Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY."— Zapis prezentacji:

1 RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

2 Pracujący w gospodarce narodowej województwa (1999 r tys., ,1 tys.)

3 Struktura pracujących według sektora działalności stan r. N=1686,1 tys.

4 Struktura pracujących wg wykształcenia

5 Struktura pracujących wg wieku

6 Liczba bezrobotnych ogółem w latach (w tys. osób)

7 Stopa bezrobocia według stanu 31 stycznia 2003 (w%) KRAJ - 18,7%

8 Liczba bezrobotnych w powiatach Województwa Śląskiego. Stan na

9 Stopa bezrobocia w powiatach

10 Stopa bezrobocia w powiatach województwa śląskiego Stan na

11 Procentowy udział bezrobotnych kobiet wśród ogółu zarejestrowanych

12 Bezrobotni według poziomu wykształcenia Stan na

13 Bezrobotni według wieku. Stan na

14 Odsetek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

15 Bezrobotni ogółem (N= ) wg dotychczasowego stażu pracy. Stan na r.

16 Odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku w latach Stan w końcu kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31grudnia)

17 Oferty pracy zgłoszone do powiatowych urzędów pracy w latach

18 Bezrobotni korzystający z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w latach

19 Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne Stan w końcu miesiąca


Pobierz ppt "RESTRUKTURYZACJA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM OBSERWATORIUM RYNKU PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google