Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie Konferencja prasowa 8 listopada 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie Konferencja prasowa 8 listopada 2012."— Zapis prezentacji:

1 CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie Konferencja prasowa 8 listopada 2012

2 Komunikat dotyczący Planu Działania CARS 2020 Pierwszy element wdrożenia nowej polityki przemysłowej (Komunikat przyjęty 10 października) Plan bierze pod uwagę zalecenia grupy wysokiego szczebla Cars 21 (sprawozdanie końcowe przyjęte 6 czerwca) Reakcja na obecny kryzys gospodarczy

3 Przemysł motoryzacyjny ma strategiczne znaczenie dla europejskiej gospodarki 12 milionów miejsc pracy 180 zakładów i dostawców obecnych we wszystkich 27 państwach UE efekt mnożnikowy dla całej gospodarki inwestycje w badania i rozwój wynoszące prawie 30 mld EUR rocznie dodatni bilans handlowy w wysokości 90 mld EUR w 2011 k luczowy element nowej rewolucji przemysłowej

4 Obecny kryzys na europejskim rynku motoryzacyjnym Sytuacja makroekonomiczna głównym powodem spadku sprzedaży Spadek sprzedaży już 5 rok z rzędu; w 2012 r. nie sięgnęliśmy jeszcze najniższego poziomu Ponowny wzrost sprzedaży spodziewany w 2015 r. dzięki konieczności odnowienia floty pojazdów Ciągła presja na obniżanie kosztów skutkująca zamykaniem zakładów produkcyjnych Źródło: Global Insight

5 Cztery filary planu działania I.In w estycje w zaawansowane technologie i finansowanie innowacji II.Poprawa warunków na rynku wewnętrznym III. Większa konkurencyjność na rynkach światowych IV. Dostosowanie się do zmian strukturalnych

6 Inwestycje w zaawansowane technologie i finansowanie innowacji Cel: umocnienie przewagi technologicznej Narzędzia: europejska inicjatywa dotycząca pojazdów ekologicznych kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego finansowanie MŚP propozycje prawne mające za cel ograniczenie emisji CO2, zanieczyszczeń i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa na drogach norma europejska w zakresie doładowywania pojazdów elektrycznych

7 Poprawa warunków na rynku wewnętrznym Cel: zachowanie produkcji w Europie poprzez poprawę otoczenia biznesowego Narzędzia: inteligentne regulacje i testy konkurencyjności poprawa relacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami sektora (zwłaszcza w dystrybucji) koordynacja zachęt finansowych służących zwiększeniu sprzedaży pojazdów ekologicznych poprawa nadzoru rynkowego

8 Poprawa konkurencyjności na rynkach światowych Źródło: Global Insight

9 Większa konkurencyjność na światowych rynkach Cel : wsparcie internacjonalizacji sektora Narzędzia : zrównoważone umowy handlowe poprzedzone testami konkurencyjności (competitveness proofing) ocena skumulowanego wpływu umów handlowych na przemysł motoryzacyjny postęp w harmonizacji norm technicznych na szczeblu międzynarodowym

10 Dostosowanie się do zmian strukturalnych Cel : zagwarantowanie inwestycji w kapitał ludzki i właściwe przeprowadzenie obecnej restrukturyzacji Narzędzia : Europejska Rada ds. Umiejętności w Przemyśle Motoryzacyjnym wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na przeszkolenie pracowników i wyposażenie ich w nowe umiejętności określenie najlepszych praktyk i promowanie przewidującego podejścia do restrukturyzacji

11 Natychmiastowe działania w odpowiedzi na obecną sytuację ekonomiczną Obecna trudna sytuacja ekonomiczna, tj. kurczenie się rynku motoryzacyjnego i zapowiedzi zamykania zakładów, wymaga szybkiej inicjatywy. Przed końcem listopada Komisja zorganizuje spotkanie przedstawicieli państw członkowskich, przemysłu oraz związków zawodowych z celu szybkiego uruchomienia wsparcia dla branży oraz wypracowania skoordynowanego podejścia do restrukturyzacji.

12 Dalsze działania Proces CARS 2020 Kryzys powoduje trudności, ale też stwarza możliwości poprawy konkurencyjności branży. Komisja przedstawia plan działania. Państwa członkowskie i zainteresowane strony zachęca się do podjęcia działań uzupełniających. Skoordynowane działania na rzecz wsparcia przemysłu motoryzacyjnego będą miały wpływ na całą europejską gospodarkę.


Pobierz ppt "CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie Konferencja prasowa 8 listopada 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google