Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE"— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE
POWIATOWY URZĄD PRACY w GORLICACH ul. Michalusa 18, Gorlice

2 Poziom i stopa bezrobocia
Na koniec października 2006 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 9315 osób bezrobotnych – wśród których 5620 osób to kobiety (60,3%). W odniesieniu do października 2005 nastąpiło zmniejszenie 9,1% (tj. o 933 osoby) Dla powiatu gorlickiego stopa bezrobocia we wrześniu 2006r. wynosiła 20,7% Dla województwa małopolskiego we wrześniu 2006 roku stopa bezrobocia wynosiła 11,6%, dla Polski 15,2% natomiast w UE wynosiła 8,0%.

3 Zmiany poziomu bezrobocia
W październiku 2006 r. w Urzędzie zostało zarejestrowanych 697 osób bezrobotnych. Głównym składnikiem napływu były ponowne rejestracje, dużo osób rejestrowano po raz kolejny w PUP. Natomiast rejestrowanych po raz pierwszy było 151 osób (21,7%). W miesiącu październiku 2006r. z ewidencji Urzędu wyłączono 698 osób tj. o 40 osób (6,1%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Główną składową bilansu odpływu była liczba bezrobotnych podejmujących pracę – 331 osób (47,4% odpływu) oraz liczba bezrobotnych wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy – 232 osoby (33,2% wyłączeń). Dwie najczęściej występujące przyczyny utraty statusu bezrobotnego (podjecie pracy i niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy) to ponad 80% wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych w październiku 2006 r. Inne wyłączenia (135 osób) miały swoją przyczynę głównie za sprawą podjęcia nauki (27 osób) i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (25 osób).

4 Struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych
Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są: Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni długotrwale Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia Bezrobotni niepełnosprawni

5 Struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych – c.d.
Bezrobotni do 25 roku życia – grupa ta na koniec października liczyła 2498 osób wśród których 1451 to kobiety (58,1%) Bezrobotni długotrwale – ta grupa liczy 6596 osób wśród których 4255 osób to kobiety (64,5%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia – to liczba 946 osób – a z tej grupy 441 to kobiety (46,6%)

6 Struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych – c.d.
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – na koniec października 1650 – a kobiet 1016 tj. 61,6%. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia – ta grupa to 163 osoby a w tym 157 kobiet. Bezrobotni niepełnosprawni – w październiku to liczba 404 osoby a wśród nich 215 kobiet (53,2%).

7 Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w PUP Gorlice realizowane są następujące usługi rynku pracy: Pośrednictwo pracy (oferty pracy, kontakt z pośrednikiem pracy z chwilą potwierdzania gotowości) Usługi EURES (dostęp do ofert pracy za granicą) Poradnictwo zawodowe (porady indywidualne, informacje zawodowe, warsztaty, spotkania informacyjno - szkoleniowe) Klub pracy (comiesięczne edycje klubu pracy, jednodniowe zajęcia aktywizacyjne) Szkolenia (grupowe, indywidualne)

8 Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy – c.d.
Prace interwencyjne Roboty publiczne Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielana pracodawcom Staż Przygotowanie zawodowe Prace społecznie - użyteczne

9 Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „DEBIUT” – pierwsze działania planowane już w grudniu br. (możliwość odbycia stażu) Projekt „PONOWNY START” – pierwsze działania w styczniu 2007r. (możliwość odbycia przygotowania zawodowego)

10 Dziękujemy za uwagę PUP GORLICE


Pobierz ppt "SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google