Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

2 Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego (marzec 2011) przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,9% niż w tym samym okresie ubiegłego roku (w kraju wzrost o 4,1%); przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 5,1% (w kraju o 4,1%); przedsiębiorstwa przemysłowe uzyskały przychody ze sprzedaży wyrobów i usług o 21,1% wyższe od ubiegłorocznych; wartość produkcji sprzedanej, zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane, przekroczyła poziom sprzed roku o 1,1%; w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, odnotowano wzrost obrotów zarówno w sprzedaży detalicznej (o 15,5%), jak i w sprzedaży hurtowej (o 14,8%); w końcu marca 2011 roku, w rejestrze REGON województwa wpisanych było 118,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej i w porównaniu z okresem sprzed roku liczba ta zwiększyła się o 2,8%. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

3 Liczba bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

4 Zmiany (w %) liczby bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie kwiecień 2010 – kwiecień 2011

5 marzec 2011 – kwiecień 2011 Zmiany (w %) liczby bezrobotnych w województwie warmińsko-mazurskim Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

6 Stopa bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim według powiatów (marzec 2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

7 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

8 Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim (styczeń-marzec 2010-2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

9 Oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w województwie warmińsko-mazurskim (kwiecień 2010-2011)

10 Zagraniczne miejsca pracy (styczeń – kwiecień 2011) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

11 Zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców w regionie Warmii i Mazur, udzielone przez Wojewodę w 2010 roku Najwięcej zezwoleń na okres powyżej 1 roku w województwie warmińsko mazurskim wydano obywatelom: KrajLiczbaBranża Korei Północnej228budownictwo Chin167 handel hurtowy i detaliczny/usługi gastronomiczne Ukrainy55rolnictwo/przetwórstwo przemysłowe Rosji33transport i gospodarka magazynowa Liczba wydanych zezwoleń w regionie łącznie – rok 2010 -598 (rok 2009-287) Polska : rok 2009- 29 392 rok 2010 -37 121 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

12 Zatrudnienie Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Mołdawian i Gruzinów w Regionie Warmii I Mazur Liczba oświadczeń, dotyczących sezonowego zatrudnienia cudzoziemców, zgłoszonych przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy RokLiczba 2007143 2008474 2009339 2010305 I kwartał 201191 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

13 Tezy do dyskusji 1.Jak otwarcie niemieckiego i austriackiego rynku pracy może wpłynąć na działania Agencji Zatrudnienia? 2.Które z rodzajów działalności, prowadzonej przez Agencje wykazują tendencję wzrostową? 3.Jaki charakter mają relacje pomiędzy Powiatowymi Urzędami Pracy a Agencjami Zatrudnienia, między innymi w obszarze pracy tymczasowej – czy konkurują ze sobą czy współpracują na rynku pracy?

14 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 olwu@up.gov.pl www.up.gov.pl


Pobierz ppt "Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim Mgr inż. Zdzisław Szczepkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google