Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochód narodowy: definicje i rachunki. Co to jest makroekonomia i podstawowe problemy. Szkoły teoretyczne. Rachunek dochodu narodowego. Definicje i podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochód narodowy: definicje i rachunki. Co to jest makroekonomia i podstawowe problemy. Szkoły teoretyczne. Rachunek dochodu narodowego. Definicje i podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 Dochód narodowy: definicje i rachunki

2 Co to jest makroekonomia i podstawowe problemy. Szkoły teoretyczne. Rachunek dochodu narodowego. Definicje i podstawowe wzory.

3 Podstawowe rynki o podmioty.

4 Rachunek dochodu Produkcja finalna suma wartości dodanej

5 Rachunek dochodu cd.

6

7 Dochód narodowy w Polsce w 2007 r.w mln zł (ceny bieżące) Produkt krajowy brutto 1 176 737 dochody zagr. netto -41 640 Dochód narodowy brutto1 135 097 Eksport netto(NX) -33 819 -2,9% Spożycie publiczne (G)211 02717,9% Spożycie prywatne (C) 711 872 60,5% Akumulacja (I)287 65724,5% Źródło: www.stat.gov.pl 2009, GUS.

8 Podstawowe relacje AD = C + I + G Y = C + S pr + T S pr = Y – T – C AD = Y; C + I + G = C + S pr + T I = S pr + (T – G) T – G = S p S pr + S pu I = S

9 Stopa procentowa i równowaga Podstawowe równanie równowagi: I(r) = S(r)

10 Gospodarka otwarta AD = C + I + G + NX NX = X – Z Y = C + S pr + T Y = AD C + S pr + T = C + I + G + NX NX = (S pr – I) + (T – G) NX = S – I I = S + NX

11 Dochód w kategoriach realnych

12 Potencjalny i aktualny PKB. Potencjalny PKB (Y*): maksymalna produkcja którą gospodarka może wytwarzać przy pełnym wykorzystaniu istniejącego zasobu czynników produkcji bez wywoływania presji inflacyjnej. Luka popytowa (dochodowa): różnica między PKB aktualnym i potencjalnym (Y-Y*)

13 Przewidywana luka dochodowa w 2008 r (w %) USA-0,1 Niemcy 1,0 Francja-1,0 Włochy-0,5 Japonia 0,7 W. Brytania-0,2 Kanada-0,3 Źródło: OECD, Economic Outlook, June 2007

14 Wzrost produktu

15 PKB wg siły nabywczej (PPP) PKB przeliczany na porównywalną walutę według aktualnego kursu walutowego i według kursu uwzględniającego parytet siły nabywczej; Parytet siły nabywczej: reprezentatywny koszyk dóbr i usług przeliczany według cen poszczególnych krajów, np.. w USD i w PLN. Innymi słowy, oblicza się koszt uzyskania tego samego zestawu towarów i usług w USA i w Polsce i dzieląc te koszty uzyskuje się kurs przeliczeniowy zł/$ w sile nabywczej obu walut.

16 PKB per capita 2006 r. (w USD)

17 Nierównomierny wzrost a rozwój gospodarki światowej w ostatnich dwóch wiekach:

18 Zróżnicowanie wzrostu produktu w gospodarce światowej produktu


Pobierz ppt "Dochód narodowy: definicje i rachunki. Co to jest makroekonomia i podstawowe problemy. Szkoły teoretyczne. Rachunek dochodu narodowego. Definicje i podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google