Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

2 CELEM PROJEKTU CELEM PROJEKTU JEST WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE DO 2012 ROKU POPRZEZ KOMPLEKSOWE WSPARCIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ORAZ BUDOWANIE OTOCZENIA SPRZYJAJĄCEGO ICH ROZWOJOWI

3 PROJEKT UWZGLĘDNIA OBJĘCIE WSPARCIEM: PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. PRZEDSTAWICIELI/EK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRZEDSTAWICIELI/EK PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ I GRUP INICJATYWNYCH KOBIET I MĘŻCZYZN ZAINTERESOWANYCH PRACĄ W SEKTORZE ES.

4 CEL PROJEKTU CHCEMY OSIĄGNIĄĆ POPRZEZ REALIZACJE ZADAŃ:

5 WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA EKONOMII SPOŁECZNEJ 1.UTWORZENIE WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA EKONOMII SPOŁECZNEJ: Na bazie doświadczeń PIW EQUAL powstał Ośrodek mający na celu wspieranie i inkubowanie nowych przedsięwzięć z zakresu Ekonomii Społecznej. W ramach WOES opracowano pakiet usług, prawnych, finansowych, księgowych i marketingowych skierowany dla osób zainteresowanych pracą w sektorze ES i PES.

6 2. UTWORZENIE FILII WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KONINIE 2. UTWORZENIE FILII WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KONINIE: Utworzenie filii ułatwi dostęp do wszystkich usług oferowanych w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, mieszkańcom i organizacjom ze starego subregionu Konińskiego.

7 ŚRODOWISKO LOKALNE (WSPÓŁPRACA) SEKTOR PRYWATNY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH/INSTYTUCJE OTOCZENIA INSTYTUCJE RZĄDOWE, JST. URZĄD MIASTA, MOPR, OPS INSTYTUCJE RYNKU PRACY WOES

8 Z WŁASNEJ INICJATYWY PUP OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KIS/CIS WTZ/ZAZ NGO ARR PUP WOES/FILIA WOES PORADNICTWO SZKOLENIA DORADZTWO WSPIERAJĄCE USŁUGI GOSPODARCZE POŚREDNICTWO BUDOWA PARNERSTWA LOKALNEGO OTWARTY RYNEK PRACY ZATRUDNIENIE W ISTNIEJĄCYM PES NGO ZAŁOŻENIE PES

9 3. REGIONALNE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ 3. REGIONALNE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ: Sektor Gospodarki Społecznej jest silnie powiązany ze środowiskiem lokalnym, którego celem m.in. jest włączenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie da się go osiągnąć bez zbudowania partnerskiej współpracy lokalnych liderów, instytucji rynku pracy i integracji społecznej, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnego, organizacji pozarządowych, KIS, CIS, ZAZ, na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki społecznej.

10 4. COACHING: Dla osób zainteresowanych pracą w sektorze ES, grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem PES oferowana będzie pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności i kompetencji w kierunku założenia i prowadzenia PES prowadzonych indywidualnie przez promotora, m.in. w zakresie prawidłowego zarządzania, określania celów, podnoszenia kwalifikacji, źródeł finansowania i księgowości.

11 5. SZKOLENIA BRANŻOWE 5. SZKOLENIA BRANŻOWE: Każdorazowo dokonywana będzie aktualna diagnoza szkoleniowa potrzeb osób zainteresowanych założeniem, bądź pracą w PES. Na tej podstawie jest wypracowany program szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe poszczególnych osób zainteresowanych założeniem, bądź pracą w PES.

12 ATLASU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 6. UTWORZENIE ATLASU PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE PREZENTUJĄCEGO PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCE W WIELKOPOLSCE.

13 7. PUBLIKACJA DLACZEGO WARTO ZAKŁADAĆ PES?

14 8. WIZYTY STUDYJNE : W czasie, których uczestnicy zapoznają się z działalnością m.in. Spółdzielni Socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywizacji Zawodowej itd.

15 WIELKOPOLSKIEGO FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ: 9. WIELKOPOLSKIEGO FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ: 2 –dniowe wyjazdowe spotkanie Wielkopolskich Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Spotkanie prowadzone będzie w konwencji warsztatowej, które ma na celu wzajemne poznanie się, integracja środowiska, wymianę doświadczeń i poglądów, nawiązanie wzajemnej współpracy.

16 10. DZIAŁALNOŚĆ KONSULTACYJNO – DORADCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ KONSULTACYJNO – DORADCZA: Prowadzona bezpłatnie w formie usług doradczych z zakresu m.in. prawa, finansów, księgowości, podatków, marketingu, zarządzania skierowana głównie do PES, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Z doradztwa skorzystać też mogą osoby zainteresowane założeniem PES i przedstawiciele partnerstw lokalnych.

17 11. PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ: a.) Grupy inicjatywne zainteresowane założeniem PES lub już istniejące PES w ramach planowane lub prowadzonej działalności mogę uzyskać profesjonalne badanie marketingowe oraz jego analizę otrzymanych badań marketingowych b.) Zgodnie z badania sektora ES, tylko 20% podmiotów posiada własną stronę internetową, w ramach tego zadania każdy PES może mieć przygotowaną profesjonalną stronę internetową. c.) Na podstawie m.in. Analizy szczegółowej danego PES, oraz analizy marketingowej istnieje możliwość zlecenia specjalistycznej firmie przygotowania planu restrukturyzacji.

18 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google