Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE"— Zapis prezentacji:

1 ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE
Sławomir Pyciński Kierownik Zespołu Badań i Analiz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006
Dziesiąta edycja Raportu Raport przygotowany przez PARP, stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ostatnia edycja Raportu zawiera m.in.: analizę trendów rozwojowych sektora MSP pogłębioną analizę przedsiębiorczości w układzie regionalnym, wyniki badań nad innowacyjnością, przeprowadzonych na zlecenie PARP.

3 PRZEDSIĘBIORSTWA ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON
This objective is carried out through: • The provision of grants to SME sector companies, institutions supporting the development of SMEs, training institutions and labour market institutions, • The rendering of advisory and expert services, • The facilitation of access to knowledge, economic information, studies and analyses to entrepreneurs, • The organisation of undertakings of an informative and promotional nature. PAED Programmes for Small and Medium-sized Enterprises. The Polish Agency for Enterprise Development participates in the implementation of a policy entitled "Government Policy Guidelines for Small and Medium-sized Enterprises in the years 2003–2006", Sectoral Operational Programmes: Improvement of Enterprise Competitiveness and Human Resources Development, as well as preaccession Phare programmes. Within the scope of the above-mentioned programs, the Agency conducts numerous SME-oriented activities; inter alia, it provides support both to the development of the business environment and directly to companies. Direct assistance provided to small and medium-sized companies takes the form of grants allocated to information and advisory services as well as to investment (e.g. purchases of machinery and equipment). Entrepreneurs may obtain grants, inter alia, with respect to activities associated with the following: • Company development, • Exports development, • Implementation of quality systems, • Introduction of new technologies and innovations, • Acquisition of financing, • Occupational safety and health. In addition, PAED conducts intermediary activities seeking to match economic partners. Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

4 Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

5 Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

6 Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

7 Udział MSP w przychodach branż w 2005 r. (%)
Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

8 Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

9 Dynamika nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości w latach (ceny stałe; rok poprzedni = 100 %) -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 sektor prywatny przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa duże Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

10 Obsługa nieruchomości i firm
Przemysł 37,7% Budownictwo 6,0% Handel i naprawy 22,8% Transport i łączność 7,0% Obsługa nieruchomości i firm 17,7% Inne usługi 8,8% Struktura nakładów inwestycyjnych MSP na nowe i używane środki trwałe łącznie w 2005 r. (w %) Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

11 Innowacyjność polskich MSP
Niska innowacyjność - udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną mierzony w latach 1998 i 2000 wyniósł kolejno 51,4% oraz 41,3% Prowadzą działalność innowacyjną głównie w zakresie modernizacji swego parku maszynowego W niewielkim stopniu prowadzą własne prace badawczo-rozwojowe Niski poziom współpracy z partnerami zewnętrznymi (jedynie 8,9% badanych MSP współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi, wyższymi uczelniami czy też centrami transferu technologii) Mała liczba patentów zgłaszanych przez polskie przedsiębiorstwa, choć w ostatnich latach rośnie (ok. 2 tys. rocznie wynalazków zgłaszanych rocznie do Urzędu Patentowego RP przez tzw. rezydentów) Duże zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce - m. in. wzrasta ona wraz z wielkością przedsiębiorstwa, zależy od branży w jakiej działa dane przedsiębiorstwo, struktury własności (duże firmy będące własnością zagraniczną mają stosunkowo wysoki poziom innowacyjności, natomiast małe krajowe są niedoinwestowanie i cechują się niewielkimi możliwościami technicznym Źródło: dane GUS w „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach ” , PARP, Warszawa 2007

12 KONTAKT: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Pańska 81/83 Warszawa Tel.:


Pobierz ppt "ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google