Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

2 Działania: 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 2.2. Gospodarka odpadami 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Działania: 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 2.2. Gospodarka odpadami 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

3 53 Projekty: 17 Projektów -gospodarka wodno-ściekowa -31 Projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 1 Projekt -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 Projekty -bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 104,5 mln PLN Wykorzystanie środków 21,84 % (na podstawie podpisanych umów) 53 Projekty: 17 Projektów -gospodarka wodno-ściekowa -31 Projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 1 Projekt -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 Projekty -bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 104,5 mln PLN Wykorzystanie środków 21,84 % (na podstawie podpisanych umów) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 30 czerwca 2010) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 30 czerwca 2010)

4 PODSUMOWANIE Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 30 czerwca 2010) PODSUMOWANIE Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 30 czerwca 2010)

5 8 projektów kluczowych o dofinansowaniu ok. 54,5 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 3,4 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 8,8 mln PLN. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. „ Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” – dotacja 4 mln PLN. 8 projektów kluczowych o dofinansowaniu ok. 54,5 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 3,4 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 8,8 mln PLN. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. „ Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” – dotacja 4 mln PLN. UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe)

6 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – dwa projekty na łączną kwotę dotacji 4,2 mln PLN. Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka-Stary Brześć” – dotacja 1 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” – dotacja 1,5 mln PLN. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” – dotacja 31,6 PLN Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – dwa projekty na łączną kwotę dotacji 4,2 mln PLN. Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka-Stary Brześć” – dotacja 1 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” – dotacja 1,5 mln PLN. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” – dotacja 31,6 PLN UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe c.d.) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe c.d.)

7 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina w mieście Radziejów” – Gmina Miasto Radziejów „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami” – Gmina Drzycim „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” – Gmina Więcbork „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina w mieście Radziejów” – Gmina Miasto Radziejów „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami” – Gmina Drzycim „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” – Gmina Więcbork PROJEKTY ZREALIZOWANE Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

8 Przedstawione dane przygotowane zostały w oparciu o raporty z programu Discoverer Oracle wykonane w dniu 30.06.2010 r. Wartość docelowa – określona w RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz w Załączniku III „Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 77/1321/09 Zarządu WK-P z dnia 20 października 2009r.” Wartość zakontraktowana – określona na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie Realizacja – określona na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność Przedstawione dane przygotowane zostały w oparciu o raporty z programu Discoverer Oracle wykonane w dniu 30.06.2010 r. Wartość docelowa – określona w RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz w Załączniku III „Zestawienie wskaźników monitorowania dla RPO WK-P na lata 2007-2013" do Uszczegółowienia RPO WK-P na lata 2007-2013 przyjętego uchwałą Nr 77/1321/09 Zarządu WK-P z dnia 20 października 2009r.” Wartość zakontraktowana – określona na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie Realizacja – określona na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność WSKAŹNIKI Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

9

10 Dla wskaźników rezultatu wartość docelowa zostanie oszacowana

11 Konkursy ogłoszone w 2010 roku: konkurs w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza z dnia 31 marca 2010 roku – alokacja 27 425 305,00 PLN – w czerwcu zakończono nabór wniosków konkurs w ramach działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku z dnia 31 marca 2010 roku – alokacja 51 075 127,00 PLN – w czerwcu zakończono nabór wniosków konkurs w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej z dnia 26 lutego 2010 roku – alokacja 54 077 133,88 PLN – w ramach naboru złożonych zostało 24 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 109 375 171,34 PLN (202,26% przeznaczonej alokacji) – trwa ocena formalna konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami z dnia 28 stycznia 2010 roku – alokacja 57 748 600,00 PLN – w ramach naboru złożonych zostało 17 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 83 350 333,22 PLN (144,33% przeznaczonej alokacji) – trwa ocena formalna Ponadto w roku 2010 planuje się ogłoszenie dwóch konkursów w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (lipiec) oraz Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych (październik) Konkursy ogłoszone w 2010 roku: konkurs w ramach działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza z dnia 31 marca 2010 roku – alokacja 27 425 305,00 PLN – w czerwcu zakończono nabór wniosków konkurs w ramach działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku z dnia 31 marca 2010 roku – alokacja 51 075 127,00 PLN – w czerwcu zakończono nabór wniosków konkurs w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej z dnia 26 lutego 2010 roku – alokacja 54 077 133,88 PLN – w ramach naboru złożonych zostało 24 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 109 375 171,34 PLN (202,26% przeznaczonej alokacji) – trwa ocena formalna konkurs w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami z dnia 28 stycznia 2010 roku – alokacja 57 748 600,00 PLN – w ramach naboru złożonych zostało 17 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 83 350 333,22 PLN (144,33% przeznaczonej alokacji) – trwa ocena formalna Ponadto w roku 2010 planuje się ogłoszenie dwóch konkursów w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (lipiec) oraz Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych (październik) OGŁOSZONE KONKURSY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

12 www.mojregion.eu rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google