Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu"— Zapis prezentacji:

1 Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu
22 luty 2012

2 W ostatnich 4 latach skumulowany wzrost PKB w Polsce był zdecydowanie najwyższy w UE

3 Silny wzrost inwestycji publicznych w czasie kryzysu

4 W Polsce udział inwestycji publicznych w PKB największy w całej UE
W Polsce udział inwestycji publicznych w PKB największy w całej UE. Zgodnie z prognozami KE, będzie on najwyższy również w 2012 i 2013 r.

5 Mimo bardzo dobrych wyników gospodarczych na tle innych krajów UE, Polska nie uniknęła pogorszenia sytuacji finansów publicznych

6 Ocena stanu finansów publicznych w Polsce często jednak rozmija się z rzeczywistością
MITY i FAKTY

7 W Polsce bardzo silnie wzrosło zadłużenie w czasie kryzysu
MIT: W Polsce bardzo silnie wzrosło zadłużenie w czasie kryzysu

8 FAKT: Przyrost długu w Polsce w czasie kryzysu należał do najmniejszych w UE

9 Dług Polski jest wyjątkowo wysoki
MIT: Dług Polski jest wyjątkowo wysoki

10 Poziom długu/PKB jest w Polsce wyraźnie niższy niż w UE, szczególnie po uwzględnieniu kosztów reformy emerytalnej

11 Aż 30% długu publicznego w Polsce wynika z kosztów reformy emerytalnej

12 MIT: Rząd interweniował na rynku walutowym i dzięki temu w 2010 r. „prześlizgnął” się pod progiem 55% zadłużenia do PKB.

13 FAKT: Zarówno w 2010 jak i 2011 państwowy dług publiczny pozostał wyraźnie poniżej II progu
Źródło: AMECO, MF

14 Rząd nie ogranicza wydatków, tylko podnosi podatki
MIT: Rząd nie ogranicza wydatków, tylko podnosi podatki

15 FAKT: REDUKCJA DEFICYTU O 1% PKB DZIĘKI OBNIŻENIU WYDATKÓW
Analiza wydatków wymaga wyróżnienia środków UE FAKT: REDUKCJA DEFICYTU O 1% PKB DZIĘKI OBNIŻENIU WYDATKÓW Wzrost wykorzystania środków UE o 2% PKB = ZAWSZE RÓWNE bez wpływu na deficyt +2% PKB +2% PKB Cięcie wydatków Dochody bez zmian Wydatki finansowane środkami z UE Dochody z UE -1% PKB

16 Analiza wydatków wymaga wyróżnienia środków UE
+2% PKB Brak wyróżnienia środków UE prowadzi do … +1% PKB Dochody Wydatki … błędnych wniosków: redukcja deficytu poprzez zwiększenie dochodów (podatków?) o 2% PKB, przy równoczesnym ZWIĘKSZENIU WYDATKÓW (???) o 1% PKB!

17 FAKT: Rekordowe ograniczenie wydatków w latach 2011- 2012
Stosowana przez KE miara oceny polityki wydatkowej

18 Bardzo silny spadek wydatków/PKB w latach 2011-2012 – do jednego z najniższych poziomów w historii

19 Oszczędności są osiągane niemal wyłącznie poprzez wzrost podatków
MIT: Oszczędności są osiągane niemal wyłącznie poprzez wzrost podatków

20 FAKT: Działania podatkowe to mniej niż 1/3 wszystkich efektów konsolidacji

21 W Polsce obciążenia podatkowe są bardzo wysokie
MIT: W Polsce obciążenia podatkowe są bardzo wysokie

22 Fakt: obciążenia podatkowe w Polsce są zdecydowanie niższe niż średnio w UE!!!

23 W Polsce tempo zmniejszania deficytu jest zbyt wolne
MIT: W Polsce tempo zmniejszania deficytu jest zbyt wolne

24 FAKT: W latach skala konsolidacji w Polsce największa w UE (z wyjątkiem niektórych krajów objętych programami pomocowymi)

25 Wyzwania

26 Eliminacja nadmiernego deficytu w 2012 r
Eliminacja nadmiernego deficytu w 2012 r.  jeden z najlepszych wyników w historii, ale to historia głębokiej nierównowagi finansów publicznych

27 Deficyt musi być obniżony nie do 3%, lecz 1% PKB (MTO - średniookresowy cel budżetowy): warunek stabilności finansowej i zabezpieczenia środków UE Saldo sektora w czasie ożywienia i spowolnienia gospodarczego MTO = -1% PKB W okresie spowolnienia Polska byłaby poddana procedurze nadmiernego deficytu  ryzyko utraty funduszy spójności

28 Silne efekty konsolidacji widoczne od 2011 r., ale …

29 … osiągnięcie MTO (w 2015 r.) wymaga dalszego obniżania deficytu

30 Dziękuję za uwagę

31 Dodatkowy slajd. Od 2011 r. wzrost dochodów/PKB, ale ich poziom w 2012 r. wciąż mniejszy niż przed kryzysem


Pobierz ppt "Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google