Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EURES – mobilność – młodość. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EURES – mobilność – młodość. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia)"— Zapis prezentacji:

1 EURES – mobilność – młodość

2 EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinie i Szwajcarii. EURES zmierza do ułatwienia mobilności na europejskim rynku pracy, proponując usługi na rzecz poszukujących pracy, pracowników i pracodawców, a także wszystkich innych obywateli pragnących skorzystać ze swobodnego przepływu osób na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3 jedna z podstawowych usług rynku pracy realizowana przez publiczne służby zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców obejmuje pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku pracy państw EOG EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia

4 EURES umożliwia dostęp do informacji nt.: sytuacji na rynkach pracy, ofert pracy, pomocy dla pracodawców z Polski przy prowadzeniu rekrutacji pracowników z państw EOG, warunków życia, możliwości kształcenia, przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, systemów podatkowych, uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia

5 Doradcy EURES i Asystenci EURES z wojewódzkich urzędów pracy Doradcy EURES i Asystenci EURES z wojewódzkich urzędów pracy Pośrednicy pracy z powiatowych urzędów pracy Pośrednicy pracy z powiatowych urzędów pracy Usługi EURES świadczą EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia

6 EURES to również Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu który dostarcza użytecznych informacji i porad z zakresu zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy oraz świadczy usługi pośrednictwa pracy, umożliwiając pracownikom znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom – rekrutację pracowników w krajach EOG. Użytkownicy portalu mogą skorzystać z: bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą. Portal jest dostępny w dwudziestu językach urzędowych Unii Europejskiej Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

7

8 Europejski Portal Mobilności Zawodowej dla poszukujących pracy

9 Baza ofert pracy na portalu EURES Baza ofert pracy dostępna jest we wszystkich językach UE W wyszukiwarce znajdują się oferty pracy urzędów pracy z EOG Oferty dotyczą różnych zawodów oraz obejmują propozycje pracy stałej i sezonowej Oferty zawierają informacje odnośnie sposobu złożenia CV oraz osoby, z którą należy się skontaktować Pracodawcy zamierzający zamieścić ofertę w portalu EURES powinni skontaktować się z lokalnym urzędem pracy lub z najbliższym Doradcą EURES Baza ofert pracy jest aktualizowana codziennie

10 Baza ofert pracy na portalu EURES

11 Mój EURES – baza CV on – line Jak się zarejestrować i o czym należy pamiętać? rejestracja poprzez wypełnienie formularza on-line na portalu www.eures.europa.eu i uzyskanie tzw. loginoraz hasła dostępu możliwość modyfikacji danych w CV przez użytkownika regularne odwiedzanie konta przez użytkownika warunkiem dostępności jego CV dla pracodawców Funkcja Mój EURES pozwala na dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb użytkownika

12 Mój EURES – baza CV on – line

13 Mój EURES

14 Po zalogowaniu się na portalu i utworzeniu konta Mój EURES osoby zainteresowane podjęciem pracy zagranicą mogą: Po zalogowaniu się na portalu i utworzeniu konta Mój EURES osoby zainteresowane podjęciem pracy zagranicą mogą: Stworzyć CV w różnych językach i w różnych formatach (doc, pdf, Europass CV) Stworzyć i zachować na przyszłość różnorodne profile wyszukiwania Otrzymywać na adres email oferty pracy znajdujące się na portalu EURES według wcześniej dobranego klucza Odpowiadać na zapytania pracodawców Uzyskać: dostęp do wybranych ofert pracy (zgodnie z zaznaczonymi branżami) oraz informacje od pracodawców; Otrzymywać ww informacje na adres e-mail Mój EURES – baza CV on – line

15 Baza informacji o życiu i pracy w krajach EOG

16

17 Informacje na temat rynku pracy: w podziale na regiony i sektory zawierają opis sytuacji na krajowym i regionalnych rynkach pracy dostarczają informacji nt. niedoborów i nadwyżek siły roboczej w krajach EOG informacje przygotowane i regularnie aktualizowane raz w roku przez kraje członkowskie EOG informacje dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz w języku ojczystym kraju, którego opis dotyczy Baza informacji o życiu i pracy w krajach EOG

18 Jakiego rodzaju informacje znajdują się w zakładce Warunki życia i pracy? Wyjazd do innego kraju Warunki pracy Warunki życia Zabezpieczenie społeczne Przeprowadzka do innego kraju Przepisy prawne Baza informacji o życiu i pracy w krajach EOG

19 Informacje nt. swobodnego przepływu pracowników: informacje na temat przepisów przejściowych dotyczących swobodnego przepływu pracowników pomiędzy nowymi Państwami Członkowskimi UE informacje dotyczące stosowania uzgodnień przejściowych w różnych Państwach Członkowskich UE Baza informacji o życiu i pracy w krajach EOG

20

21 Baza informacji - NAUKA prowadzona przez PLOTEUS - portal o możliwościach nauki w UE (stworzony przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej) zawiera adresy stron internetowych instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym, bazy danych kursów szkoleniowych, szkół, itp. wyszukiwarka dotycząca możliwości kształcenia w Europie zawiera informacje nt. możliwości edukacyjnych i szkoleniowych w Europie

22 Baza informacji - NAUKA

23 PLOTEUS - portal o możliwościach kształcenia w Europie www.europa.eu.int/ploteus

24 Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu

25 Przekazywanie informacji dla absolwentów dotyczące staży / praktyk i możliwości podjęcia pracy za granicą, znajdujące się na portalu EURES www.eures.europa.eu oraz kierowanie na inne portale edukacyjne np.: www.ploteus.pl ; www.europa.eu/youth Udostępnianie ofert pracy od pracodawców z krajów EOG (w tym sezonowych np.: www.seasonalwork.dk) na portalu www.eures.europa.eu oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy Pomoc w sporządzeniu profilu osobistego w ramach tzw. Mój EURES Kalendarz wydarzeń EURES w Europie, w tym: Targi Pracy, Dni Kariery itp. Informowanie na temat programów wspierających współpracę europejską w zakresie edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych np.: SOKTARES, Leonardo Da Vinci, ERASMUS Informowanie nt. warunków życia i pracy w krajach EOG Usługi EURES skierowane do sektora absolwentów

26

27

28 Polska strona EURES www.eures.praca.gov.pl Osoby zainteresowane znajdą tu min.: Informacje nt. warunków życia i pracy w krajach EOG w języku polskim, Zagraniczne oferty pracy dostępne w poszczególnych regionach Polski, Informacje na temat publikacji i materiałów dot. mobilności zawodowej w UE, Linki do portali mobilności, Archiwum zrealizowanych działań EURES, Bieżące informacje nt. realizowanych projektów na stronie głównej, Dane dot. warunków pracy w Polsce, Dane do doradców EURES działających w Polsce.

29 Polska strona EURES www.eures.praca.gov.pl

30 STRONY INTERNETOWE DOTYCZĄCE PRACY I NAUKI ZA GRANICĄ

31 Europejski Portal Młodzieżowy http://europa.eu/youth

32 Duński portal EURES nt. Prac Sezonowych www.seasonalwork.dk

33 Eurodesk - europejski program informacyjny dla młodzieży www.eurodesk.pl

34 EUROPASS www.europass.cedefop.europa.eu

35 AIESEC www.aiesec.pl

36 Euroguidance – europejski system poradnictwa zawodowego www.euroguidance.net

37 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

38 www.edu.info.pl http://www.eracareers-poland.gov.pl www.studentserwis.eu www.abcpraca.pl www.absolwent.net www.planner.pl http://praca.korba.pl http://www.studentnews.pl http://www.euroinfo.pl www.jobuniverse.pl http://www.biura-karier.net Przykładowe strony internetowe dotyczące pracy i nauki za granicą

39 Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług EURES mogą zgłaszać się do: Doradcy EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, adres ul. Kościuszki 30, Katowice Pośredników Pracy EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy Kontakt

40 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe: Imię i Nazwisko: Ilona Siwecka E-mail: siwecka@pupzabrze.pl Telefon: 32/ 277 90 29


Pobierz ppt "EURES – mobilność – młodość. EURopean Employment Services Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (EURopean Employment Services - Europejskie Służby Zatrudnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google