Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE POWIATOWY URZĄD PRACY w GORLICACH w GORLICACH ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE POWIATOWY URZĄD PRACY w GORLICACH w GORLICACH ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice."— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE POWIATOWY URZĄD PRACY w GORLICACH w GORLICACH ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice

2 Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 2006 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 9315 osób bezrobotnych – wśród których 5620 osób to kobiety (60,3%). W odniesieniu do października 2005 nastąpiło zmniejszenie 9,1% (tj. o 933 osoby) Na koniec października 2006 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 9315 osób bezrobotnych – wśród których 5620 osób to kobiety (60,3%). W odniesieniu do października 2005 nastąpiło zmniejszenie 9,1% (tj. o 933 osoby) Dla powiatu gorlickiego stopa bezrobocia we wrześniu 2006r. wynosiła 20,7% Dla powiatu gorlickiego stopa bezrobocia we wrześniu 2006r. wynosiła 20,7% Dla województwa małopolskiego we wrześniu 2006 roku stopa bezrobocia wynosiła 11,6%, dla Polski 15,2% natomiast w UE wynosiła 8,0%. Dla województwa małopolskiego we wrześniu 2006 roku stopa bezrobocia wynosiła 11,6%, dla Polski 15,2% natomiast w UE wynosiła 8,0%.

3 Zmiany poziomu bezrobocia W październiku 2006 r. w Urzędzie zostało zarejestrowanych 697 osób bezrobotnych. Głównym składnikiem napływu były ponowne rejestracje, dużo osób rejestrowano po raz kolejny w PUP. Natomiast rejestrowanych po raz pierwszy było 151 osób (21,7%). W październiku 2006 r. w Urzędzie zostało zarejestrowanych 697 osób bezrobotnych. Głównym składnikiem napływu były ponowne rejestracje, dużo osób rejestrowano po raz kolejny w PUP. Natomiast rejestrowanych po raz pierwszy było 151 osób (21,7%). W miesiącu październiku 2006r. z ewidencji Urzędu wyłączono 698 osób tj. o 40 osób (6,1%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Główną składową bilansu odpływu była liczba bezrobotnych podejmujących pracę – 331 osób (47,4% odpływu) oraz liczba bezrobotnych wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy – 232 osoby (33,2% wyłączeń). W miesiącu październiku 2006r. z ewidencji Urzędu wyłączono 698 osób tj. o 40 osób (6,1%) więcej niż w poprzednim miesiącu. Główną składową bilansu odpływu była liczba bezrobotnych podejmujących pracę – 331 osób (47,4% odpływu) oraz liczba bezrobotnych wyłączonych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy – 232 osoby (33,2% wyłączeń). Dwie najczęściej występujące przyczyny utraty statusu bezrobotnego (podjecie pracy i niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy) to ponad 80% wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych w październiku 2006 r. Inne wyłączenia (135 osób) miały swoją przyczynę głównie za sprawą podjęcia nauki (27 osób) i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (25 osób). Dwie najczęściej występujące przyczyny utraty statusu bezrobotnego (podjecie pracy i niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy) to ponad 80% wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych w październiku 2006 r. Inne wyłączenia (135 osób) miały swoją przyczynę głównie za sprawą podjęcia nauki (27 osób) i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (25 osób).

4 Struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy są: 1.Bezrobotni do 25 roku życia 2.Bezrobotni długotrwale 3.Bezrobotni powyżej 50 roku życia 4.Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 5.Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia 6.Bezrobotni niepełnosprawni

5 Struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych – c.d. Bezrobotni do 25 roku życia – grupa ta na koniec października liczyła 2498 osób wśród których 1451 to kobiety (58,1%) Bezrobotni do 25 roku życia – grupa ta na koniec października liczyła 2498 osób wśród których 1451 to kobiety (58,1%) Bezrobotni długotrwale – ta grupa liczy 6596 osób wśród których 4255 osób to kobiety (64,5%) Bezrobotni długotrwale – ta grupa liczy 6596 osób wśród których 4255 osób to kobiety (64,5%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia – to liczba 946 osób – a z tej grupy 441 to kobiety (46,6%) Bezrobotni powyżej 50 roku życia – to liczba 946 osób – a z tej grupy 441 to kobiety (46,6%)

6 Struktura wybranych kategorii osób bezrobotnych – c.d. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – na koniec października 1650 – a kobiet 1016 tj. 61,6%. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych – na koniec października 1650 – a kobiet 1016 tj. 61,6%. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia – ta grupa to 163 osoby a w tym 157 kobiet. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 7 roku życia – ta grupa to 163 osoby a w tym 157 kobiet. Bezrobotni niepełnosprawni – w październiku to liczba 404 osoby a wśród nich 215 kobiet (53,2%). Bezrobotni niepełnosprawni – w październiku to liczba 404 osoby a wśród nich 215 kobiet (53,2%).

7 Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w PUP Gorlice realizowane są następujące usługi rynku pracy: Pośrednictwo pracy (oferty pracy, kontakt z pośrednikiem pracy z chwilą potwierdzania gotowości) Pośrednictwo pracy (oferty pracy, kontakt z pośrednikiem pracy z chwilą potwierdzania gotowości) Usługi EURES (dostęp do ofert pracy za granicą) Usługi EURES (dostęp do ofert pracy za granicą) Poradnictwo zawodowe (porady indywidualne, informacje zawodowe, warsztaty, spotkania informacyjno - szkoleniowe) Poradnictwo zawodowe (porady indywidualne, informacje zawodowe, warsztaty, spotkania informacyjno - szkoleniowe) Klub pracy (comiesięczne edycje klubu pracy, jednodniowe zajęcia aktywizacyjne) Klub pracy (comiesięczne edycje klubu pracy, jednodniowe zajęcia aktywizacyjne) Szkolenia (grupowe, indywidualne) Szkolenia (grupowe, indywidualne)

8 Realizowane usługi i instrumenty rynku pracy – c.d. Prace interwencyjne Prace interwencyjne Roboty publiczne Roboty publiczne Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielana pracodawcom Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy udzielana pracodawcom Staż Staż Przygotowanie zawodowe Przygotowanie zawodowe Prace społecznie - użyteczne Prace społecznie - użyteczne

9 Projekty realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt DEBIUT – pierwsze działania planowane już w grudniu br. (możliwość odbycia stażu) Projekt DEBIUT – pierwsze działania planowane już w grudniu br. (możliwość odbycia stażu) Projekt PONOWNY START – pierwsze działania w styczniu 2007r. (możliwość odbycia przygotowania zawodowego) Projekt PONOWNY START – pierwsze działania w styczniu 2007r. (możliwość odbycia przygotowania zawodowego)

10 Dziękujemy za uwagę PUP GORLICE


Pobierz ppt "SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – POWIAT GORLICE POWIATOWY URZĄD PRACY w GORLICACH w GORLICACH ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google