Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy w Powiecie Cieszyńskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy w Powiecie Cieszyńskim"— Zapis prezentacji:

1 Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy w Powiecie Cieszyńskim
Powiatowy Urząd Pracy Ul Kochanowskiego 8 Cieszyn Tel. (33) Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy w Powiecie Cieszyńskim Čadca 27 marca 2007 Seminarium zorganizowane dzięki realizacji projektu „Praca po sąsiedzku” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika Słowacka

2 Definicja osoby długotrwale bezrobotnej jest zawarta w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz. 1001z późniejszymi zmianami zgodnie z tą definicją : Bezrobotnym długotrwale jest osoba pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego Osoby długotrwale bezrobotne zostały wymienione również w art.. 49 ustawy jako „osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Z uwagi na fakt, iż są to osoby znajdujące się w grupie szczególnego ryzyka długotrwale bezrobotni mogą w korzystać ze wszystkich instrumentów i usług rynku pracy oferowanych przez urząd

3 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Cieszynie
wg czasu pozostawania bez pracy

4 Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Cieszynie
będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

5 Programy dla długotrwale bezrobotnych realizowane w PUP w Cieszynie
PUP, w ramach poradnictwa zawodowego, szczególnym działaniem obejmuje osoby bardzo długotrwale bezrobotne. W ramach Programu Wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, realizowanego od 2005 roku, odbywają się spotkania z doradcą zawodowym, zajęcia warsztatowe z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztaty rozpoznawania swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych, poznawania zasad skutecznego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i redagowania dokumentów aplikacyjnych. Ponadto przedstawiono metody radzenia sobie ze stresem wynikającym z braku zatrudnienia. Elementem programu jest aktywne pośrednictwo pracy.

6 Programy dla długotrwale bezrobotnych realizowane w PUP w Cieszynie
Powiatowy Urząd pracy w Cieszynie od stycznia 2007 przeprowadza ankiety wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych. Ankieta jest przeprowadzana wśród osób które od dłuższego czasu nie otrzymały od nas oferty pracy. Ankieta ma umożliwić zweryfikowanie i uaktualnienie danych będących w posiadaniu urzędu, głównie chodzi o uaktualnienie kwalifikacji zarejestrowanych osób. Ponadto celem ankiety jest poznanie przez urząd oczekiwań osób bezrobotnych, abyśmy jak najefektywniej mogli realizować formy wsparcia pozostające w naszej dyspozycji.

7 Działanie 1.3 SPO RZL Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje projekt „Cel – Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w którym mogą brać udział osoby długotrwale bezrobotne. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2006r. I potrwa do 31 grudnia 2007r. a jego wartość to ,80 zł. W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: Szkolenia zawodowe dla 165 osób Doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 60 osób Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 15 osób Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla wszystkich uczestników projektu W programie udział weźmie w sumie 240 osób.

8 Działanie 1.5 SPO RZL „Akademia Ekonomii Społecznej” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5. Projekt będzie realizowany na terenie powiatu cieszyńskiego do 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007r. „Akademia Ekonomii Społecznej” powstałą w celu ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego zarówno przez podnoszenie kwalifikacji osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji jak i w celu podniesienia umiejętności osób zajmujących się pracą z tymi osobami. pracowników instytucji pomocy społecznej. W czasie realizacji projektu powstawać będzie publikacja dotycząca wypracowywanych na bieżąco metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie, mamy nadzieję że realizacja „Akademii Ekonomii Społecznej” pozwoli na wypracowanie nowatorskich mechanizmów współpracy z tymi osobami i stanowić będzie dobrą praktykę.

9 Dziękuję za uwagę Ewelina Dobrowolska PUP w Cieszynie


Pobierz ppt "Osoby długotrwale bezrobotne na rynku pracy w Powiecie Cieszyńskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google