Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA Beata Chrościńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA Beata Chrościńska."— Zapis prezentacji:

1 EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA Beata Chrościńska

2 Kraje, które otworzyły rynki pracy po 1 maja 2004 r. WIELKA BRYTANIA WIELKA BRYTANIA SZWECJA SZWECJA IRLANDIA IRLANDIA KRAJE, KTÓRE WSTĄPIŁY DO UE KRAJE, KTÓRE WSTĄPIŁY DO UE 1 MAJA 2004 R., Z WYJĄTKIEM MALTY

3 Kraje, które wprowadziły okresy przejściowe Finlandia Finlandia Niemcy Niemcy Francja Francja Włochy Włochy Portugalia Portugalia Austria Austria Dania Dania Niderlandy Niderlandy Hiszpania Norwegia Belgia Islandia Lichtenstein Luksemburg Szwajcaria Grecja

4

5 Okres przejściowy - maksimum 7 lat (2) kilka krajów Według przewidywań Komisji Europejskiej tylko kilka krajów członkowskich pozostanie przy pozwoleniach na pracę dla osób z nowych krajów członkowskich. 3LATA3LATA Zaproszenie Komisji Europejskiej do całkowitego otwarcia rynków pracy.

6

7 EURES – – Europejskie Służby Zatrudnienia Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne) wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zwanego dalej EOG (państwa Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein)

8 GENEZA EURES podstawy prawne - unijne Traktat Rzymski, powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą ( EWG ) – art.48 i 49 – 1957 r. Traktat Rzymski, powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą ( EWG ) – art.48 i 49 – 1957 r. Rozporządzenie EWG z dnia 15 października 1968 r. na temat swobody przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty Europejskiej; Rozporządzenie EWG z dnia 15 października 1968 r. na temat swobody przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty Europejskiej; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 października 1993 r. powołująca sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia - EURES - EUR[opean] E[mployment] S[ervice]; Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 22 października 1993 r. powołująca sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia - EURES - EUR[opean] E[mployment] S[ervice]; Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia 23.12.2002 wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68, mająca na celu integrację sieci EURES z krajowymi służbami zatrudnienia. Uznała EURES za główne narzędzie wspierające mobilność. Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia 23.12.2002 wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68, mająca na celu integrację sieci EURES z krajowymi służbami zatrudnienia. Uznała EURES za główne narzędzie wspierające mobilność.

9 Polskie przepisy dot. EURES Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci europejskich służb zatrudnienia EURES Rozporządzenie RM w sprawie szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci europejskich służb zatrudnienia EURES

10 Znak EURES

11 Misja i cele EURES Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską w 1993r. aby ułatwić swobodny przepływ pracowników na terenie EOG poprzez: międzynarodowe pośrednictwo pracy, międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy. informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy.

12 Misja i cele EURES Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie: poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, poszukujących pracy z EOG, którzy chcą pracować w innym kraju członkowskim, pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich. pracodawców, którzy chcą rekrutować pracowników z innych krajów członkowskich.

13 Odmiany EURES EURESKRAJOWY EOG EURESTRANSGRANICZNY REGIONY PRZYGRANICZNE EOG

14 Zachodnio-Pomorskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie EURES T Beskidy Małopolskie Podkarpackie EURES TRANSGRANICZNY

15 EURES W POLSCE Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Wojewódzki Urząd Pracy (16) Powiatowy Urząd Pracy ( 314 ) Zespół EURES Departament Rynku Pracy Krajowy Koordynator EURES 3 specjalistów ds. merytorycznych, finansowych i informatycznych EURES Kierownicy Liniowi EURES (16) Doradcy EURES (12) Wojewódzcy Asystenci EURES (20) Powiatowi Asystenci EURES ( 314 )

16 Sieć EURES złożona jest z około 600-700 doradców EURES w całym EOG Sieć EURES złożona jest z około 600-700 doradców EURES w całym EOG Są oni siłą napędową sieci, gdyż odgrywają kluczową rolę w zakresie świadczenia usług Są oni siłą napędową sieci, gdyż odgrywają kluczową rolę w zakresie świadczenia usług Wyspecjalizowani doradcy pochodzą ze służb zatrudnienia oraz organizacji partnerskich Wyspecjalizowani doradcy pochodzą ze służb zatrudnienia oraz organizacji partnerskich Doradcy EURES

17 Zadania doradcy EURES promowanie EURES wśród pracowników wewnątrz publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, poszukujących pracy i innych grup docelowych, promowanie EURES wśród pracowników wewnątrz publicznych służb zatrudnienia, pracodawców, poszukujących pracy i innych grup docelowych, dostarczanie informacji na temat warunków życia i pracy w innych krajach działania sieci EURES, dostarczanie informacji na temat warunków życia i pracy w innych krajach działania sieci EURES,

18 Zadania doradcy EURES dostarczanie informacji na temat przeszkód w mobilności i sugerowanie odpowiednich ich rozwiązań, dostarczanie informacji na temat przeszkód w mobilności i sugerowanie odpowiednich ich rozwiązań, rozpowszechnianie informacji na temat dobrych praktyk i promowanie otwartości w doradztwie, rozpowszechnianie informacji na temat dobrych praktyk i promowanie otwartości w doradztwie, współpraca z właściwymi strukturami i inicjatywami z dziedziny zatrudnienia. współpraca z właściwymi strukturami i inicjatywami z dziedziny zatrudnienia.

19 Strona internetowa EURES www.europa.eu.int/eures

20 EURES – narzędzia Do dyspozycji poszukujących pracy oraz pracodawców pozostają: baza ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy baza CV poszukujących pracy zainteresowanych pracą za granicą wiele innych użytecznych informacji znajdujących się na stronie internetowej EURES Komisji Europejskiej baza danych o warunkach życia i pracy w krajach EOG

21

22 Czy EURES oferuje legalną pracę? TAK

23 EURES pomagamy w znalezieniu legalnej pracy za granicą, pomagamy w znalezieniu legalnej pracy za granicą, sprawdzamy czy agencja pośrednictwa pracy za granicą działa legalnie, sprawdzamy czy agencja pośrednictwa pracy za granicą działa legalnie, podejmujemy działania, gdy agencja pośrednictwa pracy za granicą nie działa zgodnie z prawem. podejmujemy działania, gdy agencja pośrednictwa pracy za granicą nie działa zgodnie z prawem.

24 POLSKO - BRYTYJSKIE TARGI PRACY W ŁODZI 19 - 20 KWIETNIA 2004 R. 19 - 20 KWIETNIA 2004 R. 30 WYSTAWCÓW BRYTYJSKICH 30 WYSTAWCÓW BRYTYJSKICH PONAD 1.000 MIEJSC PRACY PONAD 1.000 MIEJSC PRACY PRAWIE 8.000 ZWIEDZAJĄCYCH PRAWIE 8.000 ZWIEDZAJĄCYCH

25 POLSKO - BRYTYJSKIE TARGI PRACY W WARSZAWIE 14 PAŹDZIERNIKA 2004 R. 14 PAŹDZIERNIKA 2004 R. Oferty pracy: w zawodach budowlanych, agenci ubezpieczeniowi, chemicy, domy opieki, zawody hotelarskie, kierowcy ciężarówki, tokarze, frezerzy, pracownicy zakładów przetwórczych Oferty pracy: w zawodach budowlanych, agenci ubezpieczeniowi, chemicy, domy opieki, zawody hotelarskie, kierowcy ciężarówki, tokarze, frezerzy, pracownicy zakładów przetwórczych Program targów obejmował prezentacje krajowych i zagranicznych ofert zatrudnienia i szkolenia Program targów obejmował prezentacje krajowych i zagranicznych ofert zatrudnienia i szkolenia Informacje na temat sposobów poszukiwania pracy w ramach usług EURES Informacje na temat sposobów poszukiwania pracy w ramach usług EURES

26 MIĘDZYNARODOWE TARGI PRACY W GDAŃSKU 18 MARCA 2005 R. 14 firm z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii 50 ofert pracy dla ok. 1000 osób Oferty pracy – branża medyczna - pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, sektor budowlany i przemysłowy – malarze, stolarze, pracownicy obsługi technicznej, kierowcy autobusów, elektrycy i mechanicy autobusów, kierowcy ciężarówek, operatorzy maszyn, inżynierowie, monterzy, blacharze, branża gastronomiczna – kucharze. Prezentacje na temat warunków życia i pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii, Szwecji, Norwegii i Finlandii

27 REKRUTACJE IRLANDIA – rzeźnicy, pracownicy budowlani, pielęgniarki, stolarze, cieśle. IRLANDIA – rzeźnicy, pracownicy budowlani, pielęgniarki, stolarze, cieśle. ISLANDIA – pracownicy budowlani, elektrycy. ISLANDIA – pracownicy budowlani, elektrycy. WIELKA BRYTANIA – pracownicy budowlani, stolarze, cieśle WIELKA BRYTANIA – pracownicy budowlani, stolarze, cieśle WŁOCHY - pielęgniarki WŁOCHY - pielęgniarki

28 DZIAŁALNOŚĆ EURES Liczba ofert pracy - maj 2004 – marzec 2005 – 74 Liczba ofert pracy - maj 2004 – marzec 2005 – 74 Liczba podań o pracę przekazanych za granicę – Liczba podań o pracę przekazanych za granicę – maj 2004 – marzec 2005 – 588

29 DZIAŁALNOŚĆ EURES Wizyta przedstawicieli fińskich służb zatrudnienia oraz pracodawców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Wizyta przedstawicieli fińskich służb zatrudnienia oraz pracodawców w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Projekt rekrutacyjny –zbiór truskawek – oferta pracy dla 100 podlaskich studentów Projekt rekrutacyjny –zbiór truskawek – oferta pracy dla 100 podlaskich studentów

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15-354 Białystok tel. (85) 74 97 235, fax.(85) 74 97 209 e-mail: biwueures@praca.gov.pl Beata Chrościńska


Pobierz ppt "EURES EUROPEJSKIE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA Beata Chrościńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google