Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2010 i 2011 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2010 i 2011 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2010 i 2011 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska, Wydział Pośrednictwa Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku GDAŃSK 2012

2 2 Rejestr agencji zatrudnienia Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.) agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni, zawierającej w szczególności : 1) liczbę osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia; 2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego; 3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej według grup elementarnych zawodów, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia.

3 Rejestr agencji zatrudnienia Rok Liczba podmiotów świadczących usługi na terenie województwa pomorskiego w zakresie * pośrednictwa pracy pośrednictwa pracy na terenie RP kierowania do pracy za granicą pracy tymczasowej doradztwa personalnego poradnictwa zawodowego 2010181107126919268 20112481931271008667 Źródło : www.kraz.praca.gov.pl Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniawww.kraz.praca.gov.pl Liczba agencji wpisanych do KRAZ stan na 31-12-2010 – 266 podmiotów, stan na 31-12-2011 – 285 podmiotów

4 4 Rejestr agencji zatrudnienia

5 Rok200620072008200920102011 Liczba podmiotów świadczących usługi w zakresie agencji zatrudnienia 253313391276266285 Liczba osób korzystających z usług agencji pośrednictwa na terenie RP 12024472433084191411712396 Liczba osób korzystających z usług agencji pośrednictwa do pracy za granicą 292373041028882237611749016421 Liczba osób korzystających z usług agencji pracy tymczasowej 65182247726605244452870326652 Rejestr agencji zatrudnienia Źródło : www.kraz.praca.gov.pl Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnieniawww.kraz.praca.gov.pl

6 6 Rejestr agencji zatrudnienia ze świadczonych usług przez agencje pracy tymczasowej skorzystało w roku 2010 – 28,7 tys. osób, a w roku 2011 – 26,6 tys. osób tj. o 7,3 % mniej niż w roku poprzednim (zdecydowana większość klientów agencji pracy tymczasowej w 2010 r. i w 2011 r. zainteresowana była pracą tymczasową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – w 2010 r. 27,8 tys. osób, a w 2011 r. – 25,5 tys. osób czyli ok. 96 % klientów agencji pracy tymczasowej. ze świadczonego przez agencje zatrudnienia, pośrednictwa pracy skorzystało w roku 2010 – 21,6 tys. osób, natomiast w roku 2011 – 28,8 tys. osób, tj. o 33,3 % więcej niż w roku poprzednim. Większym zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim pośrednictwo na terenie RP w 2010 r. z pośrednictwa na terenie RP skorzystało 4,1 tys. osób, w 2011 r. – 12,3 tys. osób. Odnotowano natomiast kolejny spadek zainteresowania klientów agencji zatrudnienia pracą za granicą, ze świadczonych usług przez agencję pośrednictwa pracy za granicą w 2010 r. skorzystało 17,5 tys. osób, a w 2011 r. – 16,4 tys. osób to o 6,3 % mniej niż w roku poprzednim. Usługi świadczone przez agencje zatrudnienia w latach 2010-2011 r.

7 7 Rejestr agencji zatrudnienia wzrosła liczba świadczonych usług z zakresu doradztwa personalnego dla pracodawców w 2010 r. z usług skorzystało średnio 343 pracodawców, a w 2011 r. z usług agencji doradztwa personalnego skorzystało średnio 717 pracodawców tj. o 109 % więcej niż w roku 2010. ze świadczonego przez agencje poradnictwa zawodowego skorzystało w roku w 2010 r. – 4,0 tys. osób, a w 2011 r. – 4,4 tys. osób, tj. 10 % więcej niż w roku poprzednim Wzrost liczby usług świadczonych przez agencje zatrudnienia w 2011 r. Łącznie w zakresie świadczenia usług przez agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego skorzystało w 2010 r. 55,3 tys. osób i pracodawców, natomiast w 2011 r. 59,4 tys. osób i pracodawców, odnotowano zatem 7,4 % wzrost w roku 2011 w stosunku do roku 2010.

8 Informacja sprawozdawcza za lata 2010 - 2011 o podmiotach prowadzących agencje zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego 2011 2010

9 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy w latach 2010-20112011 2010

10 Najpopularniejsze kraje wśród wyjeżdżających za pośrednictwem agencji zatrudnienia w latach 2010-2011 (Liczba osób wyjeżdżających )

11 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w latach 2010 - 2011. 2011 2010

12 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem pomorskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w latach 2010 - 2011. 2011 2010

13 Najpopularniejsze zawody w jakich podjęto pracę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (za granicą oraz na terenie RP – łącznie) w latach 2010 - 2011.2011 2010

14 Ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel.: 58 32 61 831 ( 833 ) 80-824 Gdańsk e-mai: wup@wup.gdansk.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


Pobierz ppt "ANALIZA PORÓWNAWCZA ROCZNYCH INFORMACJI Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA Z WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA LATA 2010 i 2011 OPRAC. Katarzyna Kiedrowska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google