Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi Lublin, 2006 rok

2 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy W ramach projektu działa Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Agencja Zatrudnienia jest instytucją rynku pracy, która została utworzona przez Fundację Fuga Mundi w 2004 r. Wpis do rejestru nastąpił na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001). Fundacja Fuga Mundi posiada stosowne certyfikaty.

3 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Cel projektu: Zwiększanie stopnia przygotowania zawodowego oraz podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności poprzez rozwój i promocję fachowych i kompleksowych usług doradczych służących integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Adresaci projektu: osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych; instytucje rynku pracy oraz organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Teren realizacji: województwo lubelskie – tereny wiejskie i miejskie. Termin realizacji projektu: 01.12.2005 r. – 31.03.2008 r. Mapa drogowa do pracy Cel i adresaci projektu

4 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Agencja Zatrudnienia świadczy podstawowe usługi rynku pracy w zakresie: poradnictwa zawodowego; pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich; doradztwa personalnego. Oprócz podstawowych usług rynku pracy, świadczymy: poradnictwo psychologiczne i prawne; poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego; wsparcie w podejmowaniu wolontariatu. Usługi dla adresatów projektu są świadczone bezpłatnie. Mapa drogowa do pracy Świadczone usługi doradcze

5 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy Personel i jego zadania Rejestrator Agencji Zatrudnienia Określa wstępny plan pomocy Przyjmuje Klientów i dokonuje rejestracji Psycholog Przeprowadza badania psychologiczne Prowadzi treningi i warsztaty aktywizacji zawodowej Udziela pomocy psychologicznej Doradca zawodowy Udziela porad ułatwiających wybór zawodu Udziela informacji o zawodach, rynku pracy Pomaga w określeniu indywidualnego planu działania Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej Udziela porad dotyczących sprawności sensomotorycznej Doradza w zakresie zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt Pomaga pracodawców w dostosowaniu stanowisk pracy Specjalista ds. rozwoju zawodowego Pomaga w nabyciu umiejętności poszukiwania pracy Udziela informacji o szkoleniach i dokształcaniu Gromadzi i przedstawia oferty szkoleń i kursów Pośrednik pracy Pomaga w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia Udziela pomocy pracodawcom w znalezieniu pracowników Gromadzi i przedstawia aktualne oferty pracy Prawnik Udziela Klientom i Pracodawcom porad prawnych Udziela porad instytucjom i organizacjom Koordynator wolontariuszy Organizuje i kieruje pracą wolontariuszy Wspiera Klientów w podejmowaniu wolontariatu Tłumacz języka migowego Pomaga Niesłyszącym w komunikowaniu się Towarzyszy Niesłyszącym w kontakcie z pracodawcą Asystent osób niepełnosprawnych Udziela Klientom niezbędnej pomocy Pomaga Klientom w dotarciu do Agencji

6 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Szkolenia i staże zawodowe (dla bezrobotnych niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie pracy nieprzerwanie przez okres powyżej 24 miesięcy) Szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych (4 edycje 3-miesięcznych szkoleń po 10 osób w 2007 r. = 40 osób) 3-miesięczne staże zawodowe dla 20 osób w 2007 i 2008 r. Targi i giełdy pracy 3 targi pracy: jedne w 2006 r. oraz 2 w 2007 r. 3 giełdy pracy: jedna w 2006 r. oraz 2 w 2007 r. Szkolenia dla instytucji rynku pracy i organizacji Temat: obsługa niepełnosprawnego klienta w obszarze rynku pracy (24 grupy po 15 osób w 2006 i 2007 r.) Poradnik Temat: obsługa niepełnosprawnego klienta w obszarze rynku pracy Strona internetowa – www.praca.ffm.pl Aktualne oferty pracy, oferty szkoleń i edukacyjne oraz wolontariatu Serwis doradczy Baza drobrych praktyk w zatrudnieniu Mapa drogowa do pracy Realizowane instrumenty wsparcia

7 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Kierunki udzielanej pomocy podjęcie zatrudnienia; podnoszenie kwalifikacji lub poziomu wykształcenia (szkolenia, kształcenie); podjęcie wolontariatu; poradnictwo psychologiczne i prawne; aktywizacja społeczna i zawodowa (WTZ, CIS, KIS itp.) rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym szczególnie założenie spółdzielni socjalnych; Mapa drogowa do pracy Ścieżki kariery zawodowej

8 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Od początku stycznia 2006 roku dzięki naszej Agencji Zatrudnienia spośród: 1242 zarejestrowanych klientów ; 144 osoby podjęły pracę; 40 osób włączyło się w grono wolontariuszy; 76 osób wzięło udział w zajęciach warsztatowych; 93 osób podjęło szkolenie; 26 osoby podjęły naukę w szkole; 50 osób podjęło kurs w Ośrodku Szkoleniowym. System informatyczny Agencji Zatrudnienia Ochrona danych osobowych Źródło: Fundacja Fuga Mundi, stan na 12.12.2006 r. Mapa drogowa do pracy Sukcesy w realizacji projektu

9 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Ul. Hempla 5, 20-008 Lublin Budynek BIGMAR (I piętro) Tel. (0-81) 534-82-90 Fax (0-81) 534-82-95 e-mail: praca@ffm.pl www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy Dane teleadresowe

10 Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Nr umowy: 46/WUE/0031/IV/05/F Termin realizacji: 01.12.2005 r. – 31.03.2008 r. Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej Nr umowy DWF_2_1.5_440 Termin realizacji: 01.10.2006 r. – 31.03.2008 r. Program Rządowy - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nr umowy: 241 Termin realizacji: 01.09.2006 r. – 31.12.2007 r. Program Phare 2003 – Aktywne formy zwalczania bezrobocia Nr umowy: PL2003/004-379.05.01-02-02-03 Termin realizacji: 01.12.2005 r. – 31.07.2006 r. – zakończona realizacja Mapa drogowa do pracy Źródła finansowania projektu


Pobierz ppt "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji Fuga Mundi – www.praca.ffm.pl Mapa drogowa do pracy Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google