Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZY POLSKA GOSPODARKA MOŻE SOBIE POZWOLIĆ NA OSŁABIENIE DYNAMIKI EKSPORTU? dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 19.07.2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZY POLSKA GOSPODARKA MOŻE SOBIE POZWOLIĆ NA OSŁABIENIE DYNAMIKI EKSPORTU? dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 19.07.2007"— Zapis prezentacji:

1 CZY POLSKA GOSPODARKA MOŻE SOBIE POZWOLIĆ NA OSŁABIENIE DYNAMIKI EKSPORTU? dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 19.07.2007 mkrzysztoszek@prywatni.pl

2 Dynamika importu przegoniła w 2006 r. dynamikę eksportu. Eksport netto oddziałuje ujemnie na wzrost PKB.

3 Pogarsza się saldo obrotów handlowych i obrotów bieżących

4 Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan Wg danych GUS dla firm średnich i dużych coraz więcej przedsiębiorstw tej grupy uczestniczy w gospodarczej współpracy z zagranicą. = 8016 firm = 25,2% ogółu eksporterów = 7513 firm = 25% = 7358 firm = 17%

5 Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan Ale … mimo stałego wzrostu liczby firm-eksporterów w grupie przedsiębiorstw średnich i dużych, liczba firm-eksporterów w sektorze przedsiębiorstw ogółem istotnie zmalała od 2003 r. Oznacza to, spadek następuje w grupie firm małych.

6 Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan Liczba firm-eksporterów z kapitałem zagranicznym (w większość firm dużych) jest bardziej stabilna od liczby firm-eksporterów z sektora bez kapitału zagranicznego.

7 Źródło: GUS, opracowanie PKPP Lewiatan Liczba firm-eksporterów bez kapitału zagranicznego jest silnie skorelowana z koniunkturą gospodarczą (tu dominują firmy sektora MSP). Eksport dla firm z kapitałem zagranicznym (tu dominują firmy duże) jest długookresową strategią. Zmiana liczby firm-eksporterów w latach 2001-2003 oraz w latach 2004-2006

8 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2006, PKPP Lewiatan Ryzyko wynikające z braku dostępu do informacji o zagranicznych rynkach i kontrahentach oraz koszty z nim związane mają istotny wpływ na skłonność MSP do eksportu.

9 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2006, PKPP Lewiatan Mimo, iż przedsiębiorstwa oceniają swoje możliwości konkurowania na rynku UE dość wysoko.

10 Źródło: Badanie Monitoring kondycji sektora MŚP2006, PKPP Lewiatan Wskazują również na potrzebę wspierania ich aktywności eksportowej z funduszy unijnych.

11 CZY WSPARCIE MNIEJSZYCH EKSPORTERÓW, KTÓRZY NIE SĄ W STANIE SAMI PONOSIĆ KOSZTÓW WCHODZENIA NA RYNKI ZAGRANICZNE JEST GOSPODARCE POTRZEBNE ?

12 Źródło: Eurostat, opracowanie PKPP Lewiatan Bez komentarza …

13 Utworzenie Agencji wspierającej polski eksport i polskich inwestorów za granicą Koncentracja zadań związanych ze wspieraniem polskiego eksportu w jednym Departamencie MG Nowoczesna forma ekonomizacji polskich służb dyplomatycznych Koordynacja działań wspierających polską aktywność gospodarczą za granicą Stworzenie w Sejmie (wśród Posłów) proeksportowego lobby INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU EKSPORTU

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CZY POLSKA GOSPODARKA MOŻE SOBIE POZWOLIĆ NA OSŁABIENIE DYNAMIKI EKSPORTU? dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 19.07.2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google