny i rekreacyjny Zaplecze hotelowe Trudności w znalezieniu wykwalifikowanych robotników Za słaba promocja miasta Za mała współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym Zbyt mało dostępnych terenów pod inwestycję PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

12 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - OBSZAR KLUCZOWY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY
PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

13 OBSZAR KLUCZOWY 2: POZIOM ŻYCIA
Identyfikacja problemów: Trudności w znalezieniu pracy w Pabianicach Pogarszający się poziom opieki zdrowotnej Zasoby mieszkaniowe, brak nowych i zły stan starych Słabo rozwinięta turystyka weekendowa Zbyt mało imprez oraz obiektów kulturalnych, rozrywkowych Zbyt mało imprez sportowych dla osób w średnim wieku Brzydkie i mało atrakcyjne miasto Zbyt mała pomoc społeczna dla osób potrzebujących PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

14 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - OBSZAR KLUCZOWY 2: POZIOM ŻYCIA
PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

15 OBSZAR KLUCZOWY 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Identyfikacja problemów: Bardzo zły stan dróg Duże natężenie ruchu samochodowego w centrum miasta Brak obwodnicy Zły stan chodników Zbyt mała ilość pojemników do segregowania odpadów Tabor komunikacji miejskiej Zły stan zabytków PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

16 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - OBSZAR KLUCZOWY 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź

17 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź
ul. Andrzeja Struga 16 Łódź Tel.: Fax: WWW: PALLADIO POLSKA Sp. z o.o ul. Struga 16, Łódź


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google