Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A USŁUGI EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BEŁCHATOWIE Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia 06.12.2009 r. Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A USŁUGI EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BEŁCHATOWIE Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia 06.12.2009 r. Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A USŁUGI EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BEŁCHATOWIE Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia 06.12.2009 r. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich Studia Podyplomowe MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE Integracja imigrantów: doświadczenia międzynarodowe i wyzwania dla Polski

2 Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 97-400 Bełchatów tel./fax: 044 631-40-65, tel. 044 631-40-68 tel. 044 631-40-68www.pupbelchatow.pl e-mail: lobe@praca.gov.pl Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

3 PLAN PREZENTACJI: BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIECIE BEŁCHATOWSKIM NA KONIEC PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU PODSTAWOWE AKTYWNE FORMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE obsługa interesantów, obsługa interesantów, międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG, międzynarodowe pośrednictwo pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG zainteresowanych zatrudnieniem pracownika z Polski, przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców obywateli BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

4 Bezrobotni zarejestrowani w powiecie bełchatowskim na koniec października 2009 roku: 5 538 bezrobotnych zarejestrowanych (3417 kobiet), w tym 4 cudzoziemców (1 kobieta) 833 bezrobotnych zarejestrowanych z prawem do zasiłku, w tym 2 cudzoziemców Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie bełchatowskim wynosi- 9,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie łódzkim wynosi- 10,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w październiku 2009 r.- 11,1% Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

5 PODSTAWOWE AKTYWNE FORMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE: pośrednictwo pracy usługi EURES poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa organizacja szkoleń

6 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obywatele naszego kraju, pragnący pracować za granicą, mogą korzystać z usług oferowanych przez sieć EURES. EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie do dyspozycji EURES są oferty pracy z 31 krajów Europy (portal: www. eures.europa.eu). Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

7 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE POŚREDNIK PRACY ODPOWIEDZIALNY ZA USŁUGI EURES: udziela informacji o zagranicznych ofertach pracy z krajów UE/EOG, udziela informacji o warunkach życia i pracy oraz o sytuacji na europejskich rynkach pracy, prowadzi międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG (krajowa oferta pracy), zajmuje się międzynarodowym pośrednictwem pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG zainteresowanych zatrudnieniem pracownika z Polski, rejestruje oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

8 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE – obsługa interesantów W okresie od 01.01.2009 roku do 31.10.2009 roku pośrednik pracy odpowiedzialny w PUP w Bełchatowie za usługi EURES udzielił informacji o zagranicznych ofertach pracy z krajów UE/EOG i warunkach życia, pracy oraz o sytuacji na europejskich rynkach pracy 236 osobą zainteresowanym pracą za granicą. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

9 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG Pracodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca zobowiązany jest posiadać informację od starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji; nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

10 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - międzynarodowe pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemca z UE/EOG – cd. W okresie od 01.01.2009 roku do 31.10.2009 roku wpłynęły do PUP – Bełchatów ogółem 1223 wolnych miejsc pracy niesubsydiowanych, z czego 45 miejsc pracy dotyczyło ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców polskich zainteresowanych powierzeniem cudzoziemcowi wykonywania pracy, co za tym idzie będą starać się o wydanie zezwolenia na pracę. Pracodawca musi zglosić ofertę pracy do PUP celem uzyskania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

11 Informacje dotyczące braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestr bezrobotnych oraz poszukujących pracy lub negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która jest niezbędna do wydania zezwolenia na pracę cudzoziemców w okresie od stycznia do końca października 2009 r. Lp.Opinia Liczba osób, której dotyczy informacja Zawód Data wydania informacji 1Brak kandydatów1Planista produkcyjny23.01.09 2Brak kandydatów10 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 09.02.09 3 Brak kandydatów 5murarz09.02.09 4Brak kandydatów1Planista produkcyjny Rezygnacja pracodawcy z informacji 5Brak kandydatów1 Inżynier organizacji i planowania produkcji j.w 6 Wymagania w zakresie znajomości j. koreańskiego nie znajdowały uzasadnienia w rodzaju wykonywania pracy 1 Spec. ds.organizacji i rozwoju przemysłu 11.03.09 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

12 cd. 7 3 osoby spełniające wymagania pracodawcy- nie przeprowadzono rekrutacji ze względu na nie przedstawienie przez firmę propozycji spotkania się z potencjalnymi kandydatami 10Monter konstrukcji stalowych30.03.09 8Brak kandydatów1 Specj. ds. org. I rozwoju przemysłu 30.03.09 9Brak kandydatów1Monter28.04.2009 r. 10 Brak kandydatów 3sprzedawca15.05.2009 r. 11Brak kandydatów1 Specjalista ds. marketingu i handlu 28.05.2009 r. 12Brak kandydatów1 Prezes ds. współpracy z zagranicą 28.05.2009 r. 13Brak kandydatów1informatyk28.05.2009 r. 14Brak kandydatów1Kierownik działu logistyki19.06.2009 r. 15Brak kandydatów1Koordynator finansowy03.08.2009 r. 16Brak kandydatów1Kierownik działu logistyki07.09.2009 r. 17Brak kandydatów1Planista produkcyjny06.10.2009 r. 18Brak kandydatów1 Monter izolacji antykorozyjnej 26.10.2009 r. 19Brak kandydatów1 Monter izolacji antykorozyjnej - piaskarz 26.10.2009 r. 20Brak kandydatów1gumiarz26.10.2009 r. 21Brak kandydatów1Monter rurociągów26.10.2009 r.

13 USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - USŁUGI EURES W PUP W BEŁCHATOWIE - międzynarodowe pośrednictwo pracy dla zagranicznych pracodawców z UE/EOG zainteresowanych zatrudnieniem pracownika z Polski W ramach sieci EURES do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wpłynęło: w 2008 roku 286 ofert pracy, w okresie od 01.01.2009 roku do 31.10.2009 roku 148 ofert pracy. Oferty te zostały upublicznione przez asystenta EURES w PUP w Bełchatowie. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

14 Dotyczy roku 2008: ofert pracy pracodawców z krajów UE/EOG otrzymanych przez PUP od polskiego doradcy EURES odpowiedzialnego za koordynację zagranicznej rekrutacji Oferty pracy Tłumaczenie nazwy stanowiska pracy na jezyk polski zgodnie z informacją z WUP Liczba wakatów Kraj zatrudnienia Osoby wykładające towar na półkach sklepowych300Wielka Brytania Pracownik do zbioru owoców i warzyw250Wielka Brytania Pracownik sezonowy w ogrodnictwie i rolnictwie250Wielka Brytania Animator kultury200Włochy Osoby do pracy sezonowej w ogrodnictwie zbieracze/ pakowacze 150Wielka Brytania Pracownik sezonowy do zbioru jabłek150Hiszpania Animator kultury100Hiszpania rzeźnik100Irlandia Rozbieracz-wykrawacz100Irlandia Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

15 cd. Lekarz71Hiszpania Pracownik ochrony70Irlandia Zbiór truskawek60Szwecja Pielegniarki60Hiszpania Pracownicy punktów gastronomicznych na lotnisku55Wielka Brytania SPAWACZ55Czeska Republika Tokarz52Czeska Republika Pracownicy lotniska50Cypr Magazynier50Wielka Brytania Rzeźnik50Irlandia Wykrawacz50Irlamdia pielęgniarka/pomoc pielęgniarki50Holandia Animator kultury50Hiszpania Pracownicy pralnii chem.45Wielka Brytania Pracownicy pralni chemicznej45Wielka Brytania (Szkocja) monter42Czeska Republika Krawcowa – szwaczka40Czeska Republika Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

16 Dotyczy roku 2009: ofert pracy pracodawców z krajów UE/EOG otrzymanych przez PUP od polskiego doradcy EURES odpowiedzialnego za koordynację zagranicznej rekrutacji OFERTY PRACY Tłumaczenie nazwy stanowiska pracy na jezyk polski zgodnie z informacją z WUP Liczba wakatów Kraj zatrudnienia Pracownicy do zbioru truskawek250Hiszpania Pracownik sezonowy w ogrodnictwie130Wielka Brytania Zbiór owoców i warzyw100Wielka Brytania Pracownicy przy sadzonkach truskawek90Holandia Ogrodnicy i pakowacze/pracownicy magazynu75Norwegia Rzeźnik wykrawacz70Islandia Pracownik na farmie50Dania Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

17 PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW OBYWATELI BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY w oparciu o przepis §2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 z późn. zmianami) Obywatele Białorusi, Mołdowy, Rosji i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy licząc od dnia pierwszego wjazdu) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Podmiot zamierzający powierzyć taką pracę cudzoziemcowi (pracodawca lub osoba fizyczna) ma jedynie obowiązek zarejestrowania stosownego oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w powiatowym urzędzie pracy i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

18 PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW OBYWATELI BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY – cd. Liczba zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy w okresie od 01.01.2009 r. do 31.10.2009 r. wyniosła 100. Okres na jaki wystawiono wszystkie oświadczenia to w 100 % okres maksymalny, czyli do 6 miesięcy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

19 PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW OBYWATELI BIAŁORUSI, MOŁDOWY, ROSJI I UKRAINY – cd. LICZBA ZAREJESTROWANYCH OŚWIADCZEŃ W 2009 ROKU W MIESIĄCACH OBYWATELSTWO PRACOWNIKA, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE BiałoruśRosjaUkrainaMołdowaRAZEM STYCZEŃ00202 LUTY1016017 MARZEC00707 KWIECIEŃ00808 MAJ00170 CZERWIEC1010011 LIPIEC00150 SIERPIEŃ1011012 WRZESIEŃ01203 PAŹDZIERNIK00808 RAZEM31960100 Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ KONIEC Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich


Pobierz ppt "MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE A USŁUGI EURES W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BEŁCHATOWIE Joanna Janus Nina Salwach Warszawa, dnia 06.12.2009 r. Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google