Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ funduszy UE na zróżnicowania wewnątrzregionalne w województwie pomorskim Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Europejska polityka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ funduszy UE na zróżnicowania wewnątrzregionalne w województwie pomorskim Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Europejska polityka."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ funduszy UE na zróżnicowania wewnątrzregionalne w województwie pomorskim Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych Warszawa, 17-18 lipca 2008 r.

2 Pomorskie po przystąpieniu do UE: wartość PKB na mieszkańca wzrosła do 50,4% średniej UE wydajność pracy wzrosła do 65,1% średniej UE stopa zatrudnienia wzrosła do 53,2% poziom eksportu wzrósł o 36% Dystans regionu do UE maleje…

3 … zwłaszcza w kontekście celów Strategii Lizbońskiej …lecz wciąż pozostaje wyraźny…

4 Województwo pomorskie w relacji do Polski 1999-2007 Wskaźnik Pomorskie (Polska = 100) Pierwszy dostępny 2004 Ostatni dostępny PKB per capita (1999, 2004, 2005) 101,397,598,2 Stopa bezrobocia (1999, 2004, 2007) 105,3112,695,6 Podmioty gospodarcze per capita (1999, 2004, 2007) 107,4108,5108,9 Nakłady inwestycyjne firm na pracującego (2002, 2004, 2006) 90,294,491,2

5 Województwo pomorskie poziom NUTS 3 wg podziału obowiązującego do 31.12.2007 r.

6 Wskaźnik Zróżnicowanie na poziomie NUTS 3 Pierwszy dostępny 2004 Ostatni dostępny PKB per capita (1999, 2004, 2005) 2,141,972,05 Stopa bezrobocia (1999, 2004, 2007) 4,722,825,41 Podmioty gospodarcze per capita (1999, 2004, 2007) 1,54 1,52 Nakłady inwestycyjne firm na pracującego (2002, 2004, 2006) 1,981,922,03 Województwo pomorskie zróżnicowania wewnętrzne

7 Publiczne wydatki rozwojowe w latach 2005-2007 łącznie blisko 10,5 mld zł ponad 9 100 przedsięwzięć duże dysproporcje wsparcia per capita Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego zróżnicowanie: 2,8

8 Wydatki wpisujące się w realizację Strategii Lizbońskiej to 54% zidentyfikowanych środków rozwojowych Źródło Wartość (w tys. zł) Udział % Środki publiczne zagraniczne (głównie UE) 4 863 41246,4% Środki publiczne krajowe Środki regionalne 629 1636,0% Środki centralne 3 474 86133,1% Środki własne gmin i powiatów 1 518 47714,5% Ogółem 10 485 913100,0% Źródła finansowania rozwoju

9 Udział Samorządu Województwa Wydatki związane z realizacją Strategii wartość (w tys. zł) % wydatków finansowy473 9724,5% decyzyjny1 505 14714,4% Udział samorządu województwa w finansowaniu rozwoju regionu

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

11 Sektorowe Programy Operacyjne + FS (z wyjątkiem Rolnego i Rybnego) Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

12 SPO Rolny i Rybny Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

13 Środki UE ogółem zróżnicowanie: 3,7 Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

14 1.Polityka spójności UE w województwie pomorskim: wpływa na ukierunkowanie znacznej części publicznych wydatków rozwojowych koncentruje się na biegunie rozwojowym (obszar metropolitalny) jest determinowana głównie przez administrację rządową nie stała się dotąd istotnym czynnikiem zwiększającym / redukującym zróżnicowania wewnątrzregionalne nie stała się dotąd istotnym czynnikiem dynamizacji rozwoju regionu oraz poprawy jego pozycji konkurencyjnej względem innych regionów ma ważne znaczenie dla poprawy jakości funkcjonowania administracji publicznej oraz skuteczności zarządzania środkami publicznymi najczęściej mocno kojarzy się z podnoszeniem jakości życia 2.Udział sektora prywatnego w finansowaniu rozwoju regionu jest wyraźny, choć trudny do oszacowania (środki UE nie są katalizatorem) Spostrzeżenia końcowe

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ funduszy UE na zróżnicowania wewnątrzregionalne w województwie pomorskim Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Europejska polityka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google