Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami w ramach działań publicznych służb zatrudnienia Ewa Bodzińska-Guzik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami w ramach działań publicznych służb zatrudnienia Ewa Bodzińska-Guzik."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami w ramach działań publicznych służb zatrudnienia
Ewa Bodzińska-Guzik

2 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami
Warunki konieczne do realizacji współpracy wynikające z obowiązujących aktów prawnych i umiejętności doradcy w tym zakresie. Proponowane formy i zakres współpracy m.in.: udzielanie informacji, doradztwo oraz metody i narzędzia przydatne doradcy zawodowemu w realizacji tej usługi. Inicjatywy, działania, projekty realizowane w obszarze współpracy z pracodawcami.

3 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Warunki konieczne
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 99, poz z późn. zm.). Standardy usług rynku pracy: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 315) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz.U. Nr 47, poz. 314).

4 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Warunki konieczne
Wybrane umiejętności doradcy ─ Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu doradca zawodowy Ustala profil pracodawcy: zakres działalności, specyfika produkcji lub usług, warunki pracy, zależności wewnętrzne, stan zatrudnienia, katalog zawodów. Prezentuje pracodawcy modelowe sylwetki pracowników oraz wprowadza niezbędne korekty w zależności od potrzeb i oczekiwań ze strony pracodawcy. Konfrontuje kwalifikacje osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Określa, z udziałem pracodawcy, zakres i formy pomocy w obszarze poradnictwa zawodowego dla zwalnianych pracowników w ramach tzw. zwolnień monitorowanych. źródło Phare 2005

5 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Proponowane formy i zakres współpracy
Informacja Udzielanie informacji pracodawcom na temat świadczonych usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej, usługi EURES, organizowania szkoleń oraz instrumentów rynku pracy.

6 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Proponowane formy i zakres współpracy
Doradztwo Warsztaty ─ propozycje tematów: planowanie zatrudnienia, analiza i opis stanowiska pracy, proces rekrutacji i selekcji pracowników, planowanie ścieżek kariery, procesy kadrowe związane z restrukturyzacją zatrudnienia, psychologiczne i społeczne skutki bezrobocia, dobre praktyki w zakresie partnerstwa na rzecz zatrudnienia.

7 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Proponowane formy i zakres współpracy
Doradztwo jako realizacja usługi w zakresie doboru kandydatów do pracy polegającej na: przygotowaniu propozycji prowadzenia rekrutacji dla pracodawcy, przeprowadzeniu rozmów i badań testowych z potencjalnymi kandydatami w celu określenia ich predyspozycji i kwalifikacji do objęcia proponowanego przez pracodawcę stanowiska, sporządzeniu charakterystyki kandydata.

8 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Proponowane formy i zakres współpracy
Wsparcie: w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, prowadzenie spotkań informacyjnych wraz z innymi pracownikami urzędu na temat pomocy przysługującej zwalnianym pracownikom, pomoc w przygotowaniu indywidualnych ścieżek rozwoju dla zwalnianych pracowników w ramach doradztwa indywidualnego, prowadzenie warsztatów aktywizacyjnych.

9 Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami Inicjatywy, działania, projekty
Projekt Program wspierania przedsiębiorczości sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Program Kolega doradca dla związkowców. Tworzenie zespołów szybkiego reagowania. Doradztwo karierowe w organizacji. Zakładanie firmy i zatrudnianie pracowników.


Pobierz ppt "Współpraca doradcy zawodowego z pracodawcami w ramach działań publicznych służb zatrudnienia Ewa Bodzińska-Guzik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google