Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE Sławomir Pyciński Kierownik Zespołu Badań i Analiz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE Sławomir Pyciński Kierownik Zespołu Badań i Analiz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE Sławomir Pyciński Kierownik Zespołu Badań i Analiz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach Dziesiąta edycja Raportu Raport przygotowany przez PARP, stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ostatnia edycja Raportu zawiera m.in.: – analizę trendów rozwojowych sektora MSP –pogłębioną analizę przedsiębiorczości w układzie regionalnym, –wyniki badań nad innowacyjnością, przeprowadzonych na zlecenie PARP.

3 PRZEDSIĘBIORSTWA ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON Źródło: dane GUS w Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2007

4

5

6

7 Udział MSP w przychodach branż w 2005 r. (%) Źródło: dane GUS w Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2007

8

9 Dynamika nakładów inwestycyjnych na nowe środki trwałe prywatnych przedsiębiorstw różnej wielkości w latach (ceny stałe; rok poprzedni = 100 %) Źródło: dane GUS w Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2007

10 Struktura nakładów inwestycyjnych MSP na nowe i używane środki trwałe łącznie w 2005 r. (w %) Przemysł 37,7% Budownictwo 6,0% Handel i naprawy 22,8% Transport i łączność 7,0% Obsługa nieruchomości i firm 17,7% Inne usługi 8,8% Źródło: dane GUS w Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2007

11 Innowacyjność polskich MSP Niska innowacyjność - udział przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną mierzony w latach 1998 i 2000 wyniósł kolejno 51,4% oraz 41,3% Prowadzą działalność innowacyjną głównie w zakresie modernizacji swego parku maszynowego W niewielkim stopniu prowadzą własne prace badawczo-rozwojowe Niski poziom współpracy z partnerami zewnętrznymi (jedynie 8,9% badanych MSP współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi, wyższymi uczelniami czy też centrami transferu technologii) Mała liczba patentów zgłaszanych przez polskie przedsiębiorstwa, choć w ostatnich latach rośnie (ok. 2 tys. rocznie wynalazków zgłaszanych rocznie do Urzędu Patentowego RP przez tzw. rezydentów) Duże zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce - m. in. wzrasta ona wraz z wielkością przedsiębiorstwa, zależy od branży w jakiej działa dane przedsiębiorstwo, struktury własności (duże firmy będące własnością zagraniczną mają stosunkowo wysoki poziom innowacyjności, natomiast małe krajowe są niedoinwestowanie i cechują się niewielkimi możliwościami technicznym Źródło: dane GUS w Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach , PARP, Warszawa 2007

12 KONTAKT: POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Pańska 81/ Warszawa Tel.:


Pobierz ppt "ROLA MSP W POLSKIEJ GOSPODARCE Sławomir Pyciński Kierownik Zespołu Badań i Analiz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google