Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 08 czerwca 2011 r. Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 08 czerwca 2011 r. Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 08 czerwca 2011 r. mkrzysztoszek@prywatni.pl Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?

2 2 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS Ze struktury tworzenia wartości dodanej w polskiej gospodarce może wynikać, że już w 2010 r. zaczął inwestować przemysł i handel.

3 3 © 2011 PKPP Lewiatan Dynamika przychodów powróciła do wysokiego tempa. Ale rosną też kosztów - w przeciwieństwie do lat poprzednich – najsilniej ceny surowców i materiałów. Oddziałuje to negatywnie na decyzje inwestycyjne firm. Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan 17,8% 15,8 % 13,4 % 12,7% 4,5% 3,8% 13,5% 13,9% 1,0% -1,2% 6,6% 12,0% 11,6% 3,4 %

4 4 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan (18,2%) (16,2%) (efektywna stopa podatku dochodowego = podatek dochodowy / zysk brutto) (15,6%) (14,7%) (16,1%) (25,6%) (19,9%) (19,6%) Wynik finansowy netto wzrósł o ponad 20%. Mimo, że wynik na działalności finansowej był ujemny, to nie był to efekt rosnącego zadłużenia firm, bowiem koszty finansowe istotnie zmniejszyły się (o ok. 1 mld zł), ale jednocześnie przychody finansowe zmniejszyły się o 2,3 mld). Przedsiębiorstwa oddały fiskusowi 19,6% swoich zarobków (5,4 mld zł).

5 5 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan 32,7% 31% 24,7% 18,1% 20,3% 61,9% 28,8% 24,8% Straty netto zjadły prawie 25% zysków netto. Poziom strat netto ciągle jest wysoki, co oznacza, że część firm ma problem z wyjściem z kryzysu. Nie mogą myśleć o inwestowaniu – muszą myśleć o przetrwaniu.

6 6 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan Rentowność poprawia się. A to nie jest cecha okresu zwiększonych inwestycji.

7 7 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan Zdolność do regulowania zobowiązań jest ciągle bardzo wysoka. Przedsiębiorstwa zarabiają i kumulują gotówkę pod inwestycje, albo … pod złe czasy.

8 8 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan W niewielkim stopniu wzrósł odsetek firm, które osiągają dodatnie wyniki finansowe. To niespełna 200 przedsiębiorstw. Jednak ciągle ponad 22% firm ponosi straty i na pewno nie myśli o inwestycjach.

9 9 © 2011 PKPP Lewiatan

10 10 © 2011 PKPP Lewiatan Źródło: NBP, opracowanie PKPP Lewiatan W ciągu 4 pierwszych miesięcy 2011 r. firmy zwiększyły wartość zobowiązań wobec banków o 9,7 mld zł i jednocześnie zmniejszyły depozyty o 11,6 mld zł. Łącznie z systemu bankowego wyjęły ponad 21 mld zł swoich i pożyczonych pieniędzy. 229,2 mld zł 169,7 mld zł

11 11 © 2011 PKPP Lewiatan ZAPRZECIW dynamizująca się sprzedaż zakumulowane zyski środki własne – wysoka płynność gotówkowa wzrost zobowiązań kredytowych wobec banków i zmniejszenie stanu depozytów wzrost odsetka firm osiągających dodatni wynik finansowy wysoki poziom wykorzystania mocy wytwórczych rosnące gospodarki północnej Europy poprawiający się dostęp do zewnętrznego finansowania przemysł, handle i ochrona zdrowia już ruszyły z inwestycjami ………….. niestabilność sytuacji w finansach publicznych w Polsce niestabilność sytuacji (w finansach publicznych, ale także społecznej) w części krajów UE rosnąc koszty zewnętrznego finansowania brak jednoznacznych oznak utrwalania się wzrostu gospodarczego na świecie niestabilny kurs złotego do euro wysoka inflacja większość sektorów gospodarki nie ruszyła jeszcze z większymi inwestycjami ………… INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW – ZA I PRZECIW

12 12 © 2011 PKPP Lewiatan DZIĘKUJĘ.


Pobierz ppt "Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 08 czerwca 2011 r. Czy możliwy jest wzrost inwestycji przedsiębiorstw w 2011 r.?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google