Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz PUM, Read-Gene SA Polska Platforma Technologiczna Medycyny Innowacyjnej (PPT Med. Inn.) J. Lubiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz PUM, Read-Gene SA Polska Platforma Technologiczna Medycyny Innowacyjnej (PPT Med. Inn.) J. Lubiński."— Zapis prezentacji:

1 INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz PUM, Read-Gene SA Polska Platforma Technologiczna Medycyny Innowacyjnej (PPT Med. Inn.) J. Lubiński

2 PPT Med. Inn. Niski poziom innowacyjności utrudnia nam globalne konkurowanie w sektorach o wysokiej wartości dodanej. W przyszłości dynamika polskiego eksportu może się zmniejszyć, o ile polski przemysł nie wypracuje nowych przewag konkurencyjnych. Wiedza może stanowić główne źródło naszej konkurencyjności, o ile uda się stworzyć sprzyjające warunki rozwoju i synergii systemów innowacji i edukacji. Nakłady na badania i rozwój w Polsce są ponad trzykrotnie niższe niż średnia europejska. Raport Polska 2030 – wyzwania rozwojowe

3 PPT Med. Inn. Przemysł nowoczesny na skalę europejską inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat ok. 3 mld PLN Poprawia innowacyjność gospodarki – przyczynia się do rozwoju nauki nakłady na R&D stanowią 8,2% nakładów na R&D w całej gospodarce Poprawia bilans handlu zagranicznego wzrost eksportu 2001r ok. 620 mln PLN, 2008 – ponad 3,5 mld PLN Zapewnia bezpieczeństwo kraju ok. 60% ilości leków na rynku polskim pochodzi z fabryk krajowych Stwarza miejsca pracy ponad 24 tys. pracowników kadra wysoko wykwalifikowanej Zasila Skarb Państwa przez odprowadzanie podatków CIT + VAT ok. 1,9 mld PLN w 2009 Krajowy przemysł gwarantuje bezpieczeństwo społeczeństwu i przyczynia się do rozwoju gospodarki Polski Źródło danych: Raport Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową Znaczenie sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki Czerwiec 2009 – maj 2010

4 PPT Med. Inn. Najniższe w krajach OECD wydatki na ochronę zdrowiajako % GDP Polska: 7,0%.; Francja 11,2%, Niemcy 10,5%, Włochy 9,1% Słowacja 7,8% Polska ze środków publicznych przeznacza na leki 95 USD / na jednego mieszkańca średnia w krajach OECD 278 USD / na jednego mieszkańca Najniższe w Europie ceny leków refundowanych Jeden z najwyższych w Europie udział współpłacenia pacjenta za leki prawie 30% (Francja 1%, Niemcy 7,1%, Słowacja 13,4%, Węgry 19,9%) Tylko 37,5% całkowitych wydatków na leki stanowią wydatki publiczne średnia w krajach OECD 60,24% System ochrony zdrowia w Polsce

5 PPT Med. Inn. kształtującą się 55% poniżej średniej. Jest to wynikiem dużego udziału leków generycznych oraz niskiego poziomu dostępności leków innowacyjnych. Średnia cena leków generycznych i innowacyjnych, EURO, wyrażona w cenach producenta netto. Źr ó dło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO. Rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 11 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved. Polska ma jedną z najniższych średnich cen leków w Europie

6 PPT Med. Inn. Rynek ten jest blisko 2,5 krotnie mniejszy niż rynek porównywalnej liczbą mieszkańców Hiszpanii. Źr ó dło: IMS MIDAS, Rynek apteczny, ceny producenta netto MLD EURO; 2010, leki (ATC1: A-V), 5 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved. Polska zajmuje szóstą pozycję w Europie pod względem wielkości rynku aptecznego

7 PPT Med. Inn. Ceny leków generycznych w Polsce również są jednymi z niższych w UE i są niższe o 40% od średniej Źr ó dło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO, rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 13 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved.

8 PPT Med. Inn. Na tle innych krajów europejskich Polska ma największy bo 65% udział wartościowy leków generycznych, istotnie przewyższając pod tym kontem inne kraje europejskie. *N/A – W niekt ó rych krajach IMS Health nie analizuje produkt ó w w podziale na oryginalne i generyczne. Źr ó dło: IMS MIDAS, ceny producenta netto EURO, rynek apteczny, leki (ATC1: A-V), 2010 7 © 2011 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved. Polska na tle krajów Europejskich

9 PPT Med. Inn. Source: OECD Health Data 2010 - Version: June 2010. Wydatki na leki per capita [Euro] vs. PKB per capita

10 PPT Med. Inn. Source: OECD Health Data 2010 - Version: June 2010. Note: The line shows the average relationship between GDP and total health expenditure for those Member States considered. Wydatki na ochronę zdrowia per capita vs. PKB per capita, 2008

11 PPT Med. Inn. Sources: Adapted from EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures - 2010 Edition (NB: Europe includes Norway and Switzerland); Wydatki na R&D w przemyśle farmaceutycznym w Europie, USA i Japonii per capita

12 PPT Med. Inn. Source: EFPIA, The Pharmaceutical Industry in Figures- 2010 Edition. Wydatki na R&D w przemyśle farmaceutycznym jako udział w sprzedaży leków w krajach Unii Europejskiej,1985 – 2009.

13 PPT Med. Inn. Źr ó dło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, 2002-2010, GUS. Handel zagraniczny farmaceutykami w latach 2001-2009 (ceny bieżące, miliardy PLN)

14 PPT Med. Inn. Źr ó dło: TNS OBOP Badania na reprezentatywnej grupie Polak ó w z 10.09.2007 Oczekiwania społeczne – Polacy wskazują medycynę i nowe leki jako najważniejszy obszar badań

15 PPT Med. Inn. Oczekiwania społeczne - Polacy chcą by polskie firmy poszukiwały nowych terapii Źr ó dło: TNS OBOP Badania na reprezentatywnej grupie Polak ó w z 10.09.2007

16 PPT Med. Inn. Oczekiwania społeczne - Polacy uważają że polski rząd powinien wspierać badania nad nowymi lekami Źr ó dło: TNS OBOP Badania na reprezentatywnej grupie Polak ó w z 10.09.2007

17 PPT Med. Inn. Europa - Innovative Medicine Initiative wytycza przyszłą europejską politykę wsparcia badań naukowych oraz finansuje wiele z nich

18 PPT Med. Inn. Świat - Nakłady na Badania i Rozwój brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych Australia 10 letni program Backing Australias Ability przewiduje wsparcie A$8.3 mld do roku 2011.

19 PPT Med. Inn. źr ó dło: Raport rządowy Strategia Polska 2030 na podstawie Eurostat, OECD Polska na tle innych krajów

20 PPT Med. Inn. Struktura rynku europejskiego – silne koncerny narodowe w większości gospodarek europejskich Polskie firmy farmaceutyczne stoją dzisiaj przed decyzjami: Czy konsolidować, czy być konsolidowanym? W jakim stopniu angażować się w inwestycje w R&D?... a Rząd Polski przed dylematem – w jaki sposób rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy ? Europejski rynek farmaceutyczny jest silnie konkurencyjny W dużych gospodarkach europejskich (Wielka Brytania, Francja, Włochy, Skandynawia, Szwajcaria, Izrael) wykształciły się narodowe koncerny farmaceutyczne, które odgrywają kluczowe role na swoich rynkach macierzystych, a obok firm amerykańskich są aktywnymi graczami na rynku globalnym Na polskim rynku wiodącą pozycję mają zagraniczne koncerny (GSK, Sanofi-Aventis, Novartis, Sandoz, Roche) Jeżeli w Polsce nie wykształci się narodowy koncern farmaceutyczny, prowadzący działalność w obszarze leków generycznych, leków OTC, a przede wszystkim pracujący nad lekami innowacyjnymi, to w Polsce nie będzie firmy, która stanowiłaby lokomotywę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Umacnianie pozycji polskich firm jest możliwe wyłącznie poprzez zachęty do inwestowania w obszarze R&D i wzmacnianie wizerunku za granicą

21 PPT Med. Inn. Polskie firmy prowadzące innowacyjne projekty medyczne

22 PPT Med. Inn. Czy firmy krajowe? WSPÓLNIE! Kto w Polsce jest w stanie zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? Czy międzynarodowe koncerny?

23 PPT Med. Inn. Polskie i zagraniczne firmy prowadzące innowacyjne projekty medyczne w kraju

24 PPT Med. Inn. Proces badawczo-rozwojowy nowego leku oryginalnego jest bardzo długi i kapitałochłonny Proces R&D nowego leku oryginalnego BADANIA PODSTAWOWE 3-6 LAT6-7 LAT1-2 LATA BADANIA PRZESIEWOWE BADANIA KLINICZNEREJESTRACJA BADANIA PRZEDKLINICZNE 1 MLD USD 0 NAKŁADY INWESTYCYJNE 5 000 – 10 000 ZWIĄZKÓW 250 ZWIĄZKÓW 5 ZWIĄZKÓW LICZBA OCHOTNIKÓW FAZA IFAZA IIFAZA III 20-100100-5001 000 – 5 000 SKUMULOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE 1 NOWY LEK WPROWADZONY NA RYNEK

25 PPT Med. Inn. CZYNNIKI SUKCESU: - Integralność firmy: produkcja + marketing + R&D (w dużych firmach) - Przedsiębiorczość małych firm - Wysoki poziom prac badawczych na polskich uniwersytetach - Rozwój międzynarodowy – rynki zbytu - Zaangażowanie dużych podmiotów ( krajowych i zagranicznych w R&D oraz wzrost aplikacyjności) ZAGROŻENIA: - Brak stabilności przychodów - Brak wsparcia Państwa w rozwój międzynarodowy - Brak systemów zwiększających skłonność dużych podmiotów do inwestowania w innowacje Do osiągnięcia sukcesu innowacji w Polsce konieczna jest współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów

26 PPT Med. Inn. PPT Med. Inn. prosi o współpracę Ministerstwo Zdrowia Komisja do oceny możliwości współpracy Przedstawiciele: PPT Med. Inn. + Rada Naukowa MZ


Pobierz ppt "INNOWACYJNOŚĆ W POLSKIEJ MEDYCYNIE I FARMACJI – komentarz PUM, Read-Gene SA Polska Platforma Technologiczna Medycyny Innowacyjnej (PPT Med. Inn.) J. Lubiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google