Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia r."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia 06.12.2009 r.
Studia Podyplomowe MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE Integracja imigrantów: doświadczenia międzynarodowe i wyzwania dla Polski MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A USŁUGI EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BEŁCHATOWIE Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia r. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

2 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 97-400 Bełchatów
tel./fax: , tel Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

3 PLAN PREZENTACJI: BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM NA KONIEC PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU PODSTAWOWE AKTYWNE FORMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE obsługa interesantów, międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG, międzynarodowe pośrednictwo pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG zainteresowanych zatrudnieniem pracownika z Polski, przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców obywateli BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

4 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bełchatowskim na koniec października 2009 roku:
5 538 bezrobotnych zarejestrowanych (3417 kobiet), w tym 4 cudzoziemców (1 kobieta) 833 bezrobotnych zarejestrowanych z prawem do zasiłku, w tym 2 cudzoziemców Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bełchatowskim wynosi- 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim wynosi- 10,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w październiku 2009 r.- 11,1% Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

5 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa organizacja szkoleń
PODSTAWOWE AKTYWNE FORMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE: pośrednictwo pracy usługi EURES poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa organizacja szkoleń Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

6 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE
Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele naszego kraju, pragnący pracować za granicą, mogą korzystać z usług oferowanych przez sieć EURES. EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie do dyspozycji EURES są oferty pracy z 31 krajów Europy (portal: www. eures.europa.eu). Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

7 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE
POŚREDNIK PRACY ODPOWIEDZIALNY ZA USŁUGI EURES: udziela informacji o zagranicznych ofertach pracy z krajów UE/EOG, udziela informacji o warunkach życia i pracy oraz o sytuacji na europejskich rynkach pracy, prowadzi międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG (krajowa oferta pracy), zajmuje się międzynarodowym pośrednictwem pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG zainteresowanych zatrudnieniem pracownika z Polski, rejestruje oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

8 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE – obsługa interesantów
W okresie od roku do roku pośrednik pracy odpowiedzialny w PUP w Bełchatowie za usługi EURES udzielił informacji o zagranicznych ofertach pracy z krajów UE/EOG i warunkach życia, pracy oraz o sytuacji na europejskich rynkach pracy osobą zainteresowanym pracą za granicą. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

9 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG Pracodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca zobowiązany jest posiadać informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji; nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

10 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG – cd. W okresie od roku do roku wpłynęły do PUP – Bełchatów ogółem 1223 wolnych miejsc pracy niesubsydiowanych, z czego 45 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców polskich zainteresowanych powierzeniem cudzoziemcowi wykonywania pracy, co za tym idzie będą starać się o wydanie zezwolenia na pracę. Pracodawca musi zglosić ofertę pracy do PUP celem uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

11 Informacje dotyczące braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestr bezrobotnych oraz poszukujących pracy lub negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która jest niezbędna do wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców w okresie od stycznia do końca października 2009 r. Lp. Opinia Liczba osób, której dotyczy informacja Zawód Data wydania informacji 1 Brak kandydatów Planista produkcyjny 2 10 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 3 5 murarz 4 Planista produkcyjny Rezygnacja pracodawcy z informacji Inżynier organizacji i planowania produkcji j.w 6 Wymagania w zakresie znajomości j. koreańskiego nie znajdowały uzasadnienia w rodzaju wykonywania pracy Spec. ds.organizacji i rozwoju przemysłu Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

12 Monter konstrukcji stalowych 30.03.09
cd. 7 3 osoby spełniające wymagania pracodawcy- nie przeprowadzono rekrutacji ze względu na nie przedstawienie przez firmę propozycji spotkania się z potencjalnymi kandydatami 10 Monter konstrukcji stalowych 8 Brak kandydatów 1 Specj. ds. org. I rozwoju przemysłu 9 Monter r. 3 sprzedawca r. 11 Specjalista ds. marketingu i handlu r. 12 Prezes ds. współpracy z zagranicą 13 informatyk 14 Kierownik działu logistyki r. 15 Koordynator finansowy r. 16 r. 17 Planista produkcyjny r. 18 Monter izolacji antykorozyjnej r. 19 Monter izolacji antykorozyjnej - piaskarz 20 gumiarz 21 Monter rurociągów

13 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - międzynarodowe pośrednictwo pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG zainteresowanych zatrudnieniem pracownika z Polski W ramach sieci EURES do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wpłynęło: w 2008 roku 286 ofert pracy, w okresie od roku do roku 148 ofert pracy. Oferty te zostały upublicznione przez asystenta EURES w PUP w Bełchatowie. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

14 Dotyczy roku 2008: ofert pracy pracodawców z krajów UE/EOG otrzymanych przez PUP od polskiego doradcy EURES odpowiedzialnego za koordynację zagranicznej rekrutacji Oferty pracy Tłumaczenie nazwy stanowiska pracy na jezyk polski zgodnie z informacją z WUP Liczba wakatów Kraj zatrudnienia Osoby wykładające towar na półkach sklepowych 300 Wielka Brytania Pracownik do zbioru owoców i warzyw 250 Wielka Brytania Pracownik sezonowy w ogrodnictwie i rolnictwie Animator kultury 200 Włochy Osoby do pracy sezonowej w ogrodnictwie zbieracze/ pakowacze 150 Pracownik sezonowy do zbioru jabłek Hiszpania 100 rzeźnik Irlandia Rozbieracz-wykrawacz Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

15 Pracownicy punktów gastronomicznych na lotnisku 55 Wielka Brytania
cd. Lekarz 71 Hiszpania Pracownik ochrony 70 Irlandia Zbiór truskawek 60 Szwecja Pielegniarki Pracownicy punktów gastronomicznych na lotnisku 55 Wielka Brytania SPAWACZ Czeska Republika Tokarz 52 Pracownicy lotniska 50 Cypr Magazynier Wielka Brytania Rzeźnik Wykrawacz Irlamdia pielęgniarka/pomoc pielęgniarki Holandia Animator kultury Pracownicy pralnii chem. 45 Pracownicy pralni chemicznej Wielka Brytania (Szkocja) monter 42 Krawcowa – szwaczka 40 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

16 Dotyczy roku 2009: ofert pracy pracodawców z krajów UE/EOG otrzymanych przez PUP od polskiego doradcy EURES odpowiedzialnego za koordynację zagranicznej rekrutacji OFERTY PRACY Tłumaczenie nazwy stanowiska pracy na jezyk polski zgodnie z informacją z WUP Liczba wakatów Kraj zatrudnienia Pracownicy do zbioru truskawek 250 Hiszpania Pracownik sezonowy w ogrodnictwie 130 Wielka Brytania Zbiór owoców i warzyw 100 Pracownicy przy sadzonkach truskawek 90 Holandia Ogrodnicy i pakowacze/pracownicy magazynu 75 Norwegia Rzeźnik wykrawacz 70 Islandia Pracownik na farmie 50 Dania Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

17 PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW OBYWATELI BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY w oparciu o przepis §2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz z późn. zmianami) Obywatele Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od dnia pierwszego wjazdu) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi (pracodawca lub osoba fizyczna) ma jedynie obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w powiatowym urzędzie pracy i jest bezpłatna zarówno dla  składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

18 PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW OBYWATELI BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY – cd. Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy w okresie od r. do r. wyniosła 100. Okres na jaki wystawiono wszystkie oświadczenia to w 100 % okres maksymalny, czyli do 6 miesięcy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

19 PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW OBYWATELI BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY – cd. LICZBA ZAREJESTROWANYCH OŚWIADCZEŃ W 2009 ROKU W MIESIĄCACH OBYWATELSTWO PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE Białoruś Rosja Ukraina Mołdowa RAZEM STYCZEŃ 2 LUTY 1 16 17 MARZEC 7 KWIECIEŃ 8 MAJ CZERWIEC 10 11 LIPIEC 15 SIERPIEŃ 12 WRZESIEŃ 3 PAŹDZIERNIK 96 100 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KONIEC
Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich


Pobierz ppt "Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google