Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA"— Zapis prezentacji:

1 EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA
Beata Chrościńska

2 Kraje, które otworzyły rynki pracy po 1 maja 2004 r.
WIELKA BRYTANIA SZWECJA IRLANDIA KRAJE, KTÓRE WSTĄPIŁY DO UE 1 MAJA 2004 R., Z WYJĄTKIEM MALTY

3 Kraje, które wprowadziły okresy przejściowe
Finlandia Niemcy Francja Włochy Portugalia Austria Dania Niderlandy Hiszpania Norwegia Belgia Islandia Lichtenstein Luksemburg Szwajcaria Grecja

4

5 Okres przejściowy - maksimum 7 lat (2)
3 L A T Według przewidywań Komisji Europejskiej tylko kilka krajów członkowskich pozostanie przy pozwoleniach na pracę dla osób z nowych krajów członkowskich. Zaproszenie Komisji Europejskiej do całkowitego otwarcia rynków pracy.

6

7 EURES – – Europejskie Służby Zatrudnienia
Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne) wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwanego dalej EOG (państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein)

8 GENEZA EURES podstawy prawne - unijne
Traktat Rzymski, powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą ( EWG ) – art.48 i 49 – 1957 r. Rozporządzenie EWG z dnia 15 października 1968 r. na temat swobody przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty Europejskiej; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 października 1993 r. powołująca sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia - EURES - EUR[opean] E[mployment] S[ervice]; Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68, mająca na celu integrację sieci EURES z krajowymi służbami zatrudnienia. Uznała EURES za główne narzędzie wspierające mobilność.

9 Polskie przepisy dot. EURES
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia r. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci europejskich służb zatrudnienia EURES

10 Znak EURES

11 Misja i cele EURES Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską w 1993r. aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie EOG poprzez: międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy.

12 Misja i cele EURES Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

13 Odmiany EURES EOG EURES KRAJOWY EURES TRANSGRANICZNY REGIONY
PRZYGRANICZNE EOG

14 EURES TRANSGRANICZNY EURES T Beskidy Zachodnio-Pomorskie Lubuskie
Dolnośląskie Opolskie Małopolskie Podkarpackie EURES T Beskidy

15 EURES W POLSCE Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Zespół EURES Departament Rynku Pracy Krajowy Koordynator EURES 3 specjalistów ds. merytorycznych, finansowych i informatycznych EURES - Wojewódzki Urząd Pracy (16) Kierownicy Liniowi EURES (16) Doradcy EURES (12) Wojewódzcy Asystenci EURES (20) Powiatowy Urząd Pracy ( 314 ) Powiatowi Asystenci EURES ( 314 )

16 Sieć EURES złożona jest z około 600-700 doradców EURES w całym EOG
Doradcy EURES Sieć EURES złożona jest z około doradców EURES w całym EOG Są oni siłą napędową sieci, gdyż odgrywają kluczową rolę w zakresie świadczenia usług Wyspecjalizowani doradcy pochodzą ze służb zatrudnienia oraz organizacji partnerskich

17 Zadania doradcy EURES promowanie EURES wśród pracowników wewnątrz publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, poszukujących pracy i innych grup docelowych, dostarczanie informacji na temat warunków życia i pracy w innych krajach działania sieci EURES,

18 Zadania doradcy EURES dostarczanie informacji na temat przeszkód w mobilności i sugerowanie odpowiednich ich rozwiązań, rozpowszechnianie informacji na temat dobrych praktyk i promowanie otwartości w doradztwie, współpraca z właściwymi strukturami i inicjatywami z dziedziny zatrudnienia.

19 Strona internetowa EURES www.europa.eu.int/eures

20 EURES – narzędzia Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają: baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą za granicą baza danych o warunkach życia i pracy w krajach EOG wiele innych użytecznych informacji znajdujących się na stronie internetowej EURES Komisji Europejskiej

21

22 Czy EURES oferuje legalną pracę?
TAK

23 EURES pomagamy w znalezieniu legalnej pracy za granicą,
sprawdzamy czy agencja pośrednictwa pracy za granicą działa legalnie, podejmujemy działania, gdy agencja pośrednictwa pracy za granicą nie działa zgodnie z prawem.

24 POLSKO - BRYTYJSKIE TARGI PRACY W ŁODZI
KWIETNIA 2004 R. 30 WYSTAWCÓW BRYTYJSKICH PONAD MIEJSC PRACY PRAWIE ZWIEDZAJĄCYCH

25 POLSKO - BRYTYJSKIE TARGI PRACY W WARSZAWIE
14 PAŹDZIERNIKA 2004 R. Oferty pracy: w zawodach budowlanych, agenci ubezpieczeniowi, chemicy, domy opieki, zawody hotelarskie, kierowcy ciężarówki, tokarze, frezerzy, pracownicy zakładów przetwórczych Program targów obejmował prezentacje krajowych i zagranicznych ofert zatrudnienia i szkolenia Informacje na temat sposobów poszukiwania pracy w ramach usług EURES

26 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY W GDAŃSKU
18 MARCA 2005 R. 14 firm z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii 50 ofert pracy dla ok osób Oferty pracy – branża medyczna - pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, sektor budowlany i przemysłowy – malarze, stolarze, pracownicy obsługi technicznej, kierowcy autobusów, elektrycy i mechanicy autobusów, kierowcy ciężarówek, operatorzy maszyn, inżynierowie, monterzy, blacharze, branża gastronomiczna – kucharze. Prezentacje na temat warunków życia i pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii, Szwecji, Norwegii i Finlandii

27 REKRUTACJE IRLANDIA – rzeźnicy, pracownicy budowlani, pielęgniarki, stolarze, cieśle. ISLANDIA – pracownicy budowlani, elektrycy. WIELKA BRYTANIA – pracownicy budowlani, stolarze, cieśle WŁOCHY - pielęgniarki

28 DZIAŁALNOŚĆ EURES Liczba ofert pracy - maj 2004 – marzec 2005 – 74
Liczba podań o pracę przekazanych za granicę – maj 2004 – marzec 2005 – 588

29 DZIAŁALNOŚĆ EURES Wizyta przedstawicieli fińskich służb zatrudnienia oraz pracodawców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Projekt rekrutacyjny –zbiór truskawek – oferta pracy dla 100 podlaskich studentów

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Beata Chrościńska
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 Białystok tel. (85) , fax.(85) Beata Chrościńska


Pobierz ppt "EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google