Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

2 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 2 CO TO JEST STRATEGIA ROZWOJU? Strategia rozwoju miasta jest to dokument, w którym analizowany jest stan miasta, następnie planuje się i wybiera najważniejsze kierunki działania samorządu terytorialnego. Strategia bada możliwości wykonania określonych celów lub zadań pod względem posiadanych zasobów ludzkich, technicznych, organizacyjnych i finansowych. Wyznacza najważniejsze zadania do wykonania w najbliższej lub dalszej przyszłości. Zadania te będą realizowane przez lokalne władze w najbliższych latach.

3 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 3 DLACZEGO AKTUALIZUJEMY STRATEGIĘ? Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Gospodarczego miasta Pabianice powstała w 2000 r. Uzupełnienie i uaktualnienie dokumentu strategicznego ze względu na zmiany uwarunkowań zewnętrznych (np. wstąpienie Polski do Unii Europejskiej) oraz czynników wewnętrznych (zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej kraju) Ponowne zidentyfikowanie możliwości oraz kierunków rozwoju. Zaktualizowana strategia jest niezbędna w procesie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych

4 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 4 PROCES OPRACOWYWANIA STRATEGII Analiza stanu realizacji obowiązującej Strategii Rozwoju Analiza posiadanych zasobów Identyfikacja najważniejszych obszarów wsparcia Wyznaczenie obszarów kluczowych Określenie celów i działań

5 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 5 Jak Pan/Pani ocenia miasto Pabianice ze względu na: B.dobrzeDobrzeDostatecznieŹle 5432

6 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 6 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW Jak Pan/Pani ocenia miasto Pabianice? NAJLEPSZE OCENY 1. poziom szkolnictwa3,32 2. komunikacja miejską3,22 3. dostępność parkingów3,20 4. dostępność do obiektów sportowych i rekreacyjnych3,11 5. stan środowiska naturalnego3,10 B.dobrzeDobrzeDostatecznieŹle 5432

7 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 7 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW Jak Pan/Pani ocenia miasto Pabianice? NAJGORSZE OCENY 1. stan dróg2,23 2. możliwość znalezienia zatrudnienia w Pabianicach2,66 3. dostępność zasobów mieszkaniowych2,67 4. opiekę zdrowotną2,69 5. bezpieczeństwo w mieście2,78 B.dobrzeDobrzeDostatecznieŹle 5432

8 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 8 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW Jakie zadania są najważniejsze do zrealizowania dla miasta Pabianice? 1. poprawa infrastruktury drogowej (budowa, remont dróg)15,0 % 2. zwiększanie estetyki i atrakcyjności miasta9,2 % 3. poszukiwanie nowych inwestorów8,8 % 4. poprawa stanu i budowa nowych chodników, parkingów, oświetlenia8,5 % 5. wsparcie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego (nowe osiedla)7,6 %

9 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 9 ZASADNICZE OBSZARY PROBLEMOWE ZGODNIE Z DOTYCHCZASOWĄ STRATEGIĄ : Obszar 1: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Obszar 2: Rozwój miejskiej infrastruktury technicznej Obszar 3: System wspierania inwestorów Obszar 4: Rozwój sektora usług komunalnych

10 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 10 PROPONOWANE OBSZARY KLUCZOWE DLA AKTUALIZACJI STRATEGII: OBSZAR KLUCZOWY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY (w tym: m. in. rozwój MŚP, w tym z sektora turystyki i rekreacji, wspieranie inwestorów zewnętrznych, budowa społeczeństwa informacyjnego, zwiększanie zatrudnienia, promocja miasta) OBSZAR KLUCZOWY 2: POZIOM ŻYCIA (w tym m. in. edukacja, zdrowie, kultura, rozrywka, rekreacja, bezpieczeństwo, polityka społeczna, gospodarka mieszkaniowa) OBSZAR KLUCZOWY 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (w tym m.in. gospodarka przestrzenna, komunikacja, ochrona środowiska, zaopatrzenie w energię i media)

11 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 11 OBSZAR KLUCZOWY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY Identyfikacja problemów: Zbyt małe wsparcie lokalnej przedsiębiorczości Zbyt mało inwestorów zewnętrznych Za słabo rozwinięty sektor turystyczny i rekreacyjny Zaplecze hotelowe Trudności w znalezieniu wykwalifikowanych robotników Za słaba promocja miasta Za mała współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym Zbyt mało dostępnych terenów pod inwestycję

12 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 12 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - OBSZAR KLUCZOWY 1: ROZWÓJ GOSPODARCZY

13 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 13 OBSZAR KLUCZOWY 2: POZIOM ŻYCIA Identyfikacja problemów: Trudności w znalezieniu pracy w Pabianicach Pogarszający się poziom opieki zdrowotnej Zasoby mieszkaniowe, brak nowych i zły stan starych Słabo rozwinięta turystyka weekendowa Zbyt mało imprez oraz obiektów kulturalnych, rozrywkowych Zbyt mało imprez sportowych dla osób w średnim wieku Brzydkie i mało atrakcyjne miasto Zbyt mała pomoc społeczna dla osób potrzebujących

14 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 14 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - OBSZAR KLUCZOWY 2: POZIOM ŻYCIA

15 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 15 OBSZAR KLUCZOWY 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Identyfikacja problemów: Bardzo zły stan dróg Duże natężenie ruchu samochodowego w centrum miasta Brak obwodnicy Zły stan chodników Zbyt mała ilość pojemników do segregowania odpadów Tabor komunikacji miejskiej Zły stan zabytków

16 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 16 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - OBSZAR KLUCZOWY 3: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

17 PALLADIO POLSKA Sp. z o.o. ul. Struga 16, 90-513 Łódź 17 Palladio Polska Sp. z o.o. ul. Andrzeja Struga 16 90-513 Łódź Tel.: +48 42 638 78 68 Fax: +48 42 638 78 98 E-mail: contact@palladiopolska.pl WWW: www.palladiopolska.pl


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google