Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka branży By Tomasz Kospin, Piotr Krogulski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka branży By Tomasz Kospin, Piotr Krogulski"— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka branży By Tomasz Kospin, Piotr Krogulski
Przetwórstwo rybne Charakterystyka branży By Tomasz Kospin, Piotr Krogulski

2 Wstęp Charakterystyka rynku Produkcja przetworów Producenci
Branża a UE Kondycja finansowa branży Handel zagraniczny Perspektywy rozwoju

3 Charakterystyka rynku
Wartość rynku w cenach konsumenta szacuje się na około 3,3 mld zł. W 2002 spożycie przetworów rybnych wyniosło 5,7 kg na jednego mieszkańca. W 2002 krajowe ceny przetworów rybnych wzrosły aż o 13,1% przy inflacjii 1,9 % Produkty rybne sprzedaje się w 147,5 tys. punktach, z czego 1570 to specjalistyczne sklepy rybne

4 Struktura rynku w 2002

5 Produkcja przetworów rybnych
W 2002 połowy polskich rybaków to 247 tys ton

6 Tendencje w produkcji Połowy naszych rybaków nie zaspokajają potrzeb krajowego przetwórstwa, który przerabia rocznie ponad 400 tys. ton ryb. Udział w globalnej produkcji przemysłu spożywczego wyniósł w 2002 roku około 2-proc. Od 2002 r. obserwujemy spadek produkcji. Wielkość i zasobność firmy decyduje w znacznej mierze o profilu produkcji. Sprzedaż przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 49 pracowników) wyniosła blisko 1,39 mld zł, a całej branży rybnej 1,85mldzł.

7 Producenci W Polsce jest ok. 350 zakładów
Tylko 150 z nich spełnia normy sanitarno-weterynaryjne. Tylko 50 zakładów spełnia normy unijne. Wąska specjalizacja producentów. Koncentracja zakładów na północy kraju oraz na Śląsku.

8 Główni producenci

9 Przetwórstwo rybne a UE
Dostęp do naszej 200-milowej strefy przybrzeżnej. W latach Unia Europejska przeznaczy 180 mln euro. W unijnym przetwórstwie spożywczym obowiązują sanitarno-higieniczne standardy produkcji oparte na systemie HACCP.

10 Połów ryb

11 Kondycja finansowa branży

12 Analiza przyczyn Gwałtowny spadek popytu. Zaostrzenie się konkurencji.
Wzrost kosztów działalności. Zwiększenie wydatków na promocję i reklamę. Stopniowe obniżanie marży.

13 Zatrudnienie Obecnie w tym sektorze pracuje 8,4 tys. osób, co stanowi 3% zatrudnionych w przemyśle spożywczym. Przeciętne wynagrodzenie brutto na 2002 to 1507 zł

14 Handel zagraniczny

15 Handel zagraniczny Głównymi dostawcami ryb i przetworów rybnych na nasz rynek są: Norwegia (36 proc. importu), Rosja (13 proc), Chiny (11 proc.) oraz Islandia (8 proc). Największym odbiorcą polskich ryb i przetworów rybnych są Niemcy (28 proc. wartości eksportu), Wielka Brytania (24 proc), Francja (10 proc) oraz Dania (8 proc). W 2002 sprzedano za granicę 44,2 tys. ton ryb i ich przetworów o wartości ok. 124,5 mln USD.

16 Perspektywy rozwoju branży
Niskie, w porównaniu z innymi państwami Europy Zachodniej, spożycie ryb. Brak tradycji spożywania przetworów rybnych oraz utrwalone nawyki żywieniowe naszego społeczeństwa, które zdecydowanie preferuje mięso. Promocja diety rybnej - współdziałanie producentów przetworów rybnych, niezależnych stowarzyszeń oraz agend rządowych . Unia Europejska - nikły postęp w modernizacji zakładów.

17 Dziękujemy za uwagę ZAPRASZAMY NA KAWĘ….


Pobierz ppt "Charakterystyka branży By Tomasz Kospin, Piotr Krogulski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google