Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES – EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES – EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA"— Zapis prezentacji:

1 EURES – EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu EURES – EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA Anna Koza Pośrednik Pracy w Zespole ds. EURES Głogów,

2 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Akronim EURopean Employment Service

3 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia takich, jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne.

4 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Sieć została powołana przez Komisję Europejską w 1993r. w celu wspierania mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym. Obszar działania: kraje Unii Europejskiej (27 krajów) kraje należące do EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Szwajcaria

5 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Zadania sieci EURES Usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy Oferty otwarte Oferty zamknięte Informowanie o warunkach pracy i życia w krajach UE Informowanie o warunkach pracy i życia w Polsce Organizacja rekrutacji

6 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Kadra EURES Doradcy EURES Sieć złożona jest z około 900 doradców w całym EOG. W Polsce doradcy Eures są zatrudnieni w wojewódzkich urzędach pracy. Odgrywają kluczową rolę ponieważ są siłą napędową sieci. Pośrednik pracy realizujący zadania EURES Osoby dobrze poinformowane na temat EURES, wspierające doradców, zatrudnione w powiatowych urzędach pracy.

7 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia

8 Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl

9 Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl
Informacje o aktualnych, zagranicznych ofertach pracy. Informacje o wydarzeniach realizowanych w województwie. Wzory CV (format europejski) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Dane kontaktowe kadry EURES w województwie. Dane kontaktowe kadry zajmującej się EURES w PUP.

10 Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl

11 Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl

12 Wojewódzka strona internetowa EURES www.eures.dwup.pl
Ubieganie się o pracę: 1. Wyszukanie oferty na stronie wojewódzkiej 2. Wysłanie swojego CV zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ofercie. W temacie a należy podać nazwę firmy, stanowisko i kraj. /CV należy przygotować we własnym zakresie, pomoc w CIiPKZ/. 3. CV przesyłane jest do pracodawcy lub osoby koordynującej rekrutację. 4. Pracodawca osobiście kontaktuje się z wybranymi kandydatami.

13 Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

14 Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
Umożliwia dostęp do informacji o mobilności, do funkcji wyszukiwania pracy oraz do sieci ponad 900 doradców EURES gotowych pomóc wybierając funkcję „Szukaj pracy” otrzymujesz dostęp do ofert pracy z 31 państw europejskich, które aktualizowane są w czasie rzeczywistym; rejestrując się bezpłatnie do „Mojego EURES” dla osób poszukujących pracy możesz stworzyć swoje CV i udostępnić je zarejestrowanym pracodawcom i doradcom EURES, pomagając w ten sposób pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów; odwiedzając dział „Życie i praca” możesz uzyskać informacje o warunkach życia i pracy w innych krajach europejskich; wybierając dział „Nauka” masz możliwość uzyskania informacji na temat możliwości podejmowania nauki poza granicami kraju; strona zawiera także informacje dla pracodawców.

15 Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
Publikowanie CV na portalu EURES: Aby skorzystać z tej usługi, należy zarejestrować bezpłatnie własny profil „Mój EURES”, co pozwala przygotować CV w wersji on-line, w dowolnym języku Unii Europejskiej oraz udostępnić je potencjalnym pracodawcom, którzy także zarejestrowali się na portalu. „Mój EURES” pozwala również na otrzymywanie powiadomień na adres poczty elektronicznej nt. najnowszych ofert pracy, które odpowiadają profilowi osoby poszukującej pracy.

16 Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
Istnieje możliwość zachowania anonimowości umieszczanych danych - w takiej sytuacji ewentualny kontakt ze strony pracodawcy będzie miał miejsce za pośrednictwem serwisu EURES. Aby zapewnić aktualność CV dostępnych na portalu, wskazane jest regularne korzystanie z konta "Mój EURES". CV osób, które nie odwiedziły swojego konta przez okres 3 m-cy przestają być widoczne dla pracodawców, a po upływie roku zostają usunięte z bazy danych.  Zarówno umieszczenie swojego CV w bazie EURES przez osoby poszukujące pracy jak również wgląd do bazy EURES dla pracodawców, jest usługą bezpłatną.

17 Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl

18 Krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl
Informacje czym jest EURES. Informacje o Doradcach EURES w Polsce. Informacje o warunkach życia i pracy w krajach europejskich. Praktyczne porady dla wyjeżdżających. Bieżące informacje dotyczące realizowanych projektów. Linki do portali mobilności. Informacje dla pracodawców.

19 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Prywatne agencje pośrednictwa pracy Licencja - w Polsce legalne wyjazdy do pracy za granicą mogą organizować jedynie te agencje zatrudnienia, które posiadają certyfikat wydany przez wojewódzki urząd pracy Strona internetowa - EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Opłaty – agencje mogą pobierać opłaty od osób poszukujących pracy. Przepisy mówią, że opłata ta musi być związana z "faktycznie poniesionymi kosztami związanymi ze skierowaniem do pracy za granią”, np. koszt podróży, wydanie wizy, tłumaczenia dokumentów, badań lekarskich, dodatkowych ubezpieczeń, zaświadczeń o niekaralności, szkolenia BHP – koszty muszą być wyspecyfikowane w umowie.

20 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Umowa musi zawierać: nazwa zagranicznego pracodawcy; okres zatrudnienia rodzaj wykonywanej pracy, warunki, wynagrodzenie dodatkowe świadczenia socjalne – np. prywatna opieka medyczna warunki ubezpieczenia społecznego warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych obowiązki i uprawnienia agencji i poszukującego pracy informacje jakich formalności należy dopełnić i na jakich warunkach podejmuje się pracę inne zobowiązania opłaty, jakie ponosi się na rzecz pośrednika zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym dokładne informacje o tym, kto pokryje koszty dojazdu i powrotu, gdy okaże się, że np. pracodawca zmienił zdanie i zrezygnował z zatrudnienia

21 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia
Dziękuję za uwagę! Anna Koza Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu Armii Krajowej 54 (pok. 214 – II piętro budynku) tel.: (071)


Pobierz ppt "EURES – EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google